1889

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Andragende - Ansøgninger

Den offentlige Belysning

Brandvæsen

Offentlige Bygninger

Bygningsvæsen

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Gader - Veje

Gasværk - Gasforsyning

Havnevæsen

Klik her

Hegnsynsmænd

Jerbanevæsen

Jerbanevæsen

Jordemødre

Byens Jorder

Jordboniteringsmænd

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Kloakvæsen

Kongehuset

Vejle Landsogn

Lazarettet

Legater

Markedspaldsen

Myndighedsbevilling

Næringsvæsen

Politivæsen

Privatskoler

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Den offentlige Renlighed

Retsvidner

Revisionsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen

Byens Skove

Statistik

Sundhedsvæsen

Sygehuset

Frivillige Svendeprøver

Tvangsarbejdsantalten ved Horsens

Understøttelser - Gratialer

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

Vandsynsmænd

Vedtægter

Andre Sager

Ikke behandlede Sager

webtopgrafik