1890

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Andragende - Ansøgninger

Brandvæsen

Offentlige Bygninger

Bygningsvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Gader - Veje

Gasværk - Gasforsyning

Gejstligheden

Havnevæsen

Hegnsynsmænd

Jernbanevæsen

Byens Jorder

Jordemodervæsen

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Kapteltaksten

Klik her

Kirker - Kirkegårde

Købstadsaforeningen

Kloakvæsen

Kongehuset

Lån

Vejle Landsogn

Legater

Ligningskommissionen

Markedspladsen

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Politivæsen

Privatskoler

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Den offentlige Renlighed

Retsvidner

Rigsdagen

Sessionsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen

Byens Skove

Statistik

Sundhedsvæsen

Sygehuset

Frivillige Svendeprøver

Taksationsmænd

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser - Gratialer

Valg

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

Vedtægter

Andre Sager

Ikke behandlede Sager

webtopgrafik