1892

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejderforhold

Byens Arkiv

Bekendtgørelser

Brandvæsen

Diæter

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Gader - Veje

Havnevæsen

Industri - Håndværk

Jernbaner

Jorder

Kapiteltaksten

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Købstadsforeningen

Lån

Landsognet

Legater

Markedspladsen

Myndighedsbevillinger

Politivæsen

Klik her

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Latin- og Realskolen

Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Pigeskolerne

Forskole for Kvinder

Skolerådet

Skovene

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsen

Sygehusene

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser

Valg

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

webtopgrafik