1893

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Arbejderforhold

Bekendtgørelser

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fatiigvæsen

Gader - Veje

Havnevæsen

Industri - Håndværk

Jernbaner

Jorder

Kapitelstaksten

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadsforeninger

Kreaturtælling

Lån

Landsognet

Lønninger

Markeder m.m.

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Klik her

Politivæsen

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Revisorer

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Latin- og Realskolen

Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Pigeskolerne m.m.

Forskoleseminariet

Skovene

Snefogder

Sundhedsvæsen

Sygehusene

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser

Valg - Udnævnelser

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

webtopgrafik