1894

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

1894 Arbejderforhold

Arbejderforhold

Bekendtgørelser

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Bygningsvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Folketælling

Fæstevæsen

Gader - Veje

Handelsforhold

Havnevæsen

Indfødsret

Industri - Håndværk

Jernbaner

Jorder - Ejendomme

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Lån

Landboforhold

Legater

Markedspladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik her

Myndighedsbevillinger

Politivæsen

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Renovationsforhold

Retsvæsen

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skolevæsen - Pigeskolerne

Skovene

Sundehdsvæsen

Sygehuset

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

 

 

webtopgrafik