1896

Klik på teksten klik her hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejderforhold

Badeanstalter

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Gader - Veje

Havnevæsen

Indfødsret

Industri - Håndværk

Jernbaner

Jorder - Ejendomme

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadsforeningen

Lån

Legater

Markeder

Markedspladsen

Musik

 

 

Klik her

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Oldenborreindsamling

Politivæsen

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Renovationsforhold

Retsvæsen

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Skolevæsen - Borger- og Friskole - Søndermarksskolen

Skolevæsen - Pigeskolerne

Skolevæsen - Forskellige Skoler

Skovene

Sygehuset

Telefoner

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Turistforhold

Understøttelser

Valg

Vandløb

Vandværk - vandforsyning

 

 

webtopgrafik