1897

Klik på teksten  hvor det søgte emne står

Klik her

Åndssvageanstalter

Alderdomsunderstøttelse

Alderdomsunderstøttelse

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Bygningsvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Folketælling

Gader - Veje

Havnevæsen

Indfødsret

Industri - Håndværk

Jernbaner

Jorder - Ejendomme

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadsforeningen

Klik her

Lån

Markeder

Musik

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Renovationsforhold

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skolevæsen - Pigeskolerne

Skolevæsen - Forskellige skoler

Skovene

Sundhedsvæsen m.m.

Sygehuset

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Udstykningsforhold

Understøttelser og Andragender derom

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

webtopgrafik