1899

Klik på teksten  hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejderforhold

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Byens Grænser

Bygningsvæsen

Byrådet

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Erstatningsspørgsmål

Fattigvæsen

Fiskeri

Folketælling

Forskelligt

Gader - Veje

Havnevæsen

Indfødsret

Industri - Håndværk - Landbrug

Jagtvæsen

Jernbaner

Jorder - Ejendomme

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

 

Klik her

Kirkelige Forhold

Købstadsforeningen

Lån

Markeder

Musik

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Oldenborrer

Politivæsen

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Renovationsforhold

Rotter

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Skatter - Afgifter

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skolevæsen - Pigeskolerne

Skolevæsen - Forskellige skoler

Skovene

Sundhedsvæsen

Sygehuset

Telefonvæsen

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser og Andragender derom

Valg

Vandløb

Vandværk - Vandforsyning

webtopgrafik