1901

Klik på teksten  hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejderforhold

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Byens Grænser

Bygningsvæsen

Byrådet

Dyr, skadelige

Embeds- og Bestillingsmænd

Erstatningsspørgsmål

Fattigvæsen m. v.

Fiskeri og søretslige Forhold

Folketælling

Forskelligt

Gader, Veje og offentlige Pladser

Havnevæsen

Indfødsret

Industri, Håndværk, Landbrug

Jernbaner og Dampfærger

Jorder og Ejendomme

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadforeningen

Lån

Landsognet

Legater

Musik

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

 

 

Klik her

Pensionsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Råd-, Ting- og Arresthus

Receptionslokalet

Renovationsforhold

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Skatter og Afgifter

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

 C. Pigeskoler

Skovene

Slagtehuset, det offentlige

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Sundhedsvæsen

Valg og Valgklager

Vandløb

Vandværket og Vandforsyningen

 

 

webtopgrafik