1903

Klik på teksten  hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejderforhold

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Byens Grænser

Bygningsvæsen

Dyr, skadelige

Embeds- og Bestillingsmænd

Erstatningsspørgsmål

Fattigvæsen

Fiskeri og søretslige Forhold

Folketælling

Forskelligt/Diverse

Gader, Veje og offentlige Pladser

Havnevæsen

Indfødsret

Industri, Håndværk, Landbrug

Jernbaner og Dampfærger

Jorder og Ejendomme

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadforeningen

Lån

Landsognet

Legater

Musik

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Pensionsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Råd-, Ting- og Arresthuset

Renovationsforhold

 

 

Klik her

Skatter og Afgifter

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

 C. Pigeskoler

Skovene

Slagtehuset, det offentlige

Stiftelser

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Valg og Valgklager

Vandløb

Vandværket og Vandforsyningen

Æresoprejsning

 

 

webtopgrafik