1917

Klik på den ramme hvor det søgte emne står

Klik her

Krigssituationen

Købstadforeningen

Lån

Legater

Museet

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Råd-, Ting- og Arresthuset

Renovationsforhold

Rotternes Udryddelse

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Skovene

 B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

 B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

C. Andre Skoler

Skatter og Afgifter

Slagtehuset (det offentlige)

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Udstykning

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Valg og Valgklager

Vandværket og Vandforsyningen

Vandløb

Værgerådene

 

 

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejdsanvisningskontorerne

Arbejdsløshedskasser

Badeanstalten

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Biblioteket

Brandvæsen

Byens Grænser

Bygningsvæsen

Byrådet

Dyrskuet

Embeds- og Bestillingsmænd

Enkelovsudvalget

Fattigvæsenet

Folketælling

Forskelligt

Gader, Veje og offentlige Pladser

Havnevæsen

Hjælpekassen

Indfødsret

Jernbanevæsen

Jorder og Ejendomme

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kirkelige Forhold

 

 

webtopgrafik