1879 Alderdomsforsørgelseskassen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1879

Alderdomsforsørgelseskassen

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd- Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjermeiers Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

webtopgrafik