1880 Alderdomsforsørgelseskassen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1880

Alderdomsforsørgelseskassen

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd-Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjersmeiers Kontor i Vejle Amst Alderdomsforsørgelseskasse

1

1880-01

1880-01

webtopgrafik