1886 Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1886

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Skoleinspektør Schou som Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse om Tilskud til otte Interessenters Konti i nævnte Kasse

1

1886-001

1886-001

1886 Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasseuden dokument

1886

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Tilskud til Politibetjent Andersens Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

 

 

 

 

webtopgrafik