1890 Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Amtsrådet angående forhøjet Udbetaling af Alderdomsforsørgelseskassen i indeværende År

5

1890-005

 

1889 Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse uden dokumenter

1890

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Skoleinspektør Schou, som Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse om Tilskud til nogle Medlemmers Konti i nævnte Kasse

 

 

 

 

 

webtopgrafik