1892 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1892

Alderdomsunderstøttelse

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Forskud på Tilskud til Alderdomsunderstøttelser og et Do. Ang. Regnskabsaflæggelse

31

1892-031

 

1892 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1892

Alderdomsunderstøttelse

Lønninger for Forretninger ang. Aldersomsunderstøttelse

 

 

 

 

webtopgrafik