1903 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Alderdomsunderstøttelse

Spørgsmål om Ansættelse af en Undersøger

70

1903-070

 

1903

Alderdomsunderstøttelse

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Udbetaling af Forskud på Statskassens Tilskud

129

1903-129

 

1903

Alderdomsunderstøttelse

Indstilling fra Kæmnerkontoret om, at Alderdomsunderstøttelsen fremtidig udbetales forud ved Månedens Begyndelse

350

1903-350

 

1903 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1903

Alderdomsunderstøttelse

Regnskab for 1902

 

 

 

 

 

webtopgrafik