1904 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Alderdomsunderstøttelse

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Udbetaling af Statskassens Tilskud m.v.

60

1904-060

 

1904

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Forskud paa Statskassens Andel i Udgifterne

117

1904-117

 

1904 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1904

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1903-04

 

 

 

1904

Alderdomsunderstøttelse

Fremtidig Afgivelse af Indberetninger om Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik