1908 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Alderdomsunderstøttelse

Ret for de Alderdomsunderstøttede til at konsulere Byens Læger efter frit Valg

13

1908-013

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Refusionstakster for Ophold på ”De gamles Hjem” samt Reglement for Hjemmet

37

1908-037

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af en økonoma ved ”De gamles Hjem”

38

1908-038

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af de økonomaen tillagte Emolumenter til Pensionsberegning

124

1908-124

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Opførelsen af ”De gamles Hjem”

207

1908-207

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Statskassens Tilskud for 1906-07

216

1908-216

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Ydelse af Gratiale til de to kommunale Sygeplejersker

244

1908-244

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Statskassens Tilskud for 1907-08

343

1908-343

 

1908 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1908

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1906-07

 

 

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1907-08

 

 

 

1908

Alderdomsunderstøttelse

Betaling af en Lægeregning for ydet Hjælp til den alderdomsunderstøttede Chr. Christensen

 

 

 

 

 

webtopgrafik