1917 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1917

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtidstillæg til Alderdomsunderstøttede

59

1917-059

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Indenrigsministeriel  Cirkulære vedr. Tillæg til Alderdomsunderstøttede

79

1917-079

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Meddelelse fra Horsens Byråd om Refusion af ydet Dyrtidshjælp til alderdomsunderstøttede Personer

186

1917-186

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Resttilskud fra Statskassen til Alderdomsunderstøttelse for 1915-16

376

1917-376

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opsigelse fra Sygeplejerske Frk. Olsen og Ansættelse af Frk. Wittarp

479

1917-479

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Anskaffelse af Indervinduer i ”De gamles Hjem”

531

1917-531

 

1917 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opgørelse over Kommunens Udgifter til Alderdomsunderstøttelse for 1915-16

 

 

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Forespørgsel vedr. Panteobligation tilh. den umyndiggjorte Jens Kirk Andersen

 

 

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opførelse af et Ligkapel ved ”De gamles Hjem”

 

 

 

 

webtopgrafik