1918 Alderdomsunderstøttelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Alderdomsunderstøttelse

Opførelse af et Ligkapel ved ”De Gamles Hjem”

5

1918-005

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Køb af den Frk. Olesen tilhørende Ejendom paa Koldingvej

72

1918-072

1918-072

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ekstra Brændselshjælp til Paste Alderdomsunderstøttede

74

1918-074

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtidstillæg til Alderdomsunderstøttede

182

1918-182

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af Frk. Anna Margrethe Hansen som Sygeplejerske på ”De Gamles Hjem”

211

1918-211

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtids- og Brændselshjælp til de Alderdomsunderstøttede

381

1918-381

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fastsættelse af Anciennitet for Sygeplejerske Anna Margrethe Hansen ved ”De Gamles Hjem”

402

1918-402

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fastsættelse af Pension til Sygeplejerske Enkefru Møller

468

1918-468

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fast Ansættelse af Sygeplejerske Fru Katrine Ræhrup Jensen

468

1918-468

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af Fru Bennebæk

468

1918-468

 

1918 Alderdomsunderstøttelse uden dokumenter

1918

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Resttilskud fra Statskassen til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

 

 

webtopgrafik