1869 Den offentlige Belysning  uden dokumenter

År.

Emne

Resume af sagen

Nr.

Originalt dokument

Afskrift

1869

Den offentlige Belysning

Andragende fra en Del Beboere af Skovgade og Gulkrog om Anbringelse af en Lygte

 

 

 

webtopgrafik