1870 Belysningsvæsen uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1870

Belysning

Agent Berg vælges til at Underhandle med Direktøren for de jydsk- fynske Jernbaner om Opsættelse af en Lygte ved Havnevejens Overskæring

13

 

 

1870

Belysning

Andragende fra Beboerne på Kabbeltoft om Anbringelse af Lygter

bb

 

 

webtopgrafik