Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket) 1916

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne paa Eleklektricitet

19

1916-019

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sag om Levering af Strom til Grejsdalen m m.

34

1916-034

1916-034

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ansættelse af en Arkitekt til at lede Byggearbejderne paa Gasværket

39

1916-039

1916-039

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sagen om Kaution fra Opkræverne af Gas- og Elektricitefsafgifterne

112

1916-112

1916-112

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anciennitet for Kabelassistent N. L. Andersen

114

1916-114

1916-114

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Lønnen til L. Nielsen, Korsgade 20

115

1916-115

1916-115

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Lygtetænderens Løn

115

1916-115

1916-115

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besættelsen af Posten som Maskinassistent ved Elektricitetsværket

120

1916-120

1916-120

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sag om Levering af Lys og Kraft til forskellige Grundejere paa Vinding Mark

130

1916-130

1916-130

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Dyrtidstillæg til Ovn- og Pladsarbejdere ved Gasværket

145

1916-145

1916-145

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Mode i Kobenhavn i Anledning af Manglen paa Gaskul

169

1916-169

1916-169

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Gaspriserne

176

1916-176

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Det danske Hedeselskab henleder Opmærksomheden paa Tørv som Brændselsinateriale

190

1916-190

1916-190

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forlængelse af de elektriske Ledninger til Mølholm

259

1916-259

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Autorisation for Elektriker Soren Anton Nielsen som elektrisk Installatør

268

1916-268

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning om Ekstra-Hjælp til Maaleraflæsning

270

1916-270

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indkøb af Kokes

271

1916-271

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indlæg af elektrisk Kraft i Henriksen & Jeppesens Tømrerværksted

304

1916-304

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Gratiale til Maskinmester Svend Holm

332

1916-332

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ydelse af Ekstra-Vederlag til Opkrævere af Gas- og Elektricitetsafgifter

364

1916-364

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Taksten for Kørsel af Kokes

381

1916-381

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Uhre Bakke om elektrisk Lys

382

1916-382

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Vardevej m. fl. om Opstilling af 3 Gaslygter paa Landevejsstrækningen fra Mørtelfabriken til Svanholmsgade

396

1916-396

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ordning af Kokessalget til ubemidlede i December Maaned

460

1916-460

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændring af Lønningsbestemmelserne for Maskinpassere ved Elektricitetsværket

474

1916-474

 

 Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket) 1916 uden dokumenter

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sagen angaaende Udvidelse af Gasværket

84

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Forskudssummen til Bestyreren paa Elektricitetsværket

147

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Tilbud paa Tømrer- og Murerarbejdet ved Gasværkets Administrationsbygning

149

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ekstra Dyrtidshjælp til 8 Ovn- og Pladsarbejdere

198

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Forlængelse af de elektriske Ledninger ad nordre Havnemole

231

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Belysningen af Jernbanepladsen

257

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Elektricitetspriserne

262

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Cirkulære om Oprettelse af Kommunernes Kulkontor

315

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fastsættelse af Priserne paa Kokes

350

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Tænding af Gadelygter i sædvanligt Omfang

351

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Købmand Will. Andersen om Dispensation fra Forbudet mod Illumination og Reklamebelysning

434

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af Husholdningskul til uformuende

487

 

 

 

webtopgrafik