1902 Belysningsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1902

Belysningsvæsen

Understøttelse til Gasværksarbejderne Anders Christensen og Hans Christensen

75

1902-075

 

1902

Belysningsvæsen

Beregning af Anlægssummen for Vejle Elektricitetsværk

147

1902-147

 

1902

Belysningsvæsen

Anskaffelse af en Dampkedel og en Dampmaskine til Gasværket

159

1902-159

 

1902

Belysningsvæsen

Andragende fra Fabrikant P. Matthiesen om Nedsættelse af hans Skyld for Motorgas

212

1902-212

 

1902

Belysningsvæsen

Nedlægning af Gasledninger under Statsbanen

215

1902-215

 

1902

Belysningsvæsen

Carl Christian Stuhrs Autorisation som Gasmester

245

1902-245

 

1902

Belysningsvæsen

Eftergivelse af Erstatning for Beskadigelse af en Lygtepæl

265

1902-265

 

1902

Belysningsvæsen

Anbringelse af Lygter i Strandgade

267

1902-267

 

1902

Belysningsvæsen

Spørgsmål om Anbringelse af 2 elektriske Buelamper i Torvegade og Nørregade

305

1902-305

 

1902 Belysningsvæsen uden dokumenter

1902

Belysningsvæsen

Lygterne ved Pissoiret på Kirketorvet

 

 

 

1902

Belysningsvæsen

Anskaffelse af 3 nye Halvgeneratorovne til Gasværket

 

 

 

 

 

webtopgrafik