1903 Belysningsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Belysningsvæsen

Kulleverance til Gasværket

56

1903-056

 

1903

Belysningsvæsen

Andragende om Lygter på Ribevej

87

1903-087

 

1903

Belysningsvæsen

Overdragelse af Retten efter en med Belysningsudvalget d. 13. Juli 1900 indgået Overenskomst fra A/S Vejle Jernbyggeri & Maskinfabrik til Fabrikant J. C. Jørgensen

237

1903-237

 

1903

Belysningsvæsen

Nedlæggelse af en Gasledning i Fjordgade

261

1903-261

 

1903

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Natlygte i Brogade

306

1903-306

 

1903 Belysningsvæsen uden dokumenter

1903

Belysningsvæsen

Komplettering af 3 nye Ovne på Gasværket

 

 

 

1903

Belysningsvæsen

Andragende fra Beboerne på Koldingvej om Anbringelse af Lygter

 

 

 

1903

Belysningsvæsen

Belysningsudvalgets Indstilling ang. Huslejegodtgørelse til Smed Jacobsen, Holmen

 

 

 

 

 

webtopgrafik