1904 Belysningsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Belysningsvæsen

Opførelse af 3 Halvgeneratorovne på Gasværket

2

1904-002

 

1904

Belysningsvæsen

Belysningen i Worsaaesgade

72

1904-072

 

1904

Belysningsvæsen

Tændings- og Slukningstabel for Gadelygterne

136

1904-136

 

1904

Belysningsvæsen

NedIægning af Gasledning i Teglgaardsvej og Navngivning af denne Gade

153

1904-153

 

1904 Belysningsvæsen uden dokumenter

1904

Belysningsvæsen

Belysningen på Vardevej

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Belysningen i Enggade

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Vinduesret for Smed Chr. Christensen ud mod Gasværket

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Belysningen i Aagade

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Belysningen i Strandgade og Østergade

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Belysningen af Skyttehusvejen

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Lønningsforhøjelse for Lygtetænderne

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Smedemester C. V. Jønssons Autorisation som Gasmester

 

 

 

1904

Belysningsvæsen

Andragende fra Beboere paa den nordre Side af Vardevej om Forsyning med Gas

 

 

 

 

 

webtopgrafik