1907 Belysningsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1907

Belysningsvæsen

Spørgsmål om Nedlæggelse af en Gasledning til ”Kahytten”

5

1907-005

 

1907

Belysningsvæsen

Sagen ang. en Lønningsvedtægt for Gasværkets Funktionærer

81

1907-081

 

1907

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Gaslygte ved Gangstien midt for Sportspladsen

83

1907-083

 

1907

Belysningsvæsen

Andragende fra Lygtetænderne om Lønforhøjelse

84

1907-084

 

1907

Belysningsvæsen

Autorisation af Gørtler J. Chr. Drachmann som Gasmester

86

1907-086

 

1907

Belysningsvæsen

Autorisation af Blikkenslager Carl Hansen som Gasmester

252

1907-252

 

1907

Belysningsvæsen

Nedlægning af elektriske Kabler i forskellige Gader

329

1907-329

 

1907

Belysningsvæsen

Anbringelse af en elektrisk Ledning til Pakhuse på Havnen

330

1907-330

 

1907

Belysningsvæsen

Andragende fra G. Rasmussen og I. P. Hansen, Vardevej i Hover Sogn, om at erholde Gas fra Kommunens Gasværk

370

1907-370

 

1907

Belysningsvæsen

Driftsoversigt for 1905-06 vedrørende Gasværker i danske Provinsbyer

371

1907-371

 

1907

Belysningsvæsen

Andragende fra Funktionærer på Gasværket om at erholde hver 20 Centner Koks og 2 Sæt Arbejdstøj

407

1907-407

 

1907

Belysningsvæsen

Istandsættelse af Lygterne foran Administrationsbygningen

461

1907-461

 

1907

Belysningsvæsen

Benyttelse af en Vej fra Kirkegaardsvejen til Gasværket

489

1907-489

 

1907

Belysningsvæsen

Fastsættelse af Anciennitet for nogle Funktionærer ved Gasværket

506

1907-506

 

11907907 Belysningsvæsen uden dokumenter

 

Belysningsvæsen

Nedlægning af en Gasledning i Danmarksgade

 

 

 

1907

Belysningsvæsen

Nedlæggelse af en Gasledning og Opstilling af Gadelygter i den nye Gade fra Vedelsgade til Vardevejen

 

 

 

1907

Belysningsvæsen

Andragende fra Beboerne på Vardevej i Hover Sogn om Indlægning af Gas i deres Ejendomme

 

 

 

1907

Belysningsvæsen

Dyrtidstillæg til Funktionærer ved Gasværket

 

 

 

 

 

webtopgrafik