1908 Belysningsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Belysningsvæsen

Dyrtidstillæg til Gasværkets Funktionærer

12

1908-012

 

1908

Belysningsvæsen

Oprettelse af et kommunalt Elektricitetsværk

157

1908-157

 

1908

Belysningsvæsen

Forlængelse af Gasledningen i Odinsgade hen til Matr. Nr. 83 p

167

1908-167

 

1908

Belysningsvæsen

Andragende om Fritagelse for at erstatte to ved Påkørsel beskadigede Lygter i Vestergade

172

1908-172

 

1908

Belysningsvæsen

Autorisation af Smedem. P. Rasmussen som Gasmester

174

1908-174

 

1908

Belysningsvæsen

Elektrisk Belysning på søndre Havnekaj

187

1908-187

 

1908

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Gaslygte i Lille Bjerggade

313

1908-313

 

1908

Belysningsvæsen

Andragende fra Ejerne af Sophiesminde om at erholde Refusion af en Del af Udgifterne ved Nedlæggelse af Gasledning i Vejene

314

1908-314

 

1908 Belysningsvæsen uden dokumenter

1908

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Gaslygte i Stormgade

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Gaslygte i Aagade

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Bemyndigelse for Udvalget til at anstille Undersøgelser i Anledning af en eventuel Udvidelse af Gasværket

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Nedlægning af Gasrørsledning i Gl. Ribevej

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Nedlægning af Gasrørsledning i Gaden over Arbejdernes Andelsbyggeforenings Ejendom

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Dyrtidstillæg til Gasværkets Funktionærer

 

 

 

1908

Belysningsvæsen

Optagelse af et Lån til Fuldførelsen af Elektricitetsværket

 

 

 

 

 

webtopgrafik