1917 Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fragtgodtgørelse fra Kommunens Kulkontor

2

1917-002

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Belysning langs Skyttehusvejen

13

1917-013

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anbringelse af 2 Lygter i Dalgade

38

1917-038

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fast Ansættelse af Arbejderne ved Gasværket E. Andersen, Carl Jensen, Johs. Nielsen, E. Nielsen og N. P. Nielsen

41a

1917-041a

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ansættelse af Assistent J. Therkildsen ved Gasværket

41a

1917-041a

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra A/S M. I. Ballins Sønner om Tilladelse til at trække en Lysledning over Staldgaardsgade

65

1917-065

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indskrænkninger i Leveringen af Elektricitet

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Lukketiden for Beværtningssteder

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne på Gas og Elektricitet

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om Forhøjelse af Priserne på Gas og Elektricitet

141

1917-141

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Erklæring vedr. Afbrydelse af Tilførslen af Gas og Elektricitet til Barber Josef Berg, såfremt Vedkommende ikke overholder Lukketiden

175

1917-175

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af billige Koks fra Gasværket

196

1917-196

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Elektrisk Strøm til A/S Fællesbageriet

226

1917-226

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indkøb af indtil 10,000 Tons Koks

227

1917-227

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Henstilling fra Vejle Turistforening vedr. Lukning af Butikker og andre Forretninger

244

1917-244

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Prisen på Gas og Nedsættelse at Forbruget

267

1917-267

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet om Salg og Udlevering af Petroleum og om Indskrænkninger i Elektricitets- og Gasforsyningen til Forlystelsesetablissementer

268

1917-268

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning om Foranstaltninger til Fremskaffelse af Lysmidler

275

1917-275

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne på Elektricitet

277

1917-277

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

285

1917-285

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

420

1917-420

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Gas i Ejendomme på Uhre Bakke

299

1917-299

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Franskvaskerske Sofie Jensen om Moderation i Betalingen for Gas

311

1917-311

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Køb af et Dampanlæg til Brug for Elektricitetsværket

341

1917-341

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indskrænkninger i Brugen af elektrisk Lys

400

1917-400

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Elektricitet

421

1917-421

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Elektricitet

422

1917-422

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Klage fra Vejle Installatørforening over Elektricitetsværksbestyreren

424

1917-424

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Installation på Gasværket af et Destillationsanlæg til Udvinding af Tjæreolie

447

1917-447

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sanktion af Kontrakten med A/S H. Steensens Margarinefabrik vedr. Levering af Elektricitet

457

1917-457

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Bevilling af ca. 150 indkomne Begæringer om elektrisk Installation

461

1917-461

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Skovrider Klüwer om indlæggelse af Gas eller Elektricitet

470

1917-470

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Gratiale til Maskinmester Holm

514

1917-514

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anskaffelse af et Sugegasanlæg til Elektricitetsværket

519

1917-519

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere i Kommunens Ejendomme i Skolegade om Indlæggelse af Gas

528

1917-528

 

1917 Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket) uden dokumenter

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra A/S De danske Bomuldsspinderier om Forlængelse af elektriske Ledninger

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Godkendelse af Overenskomsten mellem Kommunen og Fabrikejer C. M. Hess ang. Levering af Elektricitet

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Grosserer P. Pedersen vedr. Forlængelse af elektriske Ledninger

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indlæggelse af Elektricitet i kommunale Ejendomme

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse at Elektricitet i Hospitalet

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændringer i Ordningen af Aflæsning af Gas og Elektricitet og Ansættelse af 3 Aflæsere og Opkrævere

 

 

 

 

 

webtopgrafik