1918 Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændringer i Ordningen vedr. Aflæsning af Gas- og Elektricitetsforbruget samt Ansættelse af 3 Aflæsere

106

1918-106

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Dyrtidstillæg til Aflæsere og Opkrævere ved Gasværket

130

1918-130

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere af ømkulerne ang. Ned­læggelse af Gasledning

177

1918-177

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Priserne paa Elektricitet i April Kvt

245

1918-245

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Overtrækstøj til Maskinpassere og Fyrbødere ved Elektricitetsværket

255

1918-255

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Godtgørelse til Gasværksbestyreren

297

1918-297

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra H. Steensens Margarinefabrik A/S ang. midlertidig Luftledning over Horsensvejen

358

1918-358

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Lønforhøjelse til Kontorist Frk. Jenny Hansen

380

1918-380

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Aflæsere og Opkrævere under Belysningsvæsenet om ekstra Tillæg

395

1918-395

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fornyelse af Opkræver Jens Jensens Kautionsforsikring

398

1918-398

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fastsættelse af Gaspriserne fra 15. Juli

420

1918-420

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Nørremarken om Installation af Gas eller Elektricitet

447

1918-447

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere på Enghavevej om Anbringelse af en Gaslygte

499

1918-499

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere i Linnemannsgade om Tænding af Gaslygte

500

1918-500

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Fabrikant Jacob Bundegaard om om Genopstilling af nedtagne Gas- og Elektricitetsmålere

526

1918-526

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Køb af en brugt Dampkedel til Elektricitetsværket

544

1918-544

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af et Parti Kokes

572

1918-572

 

1918 Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket) uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

 

Originalt dokument

Afskrift

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besværing fra Malermester Johs. Jørgensen Uth ang. Overdragelsen af Malerarbejdet ved Elektricitetsværket

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Betaling for Gasforbrug ved Dyrtidskort

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besættelse af Stillingerne som Fyrbødere ved Elektricitetsværket

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Blikkenslager Julius Jensen om Autorisation som Vand- og Gasmester

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning fra Maskinmestrenes Forening om Forhandling ang. Dyrtidstillæg

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere på Ribevej om Indlæggelse af Gas eller Elektricitet

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Regulering af Gasprisen samt Støtte til Syge, Arbejdsløse o. 1.

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anlæg til Udvinding af Benzol

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Søndermarken om Anbringelse af Lygter

 

 

 

 

 

webtopgrafik