1902 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1902

Forskelligt

Fællesgave fra Landets Købstadskommuner til Københavns nye Rådhus

84

1902-084

 

1902

Forskelligt

Eftergivelse af en Dagsmulkt, som Entreprenørerne for Opfyldningen af Markedspladsen have pådraget sig

201

1902-201

 

1902

Forskelligt

Beretning fra Viborg Fængselsselskab

277

1902-277

 

1902

Forskelligt

Afløsning af Borgmesterens Brændselsdeputat med en Pengesum

390

1902-390

 

1902

Diverse

Diverse sager

div

1902-div

 

1902 Forskelligt uden dokumenter

1902

Forskelligt

Andragende fra Møbelhandler Eriksen, København, om Umyndiggørelse af fhv. Kroejer Hans Eriksen Pedersen, kaldet Stroyer

 

 

 

1902

Forskelligt

Andragende fra Købmand Johan Andersen om Optagelse i Matrikulen af et fra Fjorden indvundet Areal

 

 

 

1902

Forskelligt

Eftergivelse af Aktionsomkostninger

 

 

 

 

 

webtopgrafik