1918 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Forskelligt

Dyrtidstillæg til Arbejdere i Licitationsskræderiet i Civiletaterne

146

1918-146

 

1918

Forskelligt

Cirkulære ang. Fremgangsmåden ved Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttede, Understøttelse til Børn af Enker og de kommunale Hjælpekasser

167

1918-167

 

1918

Forskelligt

"Anskaffelse af Værket ""Danmarks Sociallovgivning"""

168

1918-168

 

1918

Forskelligt

Henstilling fra Malerforbundets Vejle Afdeling om Iværksættelse af Arbejde

169

1918-169

 

1918

Forskelligt

Regnskab for N. I. 0. G. T.s Fribolig i Danmarksgade

200

1918-200

 

1918

Forskelligt

Regnskab for Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i Vejle

201

1918-201

 

1918

Forskelligt

Regnskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark for 1917

227

1918-227

 

1918

Forskelligt

Andragender om Driftslån til mindre Erhvervsdrivende indenfor Landbrug samt Handel og Håndværk

268

1918-268

 

1918

Forskelligt

Skrivelse fra Det danske Hedeselskab ang. Startning af en Kommuneplantage

276

1918-276

 

1918

Forskelligt

Anbefaling for en statsgaranteret Kreditforening for mindre Købstadejendomme

370

1918-370

 

1918

Forskelligt

Årsberetning fra Kysthospitalet ved Juelsminde

470

1918-470

 

1918

Forskelligt

Cirkulære fra A/S Dansk Pensions- og Livrenteselskab

471

1918-471

 

1918

Forskelligt

"Fremsendelse af Adresse fra ""Danskerligaen"""

516

1918-516

 

1918

Forskelligt

Forbindelsen mellem Epidemihuset og Danmarksgade

531

1918-531

 

1918 Forskelligt uden dokumenter

1918

Forskelligt

C. M. Hess' Fabrikkers Kontrol med kommunale Varmeanlæg

 

 

 

1918

Forskelligt

Personalhistoriske Oplysninger om de borgerlige Rigsdagsmænd. Ved cand. mag. la Cour, Sorø

 

 

 

1918

Forskelligt

Dyrtidstillæg til Retsvidner

 

 

 

1918

Forskelligt

Anvisning af Købstadens Bidrag i 1916-17 til Vurderingsmænd m. v.

 

 

 

1918

Forskelligt

Afholdelse af et ugentligt Fedekvægmarked

 

 

 

1918

Forskelligt

Flytning af Markedspladsen

 

 

 

1918

Forskelligt

Sagen ang. Opførelse af Markedshal og Eksportstalde

 

 

 

1918

Forskelligt

Tegning af 10,000 Kr. Aktier i Aktieselskabet til Opførelse og Drift af en Markedshal med Eksportstalde

 

 

 

1918

Forskelligt

Opfordring fra Det danske aeronautiske Selkab til Etablering af kommunal Landingsplads for Luftfartøjer

 

 

 

1918

Forskelligt

Indberetning til Finansministeriet fra Arbejdernes Andels-Byggeforening

 

 

 

1918

Forskelligt

Andragende fra Vognmand Marius Ludvigsen om Part i Kommunens Kørsel

 

 

 

1918

Forskelligt

Forespørgsel fra A/S Petershaab Cementstøberi vedr. Anvendelse af Cementsten til Opførelse af Beboelseshuse

 

 

 

1918

Forskelligt

Tegning af Forsikring mod Ansvar for retsstridig Skadetilføjelse paa fremmede Personer, Dyr og Genstande

 

 

 

1918

Forskelligt

Andragende fra Direktør Carl Palner, København, om Anbringelse af Gadeplakat-Tavler

 

 

 

1918

Forskelligt

Beretning fra Købstædernes alm. Brandforsikring

 

 

 

1918

Forskelligt

Tilbud paa Overtagelse af de Kommunen påhvilende Pensionsforpligtelser

 

 

 

 

webtopgrafik