1916 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Forskelligt

Andragende fra den danske Komite for en Færgeforbindelse Jylland-Norge om Støtte

33

1916-033

1916-033

1916

Forskelligt

Foretagelse af Kornligning

56

1916-056

1916-056

1916

Forskelligt

Fortegnelse over de for 1913-14 valgte Voldgiftsmænd til Afløsning af Pligtarbejde

131

1916-131

1916-131

1916

Forskelligt

Oplysning om Antallet af Vurde­ringsraadenes Vurderinger og Fastsættelser af Honorar til Vurderingsmænd og Suppleanter

213

1916-213

 

1916

Forskelligt

Gratis Musik paa Børnehjælpsdagen

240

1916-240

 

1916

Forskelligt

Andragende om Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug

274

1916-274

 

1916

Forskelligt

Fastsættelse af Honoraret til Vurderingsmændene

282

1916-282

 

1916

Forskelligt

Opgørelse over Landbrugsarealets Benyttelse

287

1916-287

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Købstædernes alm Brandforsikring for 1915-16

314

1916-314

 

1916

Forskelligt

Abonnement paa »Gasteknikeren«

365

1916-365

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Vejlensersamfundet for 1915-16

376

1916-376

 

1916

Forskelligt

Andragende fra Tømrermester Johs. Jensen om Kommunens Støtte til Opførelse af Beboelsesejendom

383

1916-383

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning fra Frelsens Hærs nationale Hovedkvarter

400

1916-400

 

1916

Forskelligt

Danmarks Afholdsforenings Aarbog for 1916

402

1916-402

 

1916

Forskelligt

Foretagelse of Folkeafstemning den 14. December angaaende Overdragelse af de dansk-vestindiske øer til de amerikanske forenede Stater

448

1916-448

 

1916

Forskelligt

Cirkulære om Adgangen for militære Personer, der den 14. Decbr. opholder sig udenfor deres Valgkommune, til at deltage i Folkeafstemningen vedrørende Afstaaelsen af de vestindiske øer

469

1916-469

 

 1916 Forskelligt  uden dokumenter

1916

Forskelligt

Andragende fra Automobiludlejerne om Forhøjelse af Taksterne 52, 58

 

 

 

1916

Forskelligt

Beretning og Regnskab for 1915 fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

 

 

 

1916

Forskelligt

Budget for Welander-Hjemmet for Tiden fra 19. Maj 1916 til 31 Marts 1917

 

 

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning for Kysthospitalet ved Refsnæs

 

 

 

1916

Forskelligt

Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund frem sender Aarsberetning for 1915

 

 

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Fængselshjælpen for 1915-16

 

 

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning fra Kysthospitalet ved Juelsminde

 

 

 

 

webtopgrafik