1890 Jernbanevæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Udvalget for Vejle-Give Banen om Sagens Standpunkt.

2

1890-002

 

1890

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Statsbanedriften angående Afståelse til Jernbanen af forskellige Kommunen tilhørende Grøftearealer

50

1890-050

 

1890 Jernbanevæsen uden dokumenter

1890

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet om, at Byrådet vil have at udvælge to Medlemmer til en Taksationskommission i Anledning af Udvidelsen af Vejle Station

 

 

 

 

 

webtopgrafik