1903 Købstadforeningen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Købstadforeningen

Cirkulære angående Købstædernes Skattebyrde og Skade, som påføres kommunale Vandværker ved Privates Boringer på egen Grund

50

1903-050

 

1903

Købstadforeningen

Cirkulære angående Udredelse af Delinkventomkostninger i Betleri- og Løsgængerisager

51

1903-051

 

1903

Købstadforeningen

Foreningens Regnskab for 1902 og Kommunens Bidrag for 1903

85

1903-085

 

1903

Købstadforeningen

Cirkulære angående Skattevedtægter og Fristen for det kommunale Overslags Affattelse

243

1903-243

 

 

 

webtopgrafik