År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Arbejdernes Sygekasseforening om Understøttelse

1

1884-01

1884-01

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Totalafholdsforeningen om Afbenyttelse af Gymnastiksalen til dens Møder

2

1884-02

1884-02

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Træskomand Søren Hansen om Hjælp til hans ?? Og øjensvage Datters Kur

3

1884-03

1884-03

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

4

1884-04

1884-04

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Haandværkersvende-Foreningens Arbejdsundervisning om i Vinter at måtte benytte nogle af den offentlige Skoles Lokaler

5

1884-05

1884-05

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en stor Mænge Beboere på Søndermarken om at få Stien fra Vejrmøllen til Vejle istandsat

13

1884-13

1884-13

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skipper Poul Christensen om Tilladelse til at nedlægge Afløbsrør fra sin Ejendom på Holmen

14

1884-14

1884-14

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Th. Jespersen om Tilladelse til at sætte Vinduer i Sidehuset ud til den Byen tilhørende Grøft

16

1884-16

1884-16

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Snedker I.H. Hansen om Borttagelse af tre Træer på Spadserestien ud for den af ham opførte Bygning ved Horsensvej

17

1884-17

1884-17

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Henriksen om Nedsættelse af Lejeafgiften for i År af den nye Markedsplads

33

1884-33

1884-33

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Natbetjentene om Lønningsforbedring

34

1884-34

1884-34

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvareren om Fritagelse for at svare Hundeskat.

38

1884-38

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru Warburg om Skatteeftergivelse

39

1884-39

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Snedkersvend L. Hansen om Skatteeftergivelse

40

1884-40

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Klodsmager J.K.Nielsen om Skatteeftergivelse.

42

1884-42

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Rebslager Hansens Enke om Skatteeftergivelse.

43

1884-43

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand C.C. Torup om Skattenedsættelse

44

1884-44

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver C. Christensens Hustru om Skatteeftergivelse.

45

1884-45

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Hestehandler Sikjærs Enke om Skattenedsættelse.

47

1884-47

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Munch og Blauenfeldt om Tillæg til Huslejegodtgørelsen

48

1884-48

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bager Paghs Enke om Eftergivelse af Skolepenge.

53

1884-53

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra otte Lærere og to Lærerinder om,  at deres Kornløn må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr.

54

1884-54

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gymnastiklærer Guul om Lønningsforhøjelse.

57

1884-57

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A. Schjøth om Tilbagebetaling af 200 Kr. i Anledning af den ham overtagne Leverance af støbte Rør til Vandledningen

75

1884-75

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Smed G. Guldbrandsen om Ansættelse som Vandmester

76

1884-76

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kobbersmed Poulsen om Ansættelse som Vandmester

77

1884-77

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler C.S. Dupont om Bevilling som Vandmester.

78

1884-78

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A. Jørgensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Buntmager A. Hansen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Detailist

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver O. Jørgensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kreaturhandler Kloster, hvis Bo er under Konkurs, om Byrådets Tiltrædelse af et Akkordforslag

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Frederiksen om Tilladelse til at opstille et Telt på Torvet til Forestillinger

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Brødrene Brincker, Hammerværket, om at få Vand indlagt fra den ny Vandledning

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A.D. Buck, nu i Fredericia, om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Hjælp til Husleje.

 

 

 

1884

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Landinspektør Orth om Eneret til Telefonanlæg i 10 År her i Vejle

 

 

 

1884

Byens Arkiv

Skrivelse fra Arrestforvarer Kjersmeier, hvormed afleveres som Prøve det af ham udarbejdede Sagsregiister over Byrådets Fohandlinger i 1882 og et Uddrag af Forhandlingerne i 1883

6

1884-06

1884-06

1884

Byens Arkiv

Skrivelse fra Arrestforvarer Kjersmeier, hvori han erklærer sig villig til at udarbejde et Sagsregister ovder de i Byrådet forhandlede Sager

7

1884-07

1884-07

1884

Brandvæsen

Skrivelse fra Brandinspektøren, hvorefter han i Anledning af Branden hos Grosserer Petersen begærer sig refunderet 78 Kr

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra S.C. Christiansen  om Anlæg af en underjordisk Røgkanal

8

1884-08

1884-08

1884

Bygningsvæsen

Skrivelse fra en Del Bygningshåndværkere om Ansættelse af en anden Bygningsinspektør, der ikke som den nuværende er Håndværker

9

1884-09

1884-09

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker Hallesen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

10

1884-10

1884-10

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fa Bødker Hallesen  om  om Dispensation fra Bygningslovens §21

10

1884-10

1884-10

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker Hallesen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

10

1884-10

1884-10

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker N.P. Sørensen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

81

1884-81

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Malermester Thomsen om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker N.J.Jensen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Hattemager Christensen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager S.G. Johansen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømrer Erik Hansen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Brandmur mellem Agent Thorkilsens og Tømrermester Bruuns Ejendomme

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Klodsmager J. Rasmussen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Elmholdt  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra H. Petersen og Købmand Flaach  om Dispensation fra Bygningslovens §24

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand A. Schjøth  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand Emil Andersen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra O.N. Christensen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Kirkebud Petersen  om Dispensation fra Bygningslovens §21

 

 

 

1884

Fattigvæsen

Forslag fra Fattigudvalget om, at Møddingspladsen i Fattiggården indrettes på vedtægtsmæssig Måde

 

 

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra en Del Beboere af Vester og Tyregod Sogne om Forlængelse af Vejen fra Sandvad

11

1884-11

1884-11

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra fem Mænd i Vester Ørum, i hvilken Byrådet opfordres til at støte Beboerne om at få Vejen mellem Lindved og Uldum grundforbedret

12

1884-12

1884-12

1884

Gader - Veje

Andragende fra en stor Del Beboere på Søndermarken om at få Stien fra Vejrmøllen til Vejle istandsat

13

1884-13

1884-13

1884

Gader - Veje

Andragende fra Skipper Poul Christensen om Tilladelse til at nedlægge Afløbsrør fra sin Ejendom på Holmen

14

1884-14

1884-14

1884

Gader - Veje

Forespørgsel fra fhv. Vægter Jakobsen om Byrådet ønsker at købe et Stykke af hans Grund til GadensUdvidelse

15

1884-15

1884-15

1884

Gader - Veje

Andragende fra Th. Jespersen om Tilladelse til at sætte Vinduer i Sidehuset ud til den Byen tilhørende Grøft

16

1884-16

1884-16

1884

Gader - Veje

Andragende fra Snedker J.H. Hansen om Borttagelse af tre Træer på Spadserestien ud for den af ham opførte Bygning ved Horsensvejen

17

1884-17

1884-17

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra Ingeniør Schmith om Fritagelse fra Ledelsen af Byens tekniske Arbejder

18

1884-18

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra Direktionen for Teaterbygningen om Køb af 13-14 Favne Granitsten til Brolægning

19

1884-19

1884-19

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra Sundhedskommissionen om Ordningen af Afløbet fra forskellige Ejendomme i Fiskergade

66

 

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra fhv. Skibsfører Fischer om Anlæggelse af en Overkjørsel ved den sydlige Grænse af hans Ejendom på Horsensvej

 

 

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra Gartner Jensen angående Forholdene ved den gamle Landevej, der forbinder Vejen Vejle-Kolding og Vejle-Ribe

 

 

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra Beboere og Grundejere i Gaden, som danner Forbindelse mellem Havnevejen og Vissingsgadens Forlængelse om, at Fortovet må blive brolagt og forsynet med Fliser

 

 

 

1884

Gader - Veje

Skrivelse fra et større Antal Beboere af Ejendomme på den nordlige Side af Horsensvej om at få Grøften tilkastet

 

 

 

1884

Havnevæsen

"Skrivelse, underskrevet ""Mange Fiskere"", om Bibeholdelse af den gamle Fiskerbro ved Sønderbro"

80

1884-80

 

1884

Havnevæsen

Skrivelse fra Udvalget til Indenrigsministeriet angående Efterbevilgelse af 407 Kr. 69 Øre

 

 

 

1884

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1883.

 

 

 

1884

Havnevæsen

Indstilling fra Udvalget til Indenrigsministeriet, at Havnekassen årlig udreder et Beløb af 275 Kr. til Lønning af en Natbetjent

 

 

 

1884

Havnevæsen

Skrivelse fra Havneudvalget angående Gennemskjæringen af et nyt Vandløb i Engene Syd for Havnen

 

 

 

1884

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1885.

 

 

 

1884

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnssynsmænd og om Mark- og Vejfred

20

1884-20

1884-20

1884

Hegnsynsmænd

Skrivelse fra Kirkeværge Wolf om Fritagelse for at være Hegnssynsmand.

21

1884-21

1884-21

1884

Indkvarteringsvæsen

Friis, Jakobsen, Boesen og Borgmesteren vælges til at forestå Indkvarteringen i September Måned i År

22

1884-22

1884-22

1884

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Overbaneingeniøren angående Jernbanelokomotivernes Vandforsyning

23

1884-23

1884-23

1884

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Overbaneingeniøren, indeholdende Betingelserne, hvorpå det tillades at føre Vandlednigen fra Vissingsgade under den offentlige Overkørsel af Jernbanen

24

1884-24

1884-24

1884

Jernbanevæsen

Byrådet vedtager at tilbyde en Pantegaranti af 300.000 Kr. til den projekterede Jernbane Vejle-Guve

 

 

 

1884

Byens Jorder

Andragende fra Chr. Henriksen om Nedsættelse af Lejeafgiften for i År af den nye Markedsplads

33

1884-33

1884-33

1884

Jordemodervæsen

Skrivelse fra Amtet angående Posten som Reservejordemoder.

25

1884-25

1884-25

1884

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1885.

26

1884-26

1884-26

1884

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Fabrikant Møhl vælges til Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget.

 

 

 

1884

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Teaterbestyrelsen indrømmes Ret til at låne 55.000 Kr. i Stedet for 50.000 Kr. forud for de 5000 Kr. som skulle lånes af Kommunen mod Pant i Teaterbygningen

 

 

 

1884

Kapiteltaksten

Købmand Byrådsmedlem I.C. Christiansen vælges til at afgive Votum til Kapiteltakstens Fastsættelse

27

1884-27

1884-27

1884

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Kirkeinspektionen om Hovedreparation af Kirkens Tårn.

28

1884-28

1884-28

1884

Kreditforening

Skrivelse fra Proprietær Brejnholt, hvormed følger Udkast til en ny Kreditforening for Kommuner i Nørrejylland

29

1884-29

1884-29

1884

Lån

Skrivelse fra Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871, hvorved meddeles Samtykke til Optagelsen af et Lån på 50.000 Kr.

30

1884-30

1884-30

1884

Lån

Tilbud fra Bikuben og Landmandsbanken angående Lånet på 50.000 Kr.

31

1884-31

1884-31

1884

Ligningskommissionen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, hvorefter Prokurator Wadum er valgt til Oberligningskommssær og Læge Sick til Suppleant

32

1884-32

1884-32

1884

Markedspladsen

Skrivelse fra flere Beværtningsdrivende om Nedsættelse af Stadepengene på den nye Markedsplads

41

1884-41

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent Eskild Madsen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent P.H. Pedersen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent K.P.H. Koed om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bagersvend P.A. Jensen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bagersvend W.E.Goedecken om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra bagersvend C.W. Larsen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1884

Næringsvæsen

Skrivelse fra Bestyrelsen for Haandværker- Foreningen, hvori klages over. At Politibejtent A. Pedersen ved Siden af sin Stilling i Politiets Tjeneste driver en utilbørlig Konkurrence mod Byens Næringsdrivende Borgere

35

1884-35

 

1884

Næringsvæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Forståelsen af Vedtægten for bunden Næring

82

1884-82

 

1884

Næringsvæsen

Andragende fra Buntmager A. Hansen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Detaillist

 

 

 

1884

Politivæsen

Andragende fra Natbetjentene om Lønningsforbedring.

34

1884-34

1884-34

1884

Politivæsen

Skrivelse fra Bestyrelsen for Haandværker- Foreningen, hvori klages over. At Politibejtent A. Pedersen ved Siden af sin Stilling i Politiets Tjeneste driver en utilbørlig Konkurrence mod Byens Næringsdrivende Borgere

35

1884-35

 

1884

Private Skoler

Besættelse af en ledig Friplads i Latin- og Realskolen

36

1884-36

 

1884

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Regnskabet for 1882-1883 tilbagesendes fra Amtsrådet.

 

 

 

1884

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1885-1886

 

 

 

1884

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra Sadelmager Johansen om Flytning af den på Skolepladsen anbragte Retirade

37

1884-37

 

1884

Den offentlige Renlighed

Forhandling med Entreprenørerne om en hyppigere Bortkjørsel af Renovationen under de i September måned ?? Øvelser

 

 

 

1884

Den offentlige Renlighed

Forhandling med Entreprenørerne om en anden Ordning af Renovationskørslen

 

 

 

1884

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til det den 25. juni berammede Folketingsvalg

 

 

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arrestforvarer Kjersmeier om Fritagelse for at svare Hundeskat

38

1884-38

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkefru Warburg om Skatteeftergivelse.

39

1884-39

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedkersven L. Hansen om Skatteeftergivelse.

40

1884-40

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Klodsmager J.K. Nielsen om Skatteeftergivelse.

42

1884-42

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslage Hansesn Enke om Skatteeftergivelse.

43

1884-43

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand C. Farup om Skattenedsættelse

44

1884-44

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver C. Christensens Hustru om Skatteeftergivelse.

45

1884-45

 

1884

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved gives Udsættelse med Revisionen af den i Henhold til Lov 11. februar 1863 affattede Skattevedtægt indtil Udgangen af 1885

46

1884-46

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hestehandler Sikjærs Enke om Skattenedsættelse.

47

1884-47

 

1884

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori dette giver Udsættelse indtil Udgangen af 1884 med Revisionen af Skattevedtægten

83

1884-83

 

1884

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand A. Jørgensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinderne Munch og Blauenfeldt om Tillæg til Huslejegodtgørelsen

48

1884-48

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvorefter Seminarist N.I. Andersen ansættes som Lærer ved Borgerskolens Realafdeling

49

1884-49

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra en Del Beboere af Søndermarken, hvori fremsættes Ønske om en Forandring i Skolegangen

50

1884-50

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra Skolekommissionen med ny Læseplan for Søndermarksskolen

51

1884-51

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra Bestyrelsen for Haandværker- Svendeforeningens Arbejderundervisning

52

1884-52

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra Bager Paghs Enke om Eftergivelse af Skolepenge.

53

1884-53

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra otte Lærere og to Lærerinder om, at deres Kornløn må blive beregnet efter en kapiteltakst af 12 Kr.

54

1884-54

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra Beboerne af Ømkulerne med Andragende til Kirkeministeriet om at Børnene fra Ømkulerne må søge Friskolen i Vejle

55

1884-55

 

1884

Skolevæsen

Skrivelse fra Frøken Klestrup, hvori meddeles, at hun fratræder sin Stilling til 1. oktober

56

1884-56

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra Gymnastiklærer Guul om Lønningsforhøjelse.

57

1884-57

 

1884

Skolevæsen

Skoleudvalget begærer en Tillægsbevilling på Grund af Lærer ved Søndermarksskolen Møllers Sygdom

58

1884-58

 

1884

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om at indgå med Andragende til Statskassen om et Tilbud af 560 Kr. til Komplettering af den offentlige Skoles fysiske Apparater

59

1884-59

 

1884

Skolevæsen

Emilie Petersen ansættes i den ledige Lærerindeplads ved Borgerskolens Forberedelsesklasse

60

1884-60

 

1884

Skolevæsen

Besættelse af den ledige Plads som Lærerinde i Håndgerning ved Søndermarksskolen

61

1884-61

 

1884

Skolevæsen

Besættelse af en hel og en halv ledig Friplads i Borgerskolens Realafdeling

62

1884-62

 

1884

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om at lade tre Timer udgå af Lærer H. Jørgensens Timeantal

 

 

 

1884

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om Ligning af Skolepenge for 1884.

 

 

 

1884

Skolevæsen

AngÅende Slagter Laursens Datters Skolegang i Friskolen i Stedet for i Søndermarksskolen

 

 

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra A.D.Buch, nu i Fredericia, om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1884

Skolevæsen

Andragende fra Bestyrelsen for Haandværker- Svendeforeningens Arbejdsundervisning, om i Vinter at måtte benytte nogle af den offentlige Skoles Lokaler

 

 

 

1884

Byens Skove

Skrivelse fra Højesteretsadvokat Klubien, hvorefter Byrådet ved Hof- og Stadsrettens Dom er frifunden for Læge Sicks Tiltale

63

1884-63

 

1884

Byens Skove

Skrivelse fra Højesteretsadvokat Klubien, hvorefter han giver Møde ved Højesteret for Byrådet i Skovsagen

64

1884-64

 

1884

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1884.

65

1884-65

 

1884

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Redaktør Hertz, hvori han begærer sig fritaget for det ham tildelte Hverv som Tilforordnet af Sundhedskommissionen

67

1884-67

 

1884

Sundhedsvæsen

Forslag fra Fysikus om et Tillæg til Sundhedsvedtægten.

68

1884-68

 

1884

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Sundhedskommissionen om at få udnævnt et passende Antal Mænd til at bistå Kommissionen ved Gennemførelsen af dens Foranstaltninger

69

1884-69

 

1884

Frivillige Svendeprøver

Bekjendtgørelse fra Indenrigsministeriet indeholdende Regulativ for Aflæggelsen af Svendeprøver i Købstæderne

70

1884-70

 

1884

Sygehuset

Behandling af Budgettet for 1885-1886

71

1884-71

 

1884

Sygehuset

Skrivelse fra Bestyrelsen for Sygehuset, hvori indstilles, at der ydes Honorar til Lægerne for Operationer

 

 

 

1884

Taksationsmænd

Valg af otte faste Taxationsmænd i Henhold til Lov 19/3 1869

 

 

 

1884

Telefonledninger

Andragende fra Landinspektør Orth om Eneret til Telefonanlæg i 10 År her i Vejle

 

 

 

1884

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Brændselshjælp af 20 Kr.

72

1884-72

 

1884

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås 75 Kr. til Brændsel

 

 

 

1884

Vandløb

Kendelse af den til Regulering af Dele af Vejle Å og Grejs Å nedsatte Landvæsenskommission

79

1884-79

 

1884

Vandløb

Skrivelse fra Havneudvalget angående Gennemskæringen af et nyt Vandløb i Engene Syd for Havnen

 

 

 

1884

Vandløb

Afholdelse af et Landvæsenskommissionsmøde ved Stokbroen d. 2. august 1884

 

 

 

1884

Valg

Valg af Medlem til Valgbestyrelsen i Anledning af det forestående Valg af et Medlem til Byrådet

 

 

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Tilbud fra Forskellige om Nedlægningen af Vandrørene til den ny Ledning fra Vandværket

73

1884-73

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Tilbud om Levering af Rør til den ny Vandledning.

74

1884-74

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Købmand A. Schjøth om Tilbagebetaling af 200 Kr. i Anledning af den af ham overtagne Leverance af støbte Rør til den nye Vandledning

75

1884-75

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Smed G. Guldbrandsen om Ansættelse som Vandmester

76

1884-76

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Kobbersmed M. Poulsen om Ansættelse som Vandmester

77

1884-77

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Gørtler C.I.Dupont om Bevilling som Vandmester

78

1884-78

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Overbaneinspektøren angående Lokomotivernes Vandforsyning

 

 

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Brødrene Brincher, Hammerværket, om at få Vand indlagt fra en ny Vandledning

 

 

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Overbaneingeniøren indeholdende Betingelserne, hvorpå der tillades at føre Vandledningen fra Vissingsgade under den offentlige Overkørsel af Jernbanen

 

 

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Ingeniør Maganti om at få et Beløb af 524 Kr. udbetalt.

 

 

 

1884

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Møller Hansen angående den Vandledning, der er lagt i År

 

 

 

1884

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Pastor Mønster m. Fl., dateret 14/4 1884, om at skænkes en Plads til Opførelsen af et Missionshus

a.

1884-a

 

1884

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Folketingsmand Thomas Nielsen, dateret 14/11 1884, angående Vejle Amts Folkeblads Referater af Vejle Byråds Forhandlimger

b.

1884-b

 

1884

Ikke behandlede Sager

Angående Brandvisitationen i indeværende Efterår

c.

1884-c

 

 

 

webtopgrafik