År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1886

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Skoleinspektør Schou som Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse om Tilskud til otte Interessenters Konti i nævnte Kasse

1

1886-001

1886-001

1886

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Tilskud til Politibetjent Andersens Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Højskolehjem om Tilladelse til at sætte Vinduer i en Bygning ud til den Byen tilhørende Grøft

15

1886-015

1886-015

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jørgen Jensen om Nedsættelse af Lejeafgiften for de såkaldte Polder

21

1886-021

1886-021

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Vægtere N. Mathiasen og N. Sørensen om Fritagelse for at assistere  ved Kreatur- og Hestemarkeder samt Andragende fra Patrujebetjentene, at dette Hverv må blive udført af dem mod Vederlag

29

1886-029

1886-029

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Huslejehjælp

30

1886-030

1886-030

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murer Eriksens Enke om Skatteeftergivelse

32

1886-032

1886-032

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Urmager Wissings Enke om Skatteeftergivelse

33

1886-033

1886-033

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist N. Poulsen om Skatteeftergivelse

34

1886-034

1886-034

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Rebslagersvend P. Pedersen om Skatteeftergivelse

35

1886-035

1886-035

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Søndergaards Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

36

1886-036

1886-036

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Høker Johan Frederiksen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

37

1886-037

1886-037

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

38

1886-038

1886-038

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Rebslager H.P. Petersen om Skatteeftergivelse

39

1886-039

1886-039

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Rebslager A. Petersen Skatteeftergivelse

40

1886-040

1886-040

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Billedhugger V. Johansen Skatteeftergivelse

41

1886-041

1886-041

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Maler Gyldens Hustru Skatteeftergivelse

42

1886-042

1886-042

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Larsen i Kolding Skatteeftergivelse

43

1886-043

1886-043

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Christensen Skatteeftergivelse

44

1886-044

1886-044

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Dyreborgs Enke om Skattenedsættelse.

45

1886-045

1886-045

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør L.E. Christensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

46

1886-046

1886-046

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Literat I.S. Pedersen om Skatteeftergivelse

47

1886-047

1886-047

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Rasmussens Enke om Skatteeftergivelse

48

1886-048

1886-048

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand Th. Madsen om Skattenedsættelse

49

1886-049

1886-049

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist P. Bjerregaard om Skattenedsættelse

50

1886-050

1886-050

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Maltgører Th. Hansen om Skattenedsættelse

51

1886-051

1886-051

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Restauratør F.J. Jakobsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

52

1886-052

1886-052

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Math. Møller om Skatteeftergivelse

53

1886-053

1886-053

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru M. Hansen om Skattenedsættelse.

54

1886-054

1886-054

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jakob Lavendt  om Skattenedsættelse og  Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1886-055

1886-055

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist P.H. Petersen  Skattenedsættelse og  Eftergivelse af Brændevinsafgift

56

1886-056

1886-056

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H.L. Jensen  Skattenedsættelse og  Eftergivelse af Brændevinsafgift

57

1886-057

1886-057

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Rebslager H.P. Petersen  Skattenedsættelse og  Eftergivelse af Brændevinsafgift

58

1886-058

1886-058

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra E.Poulsen om Skattenedsættelse

59

1886-059

1886-059

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende far Th. Sørensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

60

1886-060

1886-060

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skræddersvend E. Frederiksne om Skattenedsættelse

61

1886-061

1886-061

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Fr. Madsen om Skatteftergivelse.

63

1886-063

1886-063

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand S.M. Petersen om Skatteeftergivelse

64

1886-064

1886-064

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sygehusøkonomen om Nedsættelse af hans Hundeskat.

65

1886-065

1886-065

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra konstitueret Lærer Henriksen om at erholde fast Ansættelse

79

1886-079

1886-079

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Holm ved Søndermarksskolen om et Lån på 100 Kr. til Istandsættelse af Skolelodden

81

1886-081

1886-081

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Formændene for 5 Foreninger om Benyttelse af en Plads i Skoven til en Grundlovsfest

87

1886-087

1886-087

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Søren Christensen m.Fl. om Anlæg af en Vandledning.

97

1886-097

1886-097

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Missionshuset i Vejle om en Understøttelse eller Gave af 1500 Kr.

100

1886-100

1886-100

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Dansk Fiskeriselskab til Byrådet om at tegne sig som Medlem af Selskabet

101

1886-101

1886-101

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Danmarks Afholdsforening om Bidrag.

102

1886-102

1886-102

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ormslev Børnehjem om Bidrag.

103

1886-103

1886-103

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N. Herskind om yderligere Udsættelse i et halvt År med betalingen for hans Borgerskab

104

1886-104

1886-104

1886

Andragender - Ansøgninger

Ansøgninger fra Guldsmed Øjset, Bandagist Martin, Ledvogter N. Christensen og Kolonneformand N. Christiansen om Indfødsret

105

1886-105

1886-105

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Afholdsforening om et Bidrag.

105

1886-105

1886-105

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Vejle Teater om Eftergivelse af Renten 4 % af 5000 Kr.

106

1886-106

1886-106

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Buntmager S.I.Jensen om en Gave af 50 Kr. til et nyt Træben til hans Datter

107

1886-107

1886-107

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Toldassistent Steffens om Hjælp til at påbegynde en Husflidsskole for Børn

108

1886-108

1886-108

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningens Tegneskole om Bidrag.

109

1886-109

1886-109

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Mads Frederiksens Enke om Huslejehjælp.

110

1886-110

1886-110

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af rejsende Håndværkersvende i Vejle om et Bidrag

111

1886-111

1886-111

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bager Bergs Enke om Eftergivelse af en Bøde på 10 Kr.

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Laurine Thomsen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Møllers Enke om, at der må blive tilstået hende en Måneds Løn

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen om Statstilskud.

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Forskellige Andragender om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.C. Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra S. Thomsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Gæstgiver Offersen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Stenhugger

 

 

 

1886

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Good Templar Logerne om Tilladelse til i Forbindelse med Bazar at benytte en Tombola

 

 

 

1886

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Stadsingeniøren om Anbringelse af en Gaslygte m.m. ved Sprøjtehuset

2

1886-002

1886-002

1886

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Jens Nielsen m.Fl. om Anbringelse af en Lygte ved Koldingvej

 

 

 

1888

Brandvæsen

Sagen angående Opførelsen af et Sprøjte- og Materialhus.

3a

1886-3a

1886-3a

1886

Brandvæsen

Skrivelse fra Brandinspektøren til Brandkommissionen betræffende en Regning for Vagtholdet ved Ildebranden på Gammelhavn

3b

1886-3b

1886-3b

1886

Brandvæsen

Skrivelse fra Brandkommissionen angående Ophævelse af Politikorpset samt Dannelse af en Ordensafdeling

4

1886-004

1886-004

1886

Brandvæsen

Indstilling fra Brandinspektøren om Ansættelse af tre faste Brandsvende

5

1886-005

1886-005

1886

Brandvæsen

Valg af en Brandinspektør.

 

 

 

1886

Brandvæsen

Stadsingeniøren ansættes i den ledige Post som Brandinspektør.

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand I.C.Christiansen om Dispensation fra Bygningsloven med Hensyn til en Overbygning

6

1886-006

1886-006

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Garver C. Lassen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bertel Petersens Enke om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Fabrikant J. Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra pens. Lærer A. Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Jørgen Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager I. Becken om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Hans C. Mønster om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Carl Jørgensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Fabrikant Schrøder om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra I.C. Christiansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand Jens Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra O.N. Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1886

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager Bechken om Dispensation fra Bygningslovens § 14

 

 

 

1886

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Ingeniør Emil Pedersen ansættes som Stadsingeniør.

11

1886-011

1886-011

1886

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Den ledige Post som Brandinspektør besættes med Stadsingeniøren.

 

 

 

1886

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Ansættelsen af en Stadsaingeniør i Vejle

10

 

 

1886

Fattigvæsen

Skrivelse fra Kjøbmand Flack om Fritagelse for Hvervet som Fattigforstander

 

 

 

1886

Fattigvæsen

Indretning af flere Beboelseslejligheder på Fattiggården.

 

 

 

1886

De Fattiges Kasse

De fattiges Kasse tilstås 500 Kr. til Uddeling i Anledning af den herskende Arbejdsløshed

7

 

 

1886

Gader - Veje

Indstilling fra Thorkilsen og Bjerregaard til Byrådet angående Sagen om Forlængelse af Grejsdalsvejen

12

1886-012

1886-012

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra N.M.Fischer om Anlæg af en Sti fra Skovgade til Kærlighedsstien

13

1886-013

1886-013

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Tømmermester Jørgen Petersen om Tilladelse til at afbenytte en Rendesten mellem hans Th. Jespersens Ejendomme til Passage m.m.

14

1886-014

1886-014

1886

Gader - Veje

Andragende fra Vejle Højskolehjem om Tilladelse til at sætte Vinduer i en Bygning ud til den Byen tilhørende Grøft

15

1886-015

1886-015

1886

Gader - Veje

Udvidelse af Vejen, der fører forbi I.C. Christiansen Ejendom ved Skovgade

16

1886-016

1886-016

1886

Gader - Veje

Meddelelse fra Stadsingeniøren om, at Udvalget for Gader og Veje har approberet Tømmermester Jørgen Petersens Tilbud på en Plantelægning af Grøften Nord for Flegborg

17

1886-017

1886-017

1886

Gader - Veje

Forespørgsel fra N.M. Fischer angående Brolægning af den nordre Grøft ved Horsensvej

18

1886-018

1886-018

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Landpost P. Christensen, hvori bedes om Tilladelse til at hugge Grenene af 4 Poppeltræer

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtets Vejkontor, hvori klages over Afløbet fra Rendestenen uden for Sønderport

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Ole P. Olesen m. Fl. om Oprensning af Stenkisten under Søndermarksvejen

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra S. Vad om, at Skolestien over den såkaldte Fattigjord må blive istandsat

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Detaillist Forup om Tilladelse til på egen Bekostning at måtte brolægge Fortovet uden for hans Bopæl i Grønnegade med Cementfliser

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Hestehandler H. Jørgensen m. Fl. om Istandsættelse af Vejen i Flegmade Enge

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Savskærer Jacobsen og Politibetjent Pedersen om, at den mellem deres Ejendomme værende Grøft må blive omdannet til Kloak

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren angående Istandsættelsen af Vejen, der gåt over Fattigjorden

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Nykirke Sogneråd om et Tilskud på 500 Kr. til Forlængelse af Gresjdalsvejen

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Beboerne af Skolegade om at få Træerne langs Friskolen toppede

 

 

 

1886

Gader - Veje

Skrivelse fra Laura Madsen i Tønnesgade om at få et Stykke Fortov brolagt

 

 

 

1886

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om en Udvidelse af Havnen.

19

1886-019

1886-019

1886

Havnevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Moderation i Havnepengene for Dampskibe Uffo

20

1886-020

1886-020

1886

Havnevæsen

Andragende fra Jørgen Jensen om Nedsættelse af Lejeafgiften for de såkaldte Polder

21

1886-021

1886-021

1886

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1887.

 

 

 

1886

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1885.

 

 

 

1886

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om, at der tillægges Stadsingeniøren en årlig Løn på 400 Kr. for at yde teknisk Assistance ved Havnens Bestyrelse

 

 

 

1886

Industri - Håndværk

Agent Thorkilsen vælges til Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerforeningens Tegneskole

22

1886-022

1886-022

1886

Byens Jorder

Skrivelse fra S.F. Bjerregaard m.Fl. om Leje af Bybæksengen for et Tidsrum af 25 År

 

 

 

1886

Byens Jorder

Skrivelse fra C. Kjersmeier og A. Pedersen om Byrådet måtte være villig til at sælge dem den resterende Del af det Jordstykke, der er købt af Gartner Lassen

 

 

 

1886

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Udbetaling af Uniformsgodtgørelse til Patruljebetjent Bergh

23

1886-023

1886-023

1886

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Afgivelse til Kæmnerkassen af 25% af Bruttoindtægten af Vejer- og Målerbestillingen

24

1886-024

1886-024

1886

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1887

25

1886-025

1886-025

1886

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Sagen angående Konvertering af Kommunens Gæld

 

 

 

1886

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Kirkeinspektionen angående Opførelsen af et nyt Tårn på Kirken

26

1886-026

1886-026

1886

Kloakvæsen

Skrivelse fra M. Madsen mfl. Beboere på Holmen om Kloakanlæg.

27

1886-027

1886-027

1886

Kloakvæsen

Skrivelse fra SavskærerJacobsen og Politibetjent Pedersen om, at en mellem deres Ejendomme værende Grøft må blive omdannet til en Kloak

 

 

 

1886

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloakledning i Forbindelse med Naboejendommens Kloakledning

 

 

 

1886

Kongehuset

Indbydelse til Festmåltid i Anledning af Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag

 

 

 

1886

Vejle Landsogn

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Fastsættelsen af Landsognets Bidrag i Treåret 1887-1889

28

1886-028

1886-028

1886

Markeder

Andragende fra fhv. Vægtere N. Mathiasen og N. Sørensen om Fritagelse for Assistance ved Kreatur- og Hestemarkeder, samt Andragende fra Patruljebetjentene, at dette Hverv må blive udført af dem mod Betaling

29

1886-029

1886-029

1886

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Jens M.H. Poulsen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1886

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Peder Hansen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1886

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Chr. Christiansen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1886

Næringsvæsen

Andragende fra N.H. Herskind om yderligere Udsættelse i et År med Betalingen for hans Borgerskab

104

1886-104

1886-104

1886

Næringsvæsen

Ændringer i Vedtægten for Høkere angående Øludsalg

 

 

 

1886

Næringsvæsen

Ansøgning fra Gææstgiver Offersen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Stenhugger

 

 

 

1886

Politivæsen

Skrivelse fra Brandkommissionen angående Ophævelse af Politikorpset samt Dannelse af en Ordensafdeling

4

1886-004

1886-004

1886

Politivæsen

Uniformsgodtgørelse til Patruljenetjent Bergh

22

1886-022

1886-022

1886

Politivæsen

Andragende fra fhv. Vægtere N. Mathiasen og N. Sørensen om Fritagelse for at assistere ved Kreatur- og Hestemarkeder, samt Andragende fra Patruljebetjentene om, at dette Hverv må blive udført af dem Betaling

29

1886-029

1886-029

1886

Politivæsen

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Huslejehjælp

 

 

 

1886

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1887-1888

31

1886-031

1886-031

1886

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Fremlæggelse af Regnskabet for 1885-1886

 

 

 

1886

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra forskjellige Lodsejere angående Bortfjernelsen af Svinehusene ved Åen ved Blegbanken

 

 

 

1886

Rigsdagen

Klage fra Skrædder Hans Nielsen over, at han ikke er optagen på Listen over Vælgerne til Folketinget

 

 

 

1886

Sessionsvæsen

Valg af 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

 

 

 

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Murer Eriksens Enke om Skatteeftergivelse.

32

1886-032

1886-032

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Urmager Wissings Enke om Skatteeftergivelse.

33

1886-033

1886-033

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist N. Poulsen om Skatteeftergivelse.

34

1886-034

1886-034

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslagersvend P. Pedersen om Skatteeftergivelse.

35

1886-035

1886-035

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Søndergaards Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

36

1886-036

1886-036

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Høker Johan Frederiksen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

37

1886-037

1886-037

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder P. Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

38

1886-038

1886-038

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslager H.P. Petersen om Skattefritagelse

39

1886-039

1886-039

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslager A. Pedersen om Skattenedsættelse

40

1886-040

1886-040

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Billedhugger V. Johansen om Skatteeftergivelse

41

1886-041

1886-041

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maler Gyldens Hustru om Skatteeftergivelse.

42

1886-042

1886-042

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Larsen i Kolding om Skatteeftergivelse.

43

1886-043

1886-043

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Christensen om Skatteeftergivelse.

44

1886-044

1886-044

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Dyreborgs Enke om Skattenedsættelse

45

1886-045

1886-045

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør I.C. Christensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

46

1886-046

1886-046

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Literat I.S. Pedersen om Skatteeftergivelse

47

1886-047

1886-047

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Rasmussen Enke om Skatteeftergivelse

48

1886-048

1886-048

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand Th. Madsen om Skattenedsættelse

49

1886-049

1886-049

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist P. Bjerregaard  om Skattenedsættelse

50

1886-050

1886-050

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maltgører Th. Hansen  om Skattenedsættelse

51

1886-051

1886-051

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Restauratør F.J. Jacobsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

52

1886-052

1886-052

1886

Skatter - Afgifter

Andragene fra Math. Møller om Skatteeftergivelse

53

1886-053

1886-053

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkefru M. Hansen om Skattenedsættelse.

54

1886-054

1886-054

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jacob Lavendt om Skattenedsættelse og Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1886-055

1886-055

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist P.H. Petersen  om Skattenedsættelse og Eftergivelse af Brændevinsafgift

56

1886-056

1886-056

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra H.L. Jensen  om Skattenedsættelse og Eftergivelse af Brændevinsafgift

57

1886-057

1886-057

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslager H.P. Petersen om Skattenedsættelse

58

1886-058

1886-058

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Th. Sørensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

60

1886-060

1886-060

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra E. Frederiksen om Skattenedsættelse

61

1886-061

1886-061

1886

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved gives Udsættelse med Revisionen af Skattevedtægten indtil Udgangen af Året 1887

62

1886-062

1886-062

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Fr. Madsen om Skatteeftergivelse.

63

1886-063

1886-063

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra S.M. Pedersen om Skatteeftergivelse.

64

1886-064

1886-064

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Sygehusøkonomen om Nedsættelse af hans Hundeskat

65

1886-065

1886-065

1886

Skatter - Afgifter

Tre forskellige Andragender om Skatteeftergivelse.

66

1886-066

1886-066

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra Mads Frederiksen om Skatteeftergivelse

110

1886-110

1886-110

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra E. Poulsen i Missionshuset om Skattenedsættelse

59a

1886-59a

1886-59a

1886

Skatter - Afgifter

Andragende fra S. Thomsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

59b

1886-59b

1886-59b

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsministeriet betræffende Renholdelsen af Skolens Lokaler

67

1886-067

1886-067

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Byrådsmedlem Rasmussen angående Spørgsmålet om Forhøjede Skolepenge for udenbys Børn i Borgerskolen

68

1886-068

1886-068

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærerne Herskind og H.M. Hansen om Lønningstillæg m.m.

69

1886-069

1886-069

1886

Skolevæsen

Skoleudvalget bemyndiges til at leje fornødne Lokaler til to nye Pigeklasser

70

1886-070

1886-070

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer H. Jørgensen til Skoledirektionen om hans eventuelle Pensions Størrelse

71

1886-071

1886-071

1886

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Møllers Enke om, at der må blive tilstået hende ene Måneds Løn

72

1886-072

1886-072

1886

Skolevæsen

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet tilstår Borgerskolens Realafdeling et Beløb af 400 Kr. til Anskaffelse af fysiske Apparater

73

1886-073

1886-073

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Besørgelsen af Undervisningen i Søndermarksskolen under Vakancen

74

1886-074

1886-074

1886

Skolevæsen

Jomfru Lykke Andersen ansættes som Lærerinde ved Borgerskolens Forberedelsesklasse

75

1886-075

1886-075

1886

Skolevæsen

Oprettelse af et 10. Lærerembede ved Vejle offentlige Skolevæsen.

76

1886-076

1886-076

1886

Skolevæsen

Besættelse af det ledige Lærerembede ved Søndermarksskolen.

77

1886-077

1886-077

1886

Skolevæsen

Skoleudvalget indstiller 12 Elever til Fripladser i Realskoleklassen.

78

1886-078

1886-078

1886

Skolevæsen

Andragende fra konst. Lærer Henriksen om at erholde fast Ansættelse.

79

1886-079

1886-079

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Vejle Amts Skoleråd om Valg af et Medlem til Samme for Tidsrummet 1886-1892

80

1886-080

1886-080

1886

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Holm ved Søndermarksskolen om et Lån på 100 Kr. til istandsættelse af Skolelodden

81

1886-081

1886-081

1886

Skolevæsen

Besættelse af det ledige Embede som konst. Lærer ved Vejle offentlige Skoelvæsen

82

1886-082

1886-082

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen om, at Lærerinde Blauenfeldt efter Andragende er afskediget fra sit Embede

83

1886-083

1886-083

1886

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at Lærer Andersen erholder 100 Kr. i Huslejegodtgørelse, og at der fra 1. januar 1887 anvises Lærer Herskind to Værelser til benyttelse

84

1886-084

1886-084

1886

Skolevæsen

Andragende fra Laurine Thomsen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1886

Skolevæsen

Skrivelse fra konst. Lærer N.S.Andersen om at erholde fast Ansættelse i sit nuværende Embede

 

 

 

1886

Skolevæsen

Andragende fra Chr. Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1886

Skolevæsen

Forskjellige Andragender om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1886

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at Lærer Christiansen rykker op på ældst Gage

88

 

 

1886

Skolevæsen

Andragende fra N.C.Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1886

Byens Skove

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Indsamling af Oldenborrelarver

86

1886-086

1886-086

1886

Byens Skove

Andragende fra Formændene i fem Foreninger om Benyttelse af en Plads i Skoven til en Grundlovsfest

87

1886-087

1886-087

1886

Byens Skove

Skrivelse fra Højesteretsadvokat Klubien angående Skovsagens Procedure i Højesteret i januar Måned 1887

88

1886-088

1886-088

1886

Byens Skove

Skrivelse fra S.F. Bjerregaard m.Fl. om Leje af Bybæksengen for et Tidsrum af 25 År

 

 

 

1886

Byens Skove

Murermester Christoffersen ansættes som Rodemester.

 

 

 

1886

Statistik

Skrivelse fra statistisk Bureau med Skema til Høstberetning for 1886.

89a

1886-89a

1886-89a

1886

Sundhedsvæsen

Forslag fra Sundhedskommissionen om et Tillæg til Sundhedsvedtægten angående Beboelseslejligheder

89b

1886-89b

1886-89b

1886

Frivillige svendeprøver

Valg af Håndværkere til at bedømme Arbejderne ved de frivillige Svendeprøver

 

 

 

1886

Sygehuset

Skrivelse fra Sygehusbestyrelsen angående Efterbevilling af et Beløb på 845 Kr.

90

1886-090

1886-090

1886

Sygehuset

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Opførelsen af et nyt Sygehus i Vejle

91

1886-091

1886-091

1886

Sygehuset

Behandling af Sygehusets Budget for 1887-1888

 

 

 

1886

Taksationsmænd

Valg af 1 fast Taksationsmand.

92

1886-092

1886-092

1886

Telefonledninger

Skrivelse fra Stadsingeniøren om for Kommunens Regning at få indlagt Telefon på hans Kontor

93

1886-093

1886-093

1886

Tvangarbejdsanstalten ved Horsens

Budget for Tvangsarbejdsanstalten for 1887-1888

94

1886-094

1886-094

1886

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Brændselsunderstøttelse af 25 Kr.

 

 

 

1886

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Huslejehjælp af 50 Kr.

 

 

 

1886

Understøttelser - Gratialer

Friboliggen tilstås en Understøttelse af 60 Kr. til Brændsel.

 

 

 

1886

Vandløb

Skrivelse fra Amtet med Udkast til Regulativ for de nu regulerede Vejle og Grejs Åer

95

1886-095

1886-095

1886

Vandløb

Forslag fra Stadsingeniøren om en Regulering af Vandløbet fra Vissingsgades Forlængelse til Havnevejen

96

1886-096

1886-096

1886

Vandløb

Regulering af de mindre Vandløb i Engene.

 

 

 

1886

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Søren Christensen m.Fl. om Anlæg af en Vandledning.

97

1886-097

1886-097

1886

Vandsynsmænd

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Valget af en Synsmand for Vejle og Gresj Åer

98

1886-098

1886-098

1886

Vandsynsmænd

Valg af to Vandsynsmænd.

 

 

 

1886

Vedtægter

Skrivelse fra Undervisningsministeriet, hvorved gives Udsættelse med Revisionen af Skattevedtægten indtil Udgangen af 1887

62

1886-062

1886-062

1886

Vedtægter

Ændringer af Vedtægten for Høkere angående Øludsalg.

 

 

 

1886

Vedtægter

Forslag fra Sundhedskommissionen om et Tillæg til Sundhedsvedtægten angående Beboleseslejligheder

 

 

 

1886

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Godsejer Bech om Udnævnelse af to Voldgiftsmænd ved Afløsning af Pligtarbejde for Tidsrummet 1886-1888

99

1886-099

1886-099

1886

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra det stående Udvalg for den danske Købstadforening angående Lykønskningsadressen til Prins Valdemar og Gemalinde

a.

1886-a

1886-a

1886

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra det danske Gaskompagni.

b.

1886-b

1886-b

1886

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Udfyldningen af det af Ministeriet udsendte Skema om Skolelærernes Indtægter

c.

1886-c

1886-c

1886

Ikke behandlede Sager

"Skrivelse fra det stående Udvalg for den danske Købstadforening angående Forståelsen af Udtrykket ""Værelse"""

d.

1886-d

1886-d

1886

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Bygningsinspektøren om anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeatttester i Året 1886

e.

1886-e

1886-e

 

webtopgrafik