År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1887

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Skoleinspektør Schou, som Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse, om Tilskud til Interessenternes Konti i nævnte Kasse

1

1887-001

1887-001

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Søren Jørgensen m.Fl. om Nedsættelse af Renten af Prioitetslån af Kommunens Midler fra 4 1/2 % til 4 % p.A.

21

1887-021

1887-021

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør C. Jensen om Tilladelse til at drive Herbergeri i et Tidsrum ag 1 1/2 År

32

1887-032

1887-032

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Lauridsen om Tilladelse til at herbergere

33

1887-033

1887-033

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter Sørensens Enke om en årlig Understøttelse.

37

1887-037

1887-037

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru Bast og Frøken Michelsen om Tilskud af Kæmnerkassen til deres Privatskoler

38

1887-038

1887-038

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

43

1887-043

1887-043

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hansine Petersen om Skatteeftergivelse

44

1887-044

1887-044

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skrædder Ørums Enke om Skatteeftergivelse

45

1887-045

1887-045

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enken Karen Clausen om Skatteeftergivelse

46

1887-046

1887-046

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hans Møllers Enke om Skatteeftergivelse

48

1887-048

1887-048

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Jensens Hustru om Skatteeftergivelse

49

1887-049

1887-049

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens N.B. Jensen om Skatteeftergivelse

50

1887-050

1887-050

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Gårdskarl Hans Johansen om Skatteeftergivelse

51

1887-051

1887-051

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enkemadam Kyster om Skatteeftergivelse

52

1887-052

1887-052

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Mette M. Olsen om Skatteeftergivelse

53

1887-053

1887-053

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Gattemeyer om Skatteeftergivelse

54

1887-054

1887-054

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand Th. Christensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1887-055

1887-055

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse. (Se ogsaa

56

1887-056

1887-056

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Maler A. Andersen om Skatteeftergivelse

57

1887-057

1887-057

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels R. Møller om Skatteeftergivelse

58

1887-058

1887-058

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra V. Vestermann om Skattenedsættelse og Eftergivelse af Skolepenge

59

1887-059

1887-059

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Enevoldsens Enke om Skattefritagelse

60

1887-060

1887-060

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Stenhugger Poulsens Enke om Skatteeftergivelse.

61

1887-061

1887-061

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hans Christiansens Enke om Skatteeftergivelse.

62

1887-062

1887-062

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist H. Nielsenom Skatteeftergivelse.

63

1887-063

1887-063

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens P. Jensens Enke om Skatteeftergivelse.

64

1887-064

1887-064

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens Christiansens Enke om Skatteeftergivelse.

65

1887-065

1887-065

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra N. Christensens Enke om Skatteeftergivelse.

66

1887-066

1887-066

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand P. Pedersens Hustru om Skatteeftergivelse

67

1887-067

1887-067

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Detaillist S.P.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

68

1887-068

1887-068

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedkersvend L. Hansen om Skattefetergivelse

69

1887-069

1887-069

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker M. Nielsen om Skattefetergivelse

70

1887-070

1887-070

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Murer C. Eriksen om Skattefetergivelse

71

1887-071

1887-071

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Mekanikus H. Lauritsen om Skattefetergivelse

72

1887-072

1887-072

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra J.P. Petersens Enke om Skattefetergivelse

73

1887-073

1887-073

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Herredsskriver Muhles Enke om Skattenedsættelse

74

1887-074

1887-074

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler J. Dupont om Skatteeftergivelse

75

1887-075

1887-075

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bager V. Petersen om Skatteeftergivelse

76

1887-076

1887-076

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Detaillist T. Hansen om Skatteeftergivelse

78

1887-078

1887-078

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Nielsen om Skatteeftergivelse

79

1887-079

1887-079

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Johannes Jensen om Skatteeftergivelse

80

1887-080

1887-080

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragnde fra Rebslager H. Petersen om hans Hustrus Begravelse tilståede Understøttelse ikke må blive betragtet som Fattighjælp

81

1887-081

1887-081

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Jens Laursen om en Friplads i Borgerskolen til hans Søn

83

1887-083

1887-083

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Holm, Søndermarksskolen om et Lån på 400 Kr. til Mergling af Skolelodden

86

1887-086

1887-086

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Kristen Pedersen om Nedsættelse af Skolepenge

87

1887-087

1887-087

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for de demokratiske Foreninger i Vejle Amts tredje Valgkreds om at afholde et politisk Møde i Nørreksoven ved Fr. VII Høj den 26. juli i År

92

1887-092

1887-092

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Understøttelse

103

1887-103

1887-103

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels Lauritzen om Understøttelse for at kunne anbringe sin åndssvage Søn på Kelelrs Abnormanstalt

104

1887-104

1887-104

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skomagersvend Andr. Høyer ang. Hjælp til hans 6-årige Søns Anbringelse på Kysthospitalet

106

1887-106

1887-106

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Drejer Dinesen om, at Udgifterne ved hans Tjenestepiges Kur på Sygehuset for Difteritis må afholdes af Kæmnerkassen

107

1887-107

1887-107

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningens Tegneskole om et Tilskud.

108

1887-108

1887-108

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Husflidsforeningen for Vejle og Omegn om Tilskud.

109

1887-109

1887-109

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Afholdsforening om et lille Bidrag.

110

1887-110

1887-110

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Børnehjemmet for Skanderborg og Omegn om Understøtteæse

111

1887-111

1887-111

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Smed Mads Jensen om Skatteeftergivelse

47

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Murer P. Jensen om Tilladelse til at sætte et Vindue i Gavlen på hans Ejendom på langelinie ud mod Kommunens Jord

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Ølhandler Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skipper Svinding Hansen om, at Udgifterne ved hans Søns Kur på Sygehuset for Difteritis må afholdes af Kæmnerkassen

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen om en Statsunderstøttelse til Vejle Handelsskole

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om en Huslejehjælp.

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør P. Andersen om Skatteeftergivelse og Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om at erholde Afsked med Pension fra 1. maj 1888 at regne

 

 

 

1887

Den offentlige Belysning

Forslag fra Stadsingeniøren om, at Gadelygterne forandres således, at de kunne tændes fra neden

2

1887-002

1887-002

1887

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Th. Hansen  m.Fl. Beboere af Koldingvej om tændeing af den der anbragte Lygte

 

 

 

1887

Brandvæsen

Skrivelse fra Befalingsmænd ved Brandkorpset om Tilladelse til i Tjenesten at måtte bære Hjelm i stedet for Felthue

3

1887-003

1887-003

1887

Brandvæsen

Skrivelse fra Stadsingeniøren om Tilladelse til en Hueforandring for Befalingsmændene i Brandkorpset

4

1887-004

1887-004

1887

Brandvæsen

Forslag fra Brandkommissionen om Tillæg til og Ændringer i Vedtægten fr Brandvæsenet med Hensyn til Ordensafdelingen

5

1887-005

1887-005

1887

Brandvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet, hvorved Approbation på Opløsningen af Byens Politikorps meddeles

35

1887-035

1887-035

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Fabrikant M. Hansen om Dispensation fra Bygningsloven.

 

 

 

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker P. Sørensen om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bager Meinhardt om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker C. Rasmussen om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Pottemager C. Petersen om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1887

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Restauratør Boech om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1887

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om at erholde Afsked med Pension fra 1. maj 1888

 

 

 

1887

Fattigvæsen

Andragende fra Skomager Vedel om, at den ham i Anledning af hans Hustrus Begravlese tilståede Understøttelse ikke må blive betragtet som ydet Fattighjælp

6

1887-006

1887-006

1887

Fattigvæsen

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om at erholde Afsked med Pension fra 1. maj 1888

 

 

 

1887

Gader - Veje

Forslag fra Stadsingeniøren om at anmode Jernbanestyrelsen om at forbinde Fliserækken på Havnealleen ved at lægge en Fliserække over Jernbaneoverkørslen

7

1887-007

1887-007

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra M. Madsen m. Fl. på Holmen om Anlæg af Kloak, Ftorov og Rendesten

8

1887-008

1887-008

1887

Gader - Veje

Flere Beboere af Volmersgade ansøge om en Overgang over Gaden.

9

1887-009

1887-009

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren, hvormed følger Prøver af nye Gadeskilte, som han foreslår indført

10

1887-010

1887-010

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren angående Opfyldning og Regulering af Kærlighedsstien

11

1887-011

1887-011

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra C. Kjersmeier og A. Pedersen angående Ejendomsretten over en Grøft gennem Matr.nr. 43a af Vejle Enge

12

1887-012

1887-012

1887

Gader - Veje

Forslag fra det nedsatte Udvalg angående Gadenavne.

13

1887-013

1887-013

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Svendehjemmet om Tilladelse til at rørlægge den Kommunen tilhørende Rendesten

14

1887-014

1887-014

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Statsbanerne angående Anlæget af en ny Grøft mellem Vissingsgade og Havnevej

 

 

 

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Vedligeholdelsen af Bivej Nr. 10 på Søndermarken

 

 

 

1887

Gader - Veje

Forslag fra Stadsingeniøren om at fortsætte den Vej, der fra Horsensvejen går forbi Markedspladsen ud over Købmand C. Andersens Eng til Havnens Terræn

 

 

 

1887

Gader - Veje

Indstilling fra Stadsingeniøren om Anlæg af en Kloak og et Fortov på Holmen fra Tømrer Nielsens Ejendom

 

 

 

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra samtlige Grundejere i Tønnesgade om at Gaden må blive forsynet med en Kloak

 

 

 

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Beboere af den nordre Side af Gaden på Holmen om Omlægning af Rendestenen og udvidelse af Fortovet

 

 

 

1887

Gader - Veje

Anskaffelse af en Tønde med Hane til Vanding af Gaderne.

 

 

 

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtsrådet angående Arbejder ved Landevejsgaderne i Året 1888-1889

 

 

 

1887

Gader - Veje

Skrivelse fra Kaptajn Fischer angående Grøften på den nordre Side af Horsensvejen.

 

 

 

1887

Gader - Veje

Revision af Fortegnelsen over Kommunens offentlige Biveje.

 

 

 

1887

Havnevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori udbedes Oplysning om det eventuelle Lån på 30.000 Kr. til Havnens Udvidelse

16

1887-016

1887-016

1887

Havnevæsen

Yderligere Udvidelse af Havnen uden at det bevilgede Beløb 34.000 Kr. overskrides

17

1887-017

1887-017

1887

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1888.

 

 

 

1887

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1886.

 

 

 

1887

Hegnsynsmænd - Mark- og Vejfred

Valg af Hegnssynsmænd i Henhold til Lov 6 Marts 1869.

 

 

 

1887

Hegnsynsmænd - Mark- og Vejfred

Valg af Mænd i Henhold til Lov af 15 Marts 1872 om Mark- og Vejfred.

 

 

 

1887

Industri - Håndværk

Skrivelse fra Dansk Folkemuseum i København om Indsendelse af Genstande, der har tilhørt de ophævede Håndværkslaug

18

1887-018

1887-018

1887

Jernbanevæsen

Forslag fra Stadsingeniøren om at anmode Jernbanestyrelsen om at forbinde Fliserækken på Havnealleen ved at lægge en Fliserække over Jernbanens Overkørsel

7

1887-007

1887-007

1887

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Statsbanerne angående Anlæget af en ny Grøft mellem Vissingsgade og Havnevejen

 

 

 

1887

Byens Jorder

Skrivelse fra C. Kjersmeier og A. Pedersen angende Ejendomsretten over en Grøft gennem Matr.nr. 43a af Vejle Enge

12

1887-012

1887-012

1887

Byens Jorder

Skrivelse fra C. Kjersmeier og A. Pedersen om Kjøb af den Kommunen tilhørende Jordstrimmel ved langelinie

19

1887-019

1887-019

1887

Byens Jorder

Skrivelse fra Rasmus Jensen på Havnevejen, hvori han tilbyder Kommunen et Stykke Jord af hans Hve for 50 Kr.

20

1887-020

1887-020

1887

Byens Jorder

Andragende fra Murer P. Jensen om Tilladelse til at sætte et Vindue i Gavlen på hans Ejendom på Langelinie ud mod Kommunen Jorder

 

 

 

1887

Byens Jorder

Udlejning af forskellige Vejle Kommune tilhørende Jordlodder.

 

 

 

1887

Kassevæsen - Regskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Søren Jørgensen m.Fl. om Nedsættelse af Renten af Prioritetslån af Kommunens Midler fra 4 1/2 % til 4 % p.A.

21

1887-021

1887-021

1887

Kassevæsen - Regskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Kommunens Budget for 1888.

22

1887-022

1887-022

1887

Kassevæsen - Regskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Teaterbestyrelsen om Eftergivelse af Renter af Teatrets Gæld til Kommunen

 

 

 

1887

Kassevæsen - Regskabsvæsen - Kæmnervæsen

Kasse- og Regnskabsudvalget bemyndiges til at tage Bestemmelse om Indlægning på Sygehuset for Difteritis på Kæmnerkassens Regning

 

 

 

1887

Kapiteltaksten

Kjøbmand I.C. Christiansen genvælges til at afgive Votum til Kapiteltakstens Fastsættelse

23

1887-023

1887-023

1887

Kirker - Kirkegårde

Behandling af Sagen angående Opførelsen af et nyt Kirketårn.

24

1887-024

1887-024

1887

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet, hvorefter Cand.Theol. N.V. Ravn er beskikket til ordinær Medhjælper for Sognepræsten i Vejle

 

 

 

1887

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra den danske Købstadforenings stående Udvalg om Udsættelse af det næste Købstadsmøde til 1889

25

1887-025

1887-025

1887

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra den danske Købstadsforening angående, at Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 udelukker Ejendomsbesiddere i Købstæderne fra Lån af Anstalten

26

1887-026

1887-026

1887

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra den danske Købstadsforening om, til Indenrigsministeriet at indgive et Andragende om at fremme et Lovforslag om den personlige Kommuneskat

27

1887-027

 

1887

Kloakvæsen

Skrivelse fra C. Kjersmeier om Tilladelse til at benytte Kommunens Nedløbsbrønd til deri at lade en Kloakledning fra hans Ejendom udmunde

28

1887-028

1887-028

1887

Kloakvæsen

Skrivelse fra Savskærer Jacobsen angående Kloaklægning af en Grøft ved hans Ejendom

29

 

 

1887

Lån

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved det tillades Vejle Kommune et Lån på 400.000 Kr.

 

 

 

1887

Ligningskommission

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorefter Prokurator Wadum er valgt til Overligningskommissær og Branddirektør Helms til Suppleant

30

1887-030

1887-030

1887

Ligningskommission

Valg af Valgbestyrelse til Valget af Medlemmer til Ligningskommissionen.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra P.M. Lorentzen om Myndighedsbevilling.

31

1887-031

1887-031

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Niels M. Bech om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Steffen Lunding om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra N.R. From om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Vilh. N. Petersen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra N.P. Johansen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra A.P. Andersen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra V. Krøll om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra P.C. Andersen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Severin C. Wulff om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1887

Næringsvæsen

Andragende fra Restauratør C. Jensen om Tilladelse til at drive Herbergeri i et Tidsrum af 1 1/2 År

32

1887-032

1887-032

1887

Næringsvæsen

Andragende fra P. Lauridsen om Tilladelse til at herbergere.

33

1887-033

1887-033

1887

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Revision af Vedtægter for bunden Næring

34

1887-034

1887-034

1887

Næringsvæsen

Forslag om at alle offentlige Beværtningssteder skulle holde lukkede fra Kl. 10 Aften til Kl. 5 Morgen

 

 

 

1887

Politivæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved Approbation på Opløsningen af Byens Politikorps meddeles

35

1887-035

1887-035

1887

Politivæsen

Skrivelse fra Politilløjtnant Guul om at erholde den Godtgjørelse af 40 Kr., som er opført på Budgettet for i År

36

1887-036

1887-036

1887

Politivæsen

Andragende fra Vægter Sørensens Enke om en årlig Understøttelse.

37

1887-037

1887-037

1887

Politivæsen

Forslag om at alle offentlige Beværtningssteder skulle holde lukkede fra Kl. 10 Aften til Kl. 5 Morgen

 

 

 

1887

Politivæsen

Forslag om at Politibetjent P. Andersens Løn forhøjes med 100 Kr årlig fra 1. januar 1888.

 

 

 

1887

Privatskoler

Andragender fra Enkefru Bast og Frøken Michelsen om Tilskud af Kæmnerkassen til deres Privatskler

38

1887-038

1887-038

1887

Privatskoler

Bortgivelse af to ledige Fripladser i Vejle Latin- og Realskole.

39

1887-039

1887-039

1887

Privatskoler

Skrivelse fra Frøken Michelsen om, at de forlangte fem hele Fripladser i hendes Skole må forandres til tre hele elelr fire halve

 

 

 

1887

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1888-1889

 

 

 

1887

Revisionsvæsen

Christiansen og Boesen vælges til kommunale Revisorer.

 

 

 

1887

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra forskjellige Lodsejere om Svineholdet på Engen ved Blegbanken

40

1887-040

1887-040

1887

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra P. Dahl, hvori ankes over Svineholdet på Blegbanken og Kommunens Slamkister

 

 

 

1887

Den offentlige Renlighed

Behandling af Sagen angående Bortførelsen af Dag- og Natrenvation

 

 

 

1887

Den offentlige Renlighed

Nedsættelse af Afgiften fra 300 Kr. til 200 Kr. i Året 1886-1887 for Renovationsentreprenørerne

 

 

 

1887

Rigsdagen

Klager fra forskellige Personer med Begæring om at optages på Listen over Vælgere til Folketinget

41

1887-041

1887-041

1887

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Folketingsvalget den 28 Januar d.A. m.m.

 

 

 

1887

Sessionsvæsen

Valg af Byrådsmedlemmer til at tiltræde Sessionen.

42

1887-042

1887-042

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgiften

43

1887-043

1887-043

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enken Hansine Petersen om Skatteeftergivelse

44

1887-044

1887-044

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skrædder Ørums Enke om Skatteeftergivelse

45

1887-045

1887-045

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enken Karen Clausen om Skatteeftergivelse

46

1887-046

1887-046

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hans Møllers Enke om Skatteeftergivelse

48

1887-048

1887-048

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra N. Jensens Hustru om Skatteeftergivelse

49

1887-049

1887-049

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens N.B. Jensen om Skatteeftergivelse

50

1887-050

1887-050

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hans Johansen om Skatteeftergivelse

51

1887-051

1887-051

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkemadam Kystel  om Skatteeftergivelse

52

1887-052

1887-052

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Mette M. Olsen om Skatteeftergivelse

53

1887-053

1887-053

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedkersvend Gattemeyer om Skatteeftergivelse

54

1887-054

1887-054

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vognmand Th. Christensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1887-055

1887-055

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse

56

1887-056

1887-056

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra   Maler A. Andersen om Skatteeftergivelse.

57

1887-057

1887-057

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels R. Møller om Skattenedsættelse

58

1887-058

1887-058

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra V. Vestermann om Skattenedsættelse og Nesættelse af Skolepenge

59

1887-059

1887-059

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.P. Enevoldsen om Skattefritagelse

60

1887-060

1887-060

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra S. Poulsens Enke om Skatteeftergivelse

61

1887-061

1887-061

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra H. Christiansens Enke om Skatteeftergivelse

62

1887-062

1887-062

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist H. Nielsen om Skatteeftergivelse

63

1887-063

1887-063

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens P. Jensens Enke om Skatteeftergivelse

64

1887-064

1887-064

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens Christiansens Enke om Skatteeftergivelse

65

1887-065

1887-065

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra N. Christensens Enke om Skatteeftergivelse

66

1887-066

1887-066

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Pedersens Hustru om Skatteeftergivelse

67

1887-067

1887-067

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Detaillist S.P.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

68

1887-068

1887-068

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedkersvend L. Hansen om Skatteeftergivelse

69

1887-069

1887-069

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedker M. Nielsen om Skatteeftergivelse

70

1887-070

1887-070

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Murer C. Eriksen om Skatteeftergivelse

71

1887-071

1887-071

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Mekanikus H. Lauridsen om Skatteeftergivelse

72

1887-072

1887-072

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.P. Petersens Enke om Skatteeftergivelse

73

1887-073

1887-073

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Herredsskriver Muhls Enke om Skattenedsættelse

74

1887-074

1887-074

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gørtler J. Dupont om Skatteeftergivelse

75

1887-075

1887-075

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vilhelm Petersen om Skatteeftergivelse

76

1887-076

1887-076

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist F. Hansen om Skatteeftergivelse

78

1887-078

1887-078

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Nielsen om Skatteeftergivelse

79

1887-079

1887-079

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Johannes Jensen om Skattenedsættelse

80

1887-080

1887-080

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rebslager H. Petersen om Skattenedsættelse

81

1887-081

1887-081

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra Smed Hans Jensen om Skatteeftergivelse

47

 

 

1887

Skatter - Afgifter

Andragende fra restauratør P. Andersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1887

Skolevæsen

Ansøgning fra Lærer Holm, Søndermarksskolen, om et Lån paa 400 Kr. til mergling af Skolelodden

26

1887-026

1887-026

1887

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Besættelsen af den ledige Lærerindeplads

82

1887-082

1887-082

1887

Skolevæsen

Andragende fra Arbejdsmand Jens Laursen om en Friplads i Borgerskolen til hans søn

83

1887-083

1887-083

1887

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoleinspektøren angående Fripladser, der er ledige i Realafdelingen

84

1887-084

1887-084

1887

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at Byglønnen til de fast ansatte Lærere og Lærerinder må blive forhøjet fra 11 Kr. til 12 Kr.

85

1887-085

1887-085

1887

Skolevæsen

Andragende fra Kristen Pedersen om Nedsættelse af Skolepenge.

87

1887-087

1887-087

1887

Skolevæsen

Besættelse af en ledig Friplads i Realafdelingen med Arthur S. Hansen.

88

1887-088

1887-088

1887

Skolevæsen

Besættelse af det ledige Lærerindeembede ved Borgerskolens Forberedelsesklasser

89

1887-089

1887-089

1887

Skolevæsen

Andragende fra Ølhandler Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1887

Skolevæsen

Skrivelse fra Formanden for det Udvalg, der ved Udstillingen i 1888 i København have at ordne alt til Undervisningsvæsen henhørende

 

 

 

1887

Skolevæsen

Beretning fra Udvalget om, hvor meget et Barn i Byens Realskole årligt koster

 

 

 

1887

Byens Skove

Skrivelse fra Amtet angående Gennemførelsen af Loven om Foranstaltninger mod Oldenborrer

90

1887-090

1887-090

1887

Byens Skove

Udskrift af Højesteretsdom af 28 April 1887 i Skovsagen, hvorved Byrådet er frifundet for Læge Sicks Tiltale

91

1887-091

1887-091

1887

Byens Skove

Andragende fra Bestyrelsen for de demokratiske Foreninger i Vejle Amts 3. Valgkreds om at holde et politisk Møde i Nørreskoven ved Fr. VII Høj den 26. juni i År

92

1887-092

1887-092

1887

Byens Skove

Skrivelse fra Ølbryggeriet i Nørreskoven om en Terrænforandring for af forbedre Nedkørslen

 

 

 

1887

Byens Skove

Skrivelse fra Lærer Holm om at måtte tage Mergel til Skolelodden fra den gamle Mergelgrav i Skoven

 

 

 

1887

Byens Skove

Udstilling af nogle Skoveffekter ved Udstillingen i København i 1888

 

 

 

1887

Byens Skove

Skovløber Sallingboe opsiges til at fratræde sin Plads til 1 Januar 1888.

 

 

 

1887

Statistik

Skrivelse fra statistisk Bureau med Skema til Høstberetning for Året 1887.

 

 

 

1887

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Sundhedskommissionen, hvori foreslås et Tillæg til Sundhedsvedtægten angående nye Bygninger

93

1887-093

1887-093

1887

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Fysikatet i Anledning af den her i Byens herskende Epidemi af Difteritis

94

1887-094

1887-094

1887

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Hygiejne-Udvalget ved den nordiske Industriudstilling i København i 1888, hvorefter Kommunen anmoder om at deltage i Udstillingen så fyldigt som muligt

95

1887-095

1887-095

1887

Sygehuset

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angaaende Opførelsen af et nyt Sygehus i Vejle

96

1887-096

1887-096

1887

Sygehuset

Behandling af Sygehusets Budget for 1888-1889

 

 

 

1887

Taksationsmænd

Valg af otte faste Taksationsmænd i Henhold til Lov af 19 Marts 1869

97

1887-097

1887-097

1887

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Skrivelse fra Borgmesteren i Horsens angående Valg af et Medlem til Bestyrelsen af Tvangsarbejdsanstalten

98

1887-098

1887-098

1887

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Understøttelse af 50 Kr. til Huslejehjælp

99

1887-099

1887-099

1887

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Brændselshjælp af 25 Kr.

 

 

 

1887

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Renovationskusk Therkel Petersen om et Gratiale

 

 

 

1887

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om en Brændselshjælp.

 

 

 

1887

Understøttelser - Gratialer

Renovationskusk Therkel Petersen tilstås et Gratiale af 15 Kr.

 

 

 

1887

Vandløb

Skrivelse fra Højen-Jerlev Sogneråd angående det mindre offentlige Vandløb, Højen Bæk

100

1887-100

1887-100

1887

Vandløb

Skrivelse fra Dyrlæge Hutzen m.fl. Engejere om Byrådets Bistand til at få Regulativet forandret for den nederste Del af Vejle Amts Hovedvandløb

101

1887-101

1887-101

1887

Vandløb

Synsforretning afholdt med Hensyn til Oprensningen af Omløbsåen Storeåen neden for ??

102

1887-102

1887-102

1887

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til Folketingsvalget den 28. januar 1887 m.m.

 

 

 

1887

Valg

Valg af Valgbestyrelse til Valget af Medlemmer til Ligningskommissionen.

 

 

 

1887

Valg

Valg af yo Medlemmer til Valgbestyrelsen i Anledning af det forestående Byrådsvalg

 

 

 

1887

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Købmand Basballe om, at et Regningsbeløb paa 23 Kr. 75 Øre fra Vandmesteren for en Vandledning må blive betalt af Kommunen

 

 

 

1887

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Nybyggere på Kirkegårdsvejen om Erstatning for en af dem nedlagt Vandledning til deres Ejendomme

 

 

 

1887

Vandværk - Vandforsyning

Deklaration om Vandværket fra Greve Knuth til Grundet

 

 

 

1887

Vedtægter

Forslag fra Brandkommissionen om Tillæg til og Ændringer i Vedtægten for Brandvæsener med Hensyn til Ordensafdelingen

5

1887-005

1887-005

1887

Vedtægter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Revision af Vedtægten for bunden Næring

34

1887-034

1887-034

1887

Vedtægter

Skrivelse fra Sundhedskommissionen, hvori foreslås et Tillæg til Sundhedsvedtægten angående nye Bygningers Benyttelse

93

1887-093

1887-093

1887

Vedtægter

Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget om, at der udfærdiges en ny Høkervedtægt

 

 

 

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Skrivelse om Bidrag til et Mindesmærke for afdøde Gehejmeråd Madvig

a.

1887-a

1887-a

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Skrivelse fra I.C. Christiansen angående Kur og Pleje til Tjenestepige Adolfine Møller

b.

1887-b

1887-b

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Udlån til Fiskere til Hjælp til Anskaffelse af Fartøjer og Redskaber

c.

1887-c

1887-c

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Beretning fra Stadsingeniøren om Gassens Lysstyrke.

d.

1887-d

1887-d

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Skrivelse fra Proprietær Ingwersen om Udlån af Markedspladsen til Skue for Tyre og Sammes Afkom

e.

1887-e

1887-e

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Skrivelse fra P.B. Scavenius med Forslag til Forandringer i Kirkesynsloven

f.

1887-f

1887-f

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Genpart af Deklaration fra Greve Knuth angående Vejle Vandværk.

g.

1667-g

1667-g

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Beretning fra Udvalget om, hvor meget et Barn i Byens Realskole årligt koster

h.

1887-h

1887-h

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget om, at der udfærdiges en ny Høkervedtægte

i.

1887-i

1887-i

1887

Forskellige ikke-behandlede Sager

"Skrivelse fra den danske Købstadfordenings stående Udvalg angående Sagen om Forståelsen af Ordet ""Værelse"""

k.

1887-k

1887-k

 

webtopgrafik