År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Stadsingeniøren om et Beløb til en Rejse i Anledning af Brandinspektørmødet i København

2

1888-002

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Fattigsinpektør Henckel om Afsked og Pension

5

1888-005

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra H. Jørgen Hansen om Tilladelse til at overdrage Lejemålet af en Søndermarkslod til H. Christensen

15

1888-015

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Ole Christensen om Bidrag til et Kloakanlæg fra hans Ejendom i Staldgaardsgade

20

1888-020

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Boghandler Neumann om Tilladelse til på Jernbanestationen at lade forhandle Blade m.m.

22

1888-022

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra et større Natal Gæstgivere, Værtshusholdere og Restauratører om Nedsættelse af Brændevinsafgiften

23

1888-023

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fem af Byens Rebslagere om, at Rebslagernes Ret til på Markeds- og Torvedage at holde Udsalg på Torve og Gader må indskærnkes til de i Almanaken nævnte Marekdsdage

24

1888-024

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Byens fem Patruljebetjente om Lønningstillæg fra 1. januar 1888

26

1888-026

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Reservepatruljebetjent P. Sørensen om en årlig Løn

27

1888-027

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Lars Hansen i Vinding om a conto Betaling for Renovationen

30

1888-030

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Maler A. Andersen om Skatteeftergivelse

31

1888-031

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Restauratør P. Andersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift og Skat

32

1888-032

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Chr, Petersen, Vejle Søndermark, om Skatteeftergivelse

33

1888-033

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Husejer på Vejle Søndermark Ole Jensens Enke om Eftergivelse af den hendes afdøde Mand pålignede Skat

34

1888-034

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Møllerkusk Jens Berthelsen om Skatteeftergivelse

35

1888-035

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens Jørgensen, Skovgade, om Skatteeftergivelse

36

1888-036

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hotelkarl N. Jensen Kruse om Skatteeftergivelse

37

1888-037

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Klodsmager Engelunds Enke om Skatteeftergivelse

38

1888-038

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Detaillist Chr. Hansen, nu i Kolding, om Eftergivelse af Brændevinsafgift

39

1888-039

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Severin Jørgensen om Skatteeftergivelse 

41

1888-041

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra H.L. Nielsen om Sktteeftergivelse

42

1888-042

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra ??-assistent Svane om Fritagelse for ansat Skat for et Halvår, i hvilket han ej har boet i Vejle

43

1888-043

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Kommis Rolin om Skatteeftergivelse

44

1888-044

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Patruljebetjent F. Schou m.fl. Om Forhøjelse af Vederlaget For at ombringe Skattebøger

45

1888-045

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Westermann om Skatteeftergivelse

46

1888-046

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Hansen Koed om Skattenedsættelse

47

1888-047

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Niels Hansen om Skatteeftergivelse

48

1888-048

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Emma Andersen om Skatteeftergivelse

49

1888-049

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Johannes Jensen om Skatteeftergivelse

50

1888-050

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Stationsinspektø R. Jensens Enke om Eftergivelse af Skat

51

1888-051

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Christen Nielsen, Gulkrog om Eftergivelse af Skat

52

1888-052

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand M.R. Møller om Skatteeftergivelse

53

1888-053

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Henriette Henriksen om Lønningstillæg

54

1888-054

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Købmand H. Jacobsen om Nedsættelse af skyldige Skolepenge

55

1888-055

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skovløber Sallingbo om at måtte vedblive at fungere i sin Bestilling

56

1888-056

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Afholdsforeningen for Vejle og Omegn om Afbenyttelse af Klodsen ved Frederik d. VIIs Høj i Nørreskov til en Fest den 8. juli

58

1888-058

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragnede fra Fællesbestyrelsen for demokratiske Foreninger i Vejle Amt om en fast Plads i Nørreskov den 20. juni

59

1888-059

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Nybyggere ved Kirkegaardsvejen om Refusion af faste Udgifter til Anlæg af en Vandledning

68

1888-068

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognfabrikant Fr. C. Madsen om Fritagelse for Vandskat af to Haner

69

1888-069

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Farver Wohlert om Nedsættelse af Vandafgift (60 Kr.)

71

1888-071

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Danmarks Afholdsforening om et Pengeidrag.

75

1888-075

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Børnehjemmet for Skanderborg og Omegn om et Tilskud

76

1888-076

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Teaterbestyrelsen om Fritagelse for Rentebetaling

77

1888-077

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningens Tegneskole om et Tilskud

78

1888-078

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skuespiller C. Price om Tilskud til Provinsskuespil

79

1888-079

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Husflidsforeningen om et Bidrag

80

1888-080

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels Jensen om Eftergivelse af Fattighjælp

81

1888-081

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Maltgører Th. Hansen om Tilskud til ?? Af en af ham Kommunen udlejede Nørremarkslod

82

1888-082

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hans P.N. Busk om Tilladelse til, at tre af hans afdøde Søsters Børn må frekventere Vejle Friskole i Stedet for Skolen i Hover Sogn

83

1888-083

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Stationsinspektør R. Jensen om at måtte lægge Stikrør til et kraftig Styrtebad

 

 

 

1889

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Beboerne af Sønderbrogades vestre Side om Fortovets Brolægning samt Træernes Bortfjernelse

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Niels Rasmussen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Huslejehjælp

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Banevogter Lynge om at måtte lægge en Vandledning fra Kommunens Vandværk til en Byggegrun

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Fattiginspektøren om Løn og Kost til en Pige på Fattiggården

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Mette Hansen om Lønningstillæg

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Peter Bertelsen, Arthur Holst og Th. Jørgensen om en Friplads i Vejle Latin- og Realskole

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Postbud P. Simonsen o.fl. om Anbringelse af en Petroleumslygte uden for deres Ejendomme samt Aflukke for en Kloakledning

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand P. Jørgensen og Tømrer Dueholm om Fortovets Omlægning ud for deres Ejendomme

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Friboligen om Brændselshjælp

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Typograf Ness om en Friplads til sin Søn i Borgerskolen

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Møllersvend N.C. Ankersen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Huslejehjælp

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Ejeren af Vejle Vandmølle om Omlægning afet Vandløb

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skibsfører Paulsen om Fritagelse for Skat i det Tidsrum, da hen med Familien opholdt sig i Udlandet

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A.P. Anchersen om Tilladelse til i Forening med sit Købmandsborgerskab at få Borgerskab som ??

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Farversvend Harder om Friplads for en Søn i Borgeskolens Realafdeling

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Beboere i Skovgade om Fjernelse af nogle Træer

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Glarmester Chr. Hansen om Tilladelse til at rykke sin Ejendoms nederste Etage ud til Byggelinjen

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Afholdsforeningen for Vejle og Omegn om er Tilskud

 

 

 

1888

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Terkel Petersen, Uhrskov, der betjener Renovationsvognen om et Gratiale

 

 

 

1888

Den offentlige Belysning

Gasværket leverer Gratis nye Brændere til Gaslygterne samt betaler Halvdelen af Udgiften til nye Regulatorer til disse

1

1888-001

 

1888

Den offentlige Belysning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

 

 

 

1888

Den offentlige Belysning

Andragende fra Postbud P. Simonsen o.fl. Beboere af Koldingvejen om Anbringelse af en Petroleumslygte uden for deres Ejendom

 

 

 

1888

Brandvæsen

Andragende fra Stadsingeniøren om et Beløb for at kunne deltage i et Brandinspektørmøde i København

2

1888-002

 

1888

Brandvæsen

Valg af Medlemmer til Brandkommissionen.

 

 

 

1888

Offentlige Bygninger

Valg af Medlemmer til Udvalget for Bygninger, Skove og Jorder.

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Forslag til en Bygningsvedtægt i Henhold til Bygningslovens § 40

3a

1888-03a

 

1888

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Bager Meinhardt, hvori han anker over, at Bygningskommissionen ej har villet anbefale hans Ansøgning om Dispensation fra Bygningslovens § 21

3b

1888-03b

 

1888

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømrer P.C.Dueholm om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Møllebyggersvend H.N. Buch om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Mikkel Petersen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Gårdskarl P. Larsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Glarmester Chr. Hansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Proprietær Thristed m.fl. om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1881

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand M. Christiansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømrer P.C.Dueholm om Tilladelse til at indrette en Taglejlighed til Beboelse

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Niels Skov Jacobsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Landbosparekassen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Vejle Bank om Dispensation fra Bygningslovens § 4

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomagermester A.I. Schmidt om Dispensations fra Bygningslovens §§ 4 og 21

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Glarmester Chr. Hansen om Tilladelse til at rykke sin Ejendoms nederste Etage ud i Byggelinjen

 

 

 

1888

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømrer P.C. Dueholm om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1888

Byrådet

Klage over det den 10. Januar afholdte Valg af Medlemmer til Byrådet.

4

1888-004

 

1888

Byrådet

Rejsegodtgørelse til Byrådsmedlemmer, der rejser i Kommunens Anliggender

 

 

 

1888

Byrådet

Valg af Medlemmer til de forskellige Udvalg

 

 

 

1888

Fattigkassen

Valg af Medlemmer til Bestyrelsen for De Fattiges Kasse

 

 

 

1888

Embedsmænd - Bestilingsmænd

Andragende fra Stadsingeniøren om et Beløb for at kunne deltage i et Brandinspektørmøde i København

2

1888-002

 

1888

Embedsmænd - Bestilingsmænd

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om Afsked og Pension.

5

1888-005

 

1888

Embedsmænd - Bestilingsmænd

Besættelse af Pladsen som Fattiginspektør.

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om Afsked og Pension.

5

1888-005

 

1888

Fattigvæsen

Andragende fra Niels Jensen om Eftergivelse af Fattighjælp.

81

1888-081

 

 

 

1888 Fattigvæsen uden dokument

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Fattigvæsenet.

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Valg af Fattigforstandere.

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Besættelse af Pladsen som Fattiginspektør.

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Andragende fra Fattiginspektøren om Løn og Kost til en Pige på Fattiggården

 

 

 

1888

Fattigvæsen

Overskridelse af Budgettet for Fattiggården på Grund af forskellige Reparationer ved samme

 

 

 

1888

Forligskommissionen

Valg af Medlem til Forligskommissionen.

 

 

 

1888

Gader - Veje

Skrivelse fra en Del Beboere af Gulkrog om Gadens Tilstand i Regn og Tøvejr

6

1888-006

 

1888

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren angående Husnumre.

7

1888-007

 

1888

Gader - Veje

Flytning af det Købmand C. Andersen tilhørende Plankeværk på Holmen

8

1888-008

 

1888

Gader - Veje

Andragende fra Vognmand P. Jørgensen og Tømrer Dueholm om Fortovets Omlægning ud for deres Ejendomme på Havnegade

9

1888-009

 

1888

Gader - Veje

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

 

 

 

1888

Gader - Veje

Andragende fra Beboere af Sønderbrogades vestre Side om Fortovets Brolægning samt Træernes Bortfjernelse

 

 

 

1888

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren, hvorefter Slagter Jørgensen, Søndermarken, har bygget ud over Grøften ved Ribe Landevej

 

 

 

1888

Gader - Veje

Skrivelse fra Stadsingeniøren om Anvendelsen på søndre Fortov i Tønnesgade af 42 st. anskaffede Cementfliser

 

 

 

1888

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtsrådet om Arbejder ved Landevejsgaderne i 1889-1890

 

 

 

1888

Gader - Veje

Andragende fra Beboere i Skovgade om Bortfjernelse af nogle Træer.

 

 

 

1888

Gasværk - Gasforsyning

Gasværket leverer Gratis Brændere til Gadelygterne samt betaler Halvdelen af Udgiften til nye Regulatorer til disse

1

1888-001

 

1888

Byens Gejstlighed

Forhandling med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet angående Omrodning af de kirkelige Forhold i Vejle-Hornstrup Pastorat

11

1888-011

 

1888

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Havneudvalget.

 

 

 

1888

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om, at Byrådet søger ministeriel Approbation på en Plan til Opfyldning og Benyttelse af Terrænet nord for Vejle Havn

 

 

 

1888

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1887.

 

 

 

1888

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget angånde Anskaffelsen af en Isbryder.

 

 

 

1888

Havnevæsen

Behandling af Budgettet for Vejle Havn for 1889.

 

 

 

1888

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om en Tilføjelse til Havnetaksten, hvorved Cikorierødder sættes til Takst 1 Øre pr. Centner

 

 

 

1888

Industri - Håndværk

Bevilling til Rejseunderstøttelser til Udstillingen i Kjøbenhavn.

 

 

 

1888

Jernbanevæsen

Skrivelse fra det angående Jernbane Vejle-Herning-Holstebro nedatte Udvalg om Bidrag til Afholdelse af Udgifterne

12

1888-012

 

1888

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Generaldirektoratet for Statsbanerne om de Betingelser under hvilke det vil tiltræde Anbringelsen af en Vandledning under Banen ved Overkørsel nr. 70 ved Vejle

13

1888-013

 

1888

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Udvalget for en Jernbane Vejle-Herning-Holstebro med Opfordring til at Bevilge 300.000 Kr. til Anlægget

14

1888-014

 

1888

Jernbanevæsen

Valg af Medlemmer til en Deputation til Indenrigsministeren angående en Jernbane Vejle-Herning-Holstebro

 

 

 

1888

Byens Jorder

Andragende fra H. Jørgen Hansen om tilladelse til at overdrage Lejemålet af en Søndermarkslod til H. Christensen

15

1888-015

 

1888

Byens Jorder

Andragende fra Maltgører Th. Hansen om Tilskud til Dræning af en til ham af Kommunen udlejet Lod på Nørremarken

82

1888-082

 

1888

Byens Jorder

Udlejning af den Skolevæsenet tilhørende Lod i Søndre Hestehave

 

 

 

1888

Byens Jorder

Erklæring angående en privat Overkjrsel i Engene.

 

 

 

1888

Kassevæsen - Regnskabsvæsen  Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1889

16

1888-016

 

1888

Kassevæsen - Regnskabsvæsen  Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet

 

 

 

1888

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Stiftsøvrigheden angående et Legat til Vejle Kirke fra Enkefru M. Storm

17

1888-017

 

1888

Kirker - Kirkegårde

Valg af Medlem til Kirkeinspektionen.

 

 

 

1888

Jydske Købstadsforening

Skrivelse fra Købstadsforeningens stående Udvalg om Afsendelse af en Deputation samt Overrækkelse til H.M. Kongen et Album med Prospekter fra danske Købstæder i Anledning af Regeringsjubilæet

18

1888-018

 

1888

Kloakvæsen

Andragende fra Ole Christensen om Bidrag til et Kloakanlæg fra hans Ejendom i Staldgaardsgade

20

1888-020

 

1888

Kloakvæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Forbedring af Vandafledningen fra Kabbeltoft er påtrængende nødvendig inden Varmen indtræder

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Skrivelse fra Købmand Th. Madsen m.fl. om Rørlægning af Grøften mellem Nørregade og Vestergade

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Andragende fra Postbud P. Simonsen mfl. Beboere af Koldingvej om Aflukke for en Kloakledning

 

 

 

1888

Kongehuset

Skrivelse fra Købstadsforeningens stående Udvalg om Afsendelse af en Deputation samt Overrækkelse til H.M. Kongen et Album med Prospekter fra danske Købstæder i Anledning af Regeringsjubilæet

18

1888-018

 

1888

Kongehuset

Skrivelse fra en Komite angående Tilvejebringelsen af en Erindringsgave fra hele Landet i Anlednign af Majestæternes Regeringsjubilæum

19

1888-019

 

1888

Legater

Skrivelse fra Stiftsøvrigheden angående et Legat til Vejle Kirke fra Enkefru M. Storm

17

1888-017

 

1888

Ligningskommissionen

Valg af Valgbestyrelse til Valget af fem Medlemmer til Ligningskommissionen. 17/7

 

 

 

1888

Markedspladsen

Skrivelse fra Dyrlæge Hutzen om Opførelse af et Skur for Tilskadekomne Kresturer

21

1888-021

 

1888

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Sæbemester J.P. Warming fra København om Myndighedsbevilling

 

 

 

1888

Næringsvæsen

Andragende fra Boghandler Neumann om Tilladelse til på Jernbanestationen at lade forhandle Blade m.m.

22

1888-022

 

1888

Næringsvæsen

Andragende fra et større Antal Gæstgivere, Værthusholdere og Restauratøer om Nedsættelse af Brændevinsafgiften

23

1888-023

 

1888

Næringsvæsen

Andragende fra fem af Byens Rebslagere om, at Rebslageres Ret til på Torve- og markedsdage at have Udsalg på Gader og Torve må indskrænkes til de i Almanaken nævnte Markedsdage

24

1888-024

 

1888

Næringsvæsen

Andragende fra Købmand P.C. Andersen om tilladelser til at forene Borgerskab som Drejer med sit Købmandsborgerskab

 

 

 

1888

Politivæsen

Andragende fra Byens fem Patruljebetjente om Lønningsttillæg fra 1. januar 1888

26

1888-026

 

1888

Politivæsen

Andragende fra Reservepatruljebetjentt P. Sørensen om en årlig Løn.

27

1888-027

 

1888

Politivæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet med Approbation på et personligt Tillæg til Politibetjent Andersen

28

1888-028

 

1888

Politivæsen

Skrivelse fra fhv. Arrestforvarer Risum, hvorved han bringer sin forestående 70 årige Fødselsdag i Erindring

 

 

 

1888

Politivæsen

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Huslejehjælp.

 

 

 

1888

Privatskoler

Besættelse af 19 Fripladser i Frøken Andersens, Fru Basts og Frøken Michelsens Pigeinstitutter

28

1888-028

 

1888

Privatskoler

Besættelse af en Friplads i Vejle Latin- og Realskole.

29

1888-029

 

1888

Privatskoler

Andragende fra P. Bertelsen, Arthur Holst og Th. Jørgensen om en Friplads i Vejle Latin- og Realskole

 

 

 

1888

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1889-1890

 

 

 

1888

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Lars Hansen, Vinding, om a conto Betaling for Renovationens Bortførelse

30

1888-030

 

1888

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Terkel Petersen, Uhrskov, som betjener Renovationsvognen, om et Gratiale

 

 

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra et større Antal Gæstgivere, Værthusholdere og Restauratøer om Nedsættelse af Brændevinsafgiften

23

1888-023

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maler A. Andersen om Skatteeftergivelse.

31

1888-031

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Restauratør P. Andersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift og Skat

32

1888-032

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Chr. Petersen, Vejle Søndermark, om Skatteeftergivelse

33

1888-033

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Husejer på Vejle Søndermark Ole Jensens Enke om Fritagelse for den for hendes afdøde Mand pålignede Skat

34

1888-034

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Møllerkusk Jens Bertelsen om Skatteeftergivelse

35

1888-035

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens Jørgensen om Skatteeftergivelse

36

1888-036

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hotelkarl N.J. Kruse om Skatteeftergivelse

37

1888-037

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Klodsmager Engelunds Enke om Skatteeftergivelse

38

1888-038

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Detaillist Chr. Hansen, nu i Kolding, om Eftergivelse af Brændevinsafgift og Skat

39

1888-039

 

1888

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Revision af Vedtægten for den kommunale Beskatning

40

1888-040

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter Severin Jørgensen om Eftergivelse af Skat.

41

1888-041

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra H.S. Nielsen om Skatteeftergivelse

42

1888-042

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vejassistent Svane om Fritagelse for ansat Skat for et Halvår, hvor han ej har boet i Vejle

43

1888-043

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kommis Rolin om Skatteeftergivelse

44

1888-044

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra patruljebetjent J. Schou m.f. om forhøjelse af Vederlaget for at ombringe Skattebøger

45

1888-045

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist Westermann om Skatteeftergivelse

46

1888-046

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hansen Koes om Skattenedsættelse

47

1888-047

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmnad Niels Hansen, Grønnegade om Eftergivelse af eller Henstand med Betalingen af Skat

48

1888-048

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Emma Andersen om Eftergivelse af Skat

49

1888-049

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Johannes Jensen Eftergivelse af Skat

50

1888-050

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra stationsinspektør R. Jenses Enke Eftergivelse af Skat

51

1888-051

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Chr. Nielsen Eftergivelse af Skat

52

1888-052

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand N.R. Møller om Skatteeftergivelse

53a

1888-53a

 

1888

Skatter - Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om Fastsættelse af Brændevinsafgiften for 1889-1891

53b

1888-53b

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Niels Rasmussen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1888

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skibsfører Poulsen om Fritagelse for Skat i det Tidsrum da han med Familie opholdt sig i Udlandet

 

 

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Henriette Henriksen om Lønningstillæg.

54

1888-054

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Købmand H. Jacobsen om Nedsættelse af skyldige Skolepenge

55

1888-055

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Hans P.N. Buch om Tilladelse til, at tre af hans afdøde Søsters Børn må frekventere Vejle Friskole i Stedet for Skolen i Hover Sogn

83

1888-083

 

1888

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Udvalg for Skolevæsenet.

 

 

 

1888

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

 

 

 

1888

Skolevæsen

Udlejning af en Skolevæsenet tilhørende Englod i Indre Hestehave.

 

 

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Mette Hansen om Lønningstillæg.

 

 

 

1888

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om Oprettelse af en Forberedelsesklasse ved Søndermarksskolen

 

 

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Typograf Ness om Friplads for en Søn i Borgerskolen.

 

 

 

1888

Skolevæsen

Andragende fra Farversvend Harder om Friplads for en Søn i Borgerskolens Realafdeling

 

 

 

1888

Skolevæsen

Skoleudvalget bemyndiges til at leje et Skolelokale til midlertidigt Brug.

 

 

 

1888

Byens Skove

Andragende fra Skovløber Sallingboe om at måtte vedblive at fungere i sin Bestilling

56

1888-056

 

1888

Byens Skove

Udlejning af Jagten i Byens Skove.

57

1888-057

 

1888

Byens Skove

Andragende fra Afholdsforeningen om Afbenyttelse af Pladsen ved Frederik d. VIIs Høj i Nørreskoven den 8. juli

58

1888-058

 

1888

Byens Skove

Andragende fra Fællesbestyrelsen for de demokratiske Foreninger i Vejle Amt om en Festplads i Nørreskoven den 20. juni

59

1888-059

 

1888

Byens Skove

Skrivelse fra Skovudvalget om Bemyndigelse til at engagere Skovrider Krohn til at føre Tilsyn med Byens Skove

60

1888-060

 

1888

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove, Jorder og Bygninger.

 

 

 

1888

Statistik

Skrivelse fra Indenrigsministeriet med Skema til Kreaturtælling og Oplysninger om Arealernes Størrelse og benyttelse

61

1888-061

 

1888

Statistik

Skrivelse fra Statistisk Bureau med Skema til Høstberetningen for 1888

62

1888-062

 

1888

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Amtet om Valg af et Medlem til Oversundhedskommissionen for vejle Amt

63

1888-063

 

1888

Sundhedsvæsen

Valg af Medlem til Sundhedskommissionen.

 

 

 

1888

Sundhedsvæsen

Forbedring af Vandafledningen fra Kabbeltoft er påtrængende nødvendig, inden Varmen indfinder sig

 

 

 

1888

Sundhedsvæsen

Tilsyn med Plejebørn i Henhold til Lov af 20/4 d.A.

 

 

 

1888

Sygehuset

Skrivelse fra Amtet med Indstilling fra det angående Opførelsen af et nyt Sygehus nedsatte Fællesudvalg

64

1888-064

 

1888

Sygehuset

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Sygehuset.

 

 

 

1888

Sygehuset

Skrivelse fra Sygehusets Bestyrelse med Tillæg til Sygehusreglementet.

 

 

 

1888

Sygehuset

Behandling af Sygehusets Budget for 1889-1890

 

 

 

1888

Sygehuset

Indstilling om Tillæg til Sygehusreglementet vedrørende Modtagelse af patienter lidende af forskellige smitsomme Sygdomme (under hensyn til Refusion af 3/4 af Udgifterne fra Statskassen

 

 

 

1888

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Huslejehjælp.

 

 

 

1888

Understøttelser - Gratialer

Bevilling til Rejseunderstøttelser til Udstillingen i Kjøbenhavn.

 

 

 

1888

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Huslejehjælp.

 

 

 

1888

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Terkel Petersen, Uhrskov, der betjener Renovationsvognen, om et Gratiale

 

 

 

1888

Vandløb

Skrivelse fra Højen-Jerlev Sogneråd angående Højen Bæk.

65

1888-065

 

1888

Vandløb

Skrivelse fra Stadsingeniøren om Ordning af Vandløbene i Engene.              24/4-1/5-8/6-17/7

66

1888-066

 

1888

Vandløb

Skrivelse fra Overauditør Herredsfoged Monrad om Forandring af Åregulativet for en Del af Vejle Å m.m.

 

 

 

1888

Vandløb

Skrivelse fra Ejeren af Vejle Vandmølle om Omlægning af et Vandløb.

 

 

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Generaldirektoratet for Statsbanerne om de Betingelser under hvilke det vil tiltræde Anbringelsen af en Vandledning under Banen bed Overkørsel nr. 70 ved Vejle

13

1888-013

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra et stort Antal Beboere af Gulkrog, hvori ankes over Mangel på Vand i Vandledningen

67

1888-067

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Nybyggere på Kirkegaardsvejen om Refusion af faste Udgifter til Vandledning

68

1888-068

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Vognfabrikant Fr.C. Madsen om Fritagelse for Vandskat af to Haner

69

1888-069

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Stadsingeniøren med Overslag over en Vandledning til Kabbeltoft

70

1888-070

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Farver Wohlert om Nedsættelse af hans Vandafgift (60 Kr.)

71

1888-071

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Vandudvalget.

 

 

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Stationsinspektør R. Jensen om Tilladelse til at lægge et Stikrør til et karftigt Styrtebad

 

 

 

1888

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Banevogter Lynge om Tilladelse til at lægge et Rør fra Kommunens vandværk til en Byggegrund

 

 

 

1888

Vedtægter

Forslag til en Bygningsvedtægt i Henhold til Bygningslovens § 40.

3

1888-003

 

1888

Vedtægter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Revision af den kommunale Skattevedtægt

40

1888-040

 

1888

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Godsejer Bech, Engelsholm, om Valg af to Voldgiftsmænd for Sager angående Afløsning af Pligtarbejde af Husmænd

72

1888-072

 

1888

Andre Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Papirsarter til offentlig Brug.

73

1888-073

 

1888

Andre Sager

Anlæg af et Provinsarkiv, når Byen vil give Byggegrund.

74

1888-074

 

1888

Andre Sager

Skrivelse med forskjellige Spørgsmål fra et med Hensyn til Anlæg af et Svineslagteri for Vejle-Kolding- og Fredericiaegnen nedsat Underudvalg

 

 

 

1888

Andre Sager

Justitsministeriet fritager Drengen Niels Knudsen Foelholt for Straf for udøvet Tyveri, imod at han anbringes på en Opdragelsesanstalt

 

 

 

1888

Andre Sager

Forslag om Bevilling af et Beløb til i Udstillingskatalogen at få optaget et Kort over Vejle og Omegn

 

 

 

1888

Andre Sager

Anlæg af en Skole for uegentlig Døvstumme når Byen vil give Byggegrund

 

 

 

1888

Ikke behandlede Sager

Ekstrakter af Kassebogen for Vejle Kæmneri.

a.

1888-a

 

1888

Ikke behandlede Sager

Forespørgsel fra Aalborg Byråd angående Forsikringsselskabet Skjold

b.

1888-b

 

1888

Ikke behandlede Sager

Besværing fra Gårdejer Jensen i Lysholt over den offentlige Bivej No 3, Nørremarks Tværvej, slette Tilstand

c.

1888-c

 

1888

Ikke behandlede Sager

Anmeldelse fra Bygningsinspektøren over anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeattester i 1887

d.

1888-d

 

1888

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Bikuben angående Dennes Prioritetsforhold hos Kommunen.

e.

1888-e

 

1888

Ikke behandlede Sager

Beregning fra Landinspektør Olesen angående det nye Hartkorn, Byen vil erholde ved Udvidelsen af Købstadsgrundene

f.

1888-f

 

1888

Ikke behandlede Sager

Fortegnelse fra Statistisk Bureau over Vejle Kjøbstads Jordtilliggende, i alt 2140 Tdr. Land

g.

1888-g

 

1888

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Enkefru Peschardt om at erholde udbetalt et Beløb af 100 Kr. af den i Aldershvile indestående Kapital

h.

1888-h

 

1888

Ikke behandlede Sager

Svarskrivelse til Kreditforeningen af mindre Ejendomme på Landet i Jylland i Anledning af en af P. Didriksen udstedte Panteobligation

i.

1888-i

 

1888

Ikke behandlede Sager

Indkaldelse til Overlandvæsenskommissionsmøde efter Begæring af Dyrlæge Hutzen m.fl.

k.

1888-k

 

1888

Ikke behandlede Sager

Udskrift af Vejle Købstads Vandsynsprotokol angående Syn over Grøften ved Matr.nr. 34 og 35

l.

1888-l

 

1888

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Bestyreren på Børnehjemmet Thingskov om, at en Del af den Gave, som er skænket til H.M. Kongen, må overgå som Gave til førnævnte Børnehjem

m.

1888-m

 

1888

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Methodistpræst Jensen om Tilladelse til at opstille Missionsteltet Bethel på den nye Markesdsplads fra 14. til 21. august

n.

1888-n

 

1888

Ikke behandlede Sager

Beretning om Ormslev Børnehjem og Andragende om Understøttelse.

o.

1888-o

 

1888

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Grev Knuth til St. Grundet angående Vandets Gennembrud fra det Kommunen tilhørende Jordstykke ved Viborg Landevej

p.

1888-p

 

1888

Ikke behandlede Sager

Besværing for 17 Borgere over Kirketorvets Afspærring i Anledning af Opførelsen af det nye Kirketårn

q.

1888-q

 

1888

Ikke behandlede Sager

Byrådets Anbefaling på et Andragende fra Jonas Christensen om Tilladelse til at praktisere ved forskellige Sygdomme

r.

1888-r

 

 

webtopgrafik