År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1891

Alderdomsunderstøttelse

Lov om Alderdomsunderstøttelse

138

1891-138

 

1891

Den offentlige Belysning

Kontrakt med Gasværket

 

 

 

1891

Brandvæsen

Ændringer i Vedtægten

 

 

 

1891

Byrådet

Ansættelse af en Byrådssekretær

78

1891-078

 

1891

Byrådet

Afholdelse af Møderne

 

 

 

1891

Fattigvæsen m.m.

Lån på fattigvæsenets Konto

36

1891-036

 

1891

Fattigvæsen m.m.

Tilladselser til at have Plejebørn

74

1891-074

 

1891

Fattigvæsen m.m.

Byggeforetagende på Fattiggården

75

1891-075

 

1891

Fattigvæsen m.m.

Tilsyn med Plejebørn

 

 

 

1891

Gader - Veje

Andragende om Fjernelse af Træer ved Missionshuset

71

1891-071

 

1891

Gader - Veje

Se under Jorder

133

1891-133

 

1891

Gader - Veje

Sandgraven

152

1891-152

 

1891

Gader - Veje

Lov om Snekastning

196

1891-196

 

1891

Gader - Veje

Andragende om Fjernelse af Træer på Havnegade

199

1891-199

 

1891

Gader - Veje

Andragende om at rykke en Mur ud i en Gyde

 

 

 

1891

Gejstligheden

Offerafløsning

16

1891-016

 

1891

Havnevæsen

Ændringer i Vedtægten

4

1891-004

 

1891

Havnevæsen

Forandringer i Havnetaksten

109

1891-109

 

1891

Havnevæsen

Havnefoged Bartz's Afsked

132

1891-132

 

1891

Havnevæsen

Besættelse af Havnefogespladsen

167

1891-167

 

1891

Havnevæsen

Havnespor

216

1891-216

 

1891

Havnevæsen

Budget

 

 

 

1891

Havnevæsen

Revision af Havneregnskabet

 

 

 

1891

Industri - Håndværk

Teknisk Selskabs Bestyrelse

10

1891-010

 

1891

Industri - Håndværk

Uheldsforsikring ved kommunale Arbejder

202

1891-202

 

1891

Industri - Håndværk

Bidrag til Teknisk Selskab

247

1891-247

 

1891

Industri - Håndværk

Kommission for Svendeprøver

 

 

 

1891

Industri - Håndværk

Skuemestre ved Svendeprøver

 

 

 

1891

Jernbanevæsen

Vejle-Give Jernbanen

 

 

 

1891

Jernbanevæsen

Se under Jorder

 

 

 

1891

Jorder

Tilbud fra Thorkilsen om Køb af Jordlod

56

1891-056

 

1891

Jorder

Se under Fattigvæsen

75

1891-075

 

1891

Jorder

Andragende fra Almind om Anbringelse af en Port over et Jordstykke

133

1891-133

 

1891

Jorder

Andragende fra Vejle Børneasyl om Brugsret til et Stykke Jord

140

1891-140

 

1891

Jorder

Tilbud fra Glud Møller om Køb af Jordlod

192

1891-192

 

1891

Jorder

Tilbud fra Berking om Køb af Sti

198

1891-198

 

1891

Jorder

Køb af Hospitalsengen

260

1891-260

 

1891

Jorder

Ejendomme på Gammelhavn i Forhold til Matrikulens Grænser

 

 

 

1891

Jorder

Tilbud fra Fischer om Køb af Jordlod

 

 

 

1891

Jorder

Skelforhold over for Jernbanen

 

 

 

1891

Jorder

Skelforhold over for Bomuldsspinderiet

 

 

 

1891

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Budgetbehandling

256

1891-256

 

1891

Lån

Lån på 50.000 Kr.

47

1891-047

 

1891

Legater

Fundats for Prips Legat

17

1891-017

 

1891

Legater

Fundats for Foghs Legat

177

1891-177

 

1891

Legater

Fundats for Isacsens Legat

269

1891-269

 

1891

Markeder

Indførelse af Midsommermarked

164

1891-164

 

1891

Markeder

Tilladelse for Beværtningslokaler til at holde åbent ud over den almindelige Lukningstid

9

1891-009

 

1891

Markeder

Lukningstiden for Beværtningslokaler

66

1891-066

 

1891

Markeder

Se under Markeder

164

1891-164

 

1891

Markeder

Andragende om Torvehandel

170

1891-170

 

1891

Markeder

Fæstevirksomhedens Ordning

 

 

 

1891

Markeder

Fastsættelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1891

Markeder

Se under Vandværk og Vandforsyning

 

 

 

1891

Oldenborrer

Foranstaltninger imod Oldenborrer

73

1891-073

 

1891

Politivæsen

Politibetjentenes Uniformering

7

1891-007

 

1891

Politivæsen

Se under Næringsvæsen

66

1891-066

 

1891

Politivæsen

Reservepatruljebetjentens Fungeren

 

 

 

1891

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Bestyrelsen

221

1891-221

 

1891

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Budget

244

1891-244

 

1891

Den offentlige Renlighed

Se under Sygehuset

22

1891-022

 

1891

Den offentlige Renlighed

Renovationens Ordning

135

1891-135

 

1891

Retsvidner

Regulativ

159

1891-159

 

1891

Samfærdselsforbindelser

Grejsdalsvejens Forlængelse

46

1891-046

 

1891

Samfærdselsforbindelser

Bro over Åen ved Gammelhavn

90

1891-090

 

1891

Skolevæsen

Forøgelse af Klasseantallet og Lærerkræfterne ved Kommuneskolen

8

1891-008

 

1891

Skolevæsen

Overtagelse af Latin- og Realskolen

65

1891-065

 

1891

Skolevæsen

Skolepligt for Beboere af Brandts Toft

92

1891-092

 

1891

Skolevæsen

Deling af øverste Klasse i Borgerskolens Realafdeling m.m.

112

1891-112

 

1891

Skolevæsen

Byggeplads til Latin- og Realskolen

126

1891-126

 

1891

Skolevæsen

Budget for Latin- og Realskolen

127

1891-127

 

1891

Skolevæsen

Se under Legater

177

1891-177

 

1891

Skolevæsen

Besættelse af Embeder

211

1891-211

 

1891

Skolevæsen

Kordegn- og Klokkerembedet

217

1891-217

 

1891

Skolevæsen

Skoleinspektørembedet

238

1891-238

 

1891

Skolevæsen

Konstitutuin i Skoleinspektørembedet

261

1891-261

 

1891

Skolevæsen

Timetabel

285

1891-285

 

1891

Skolevæsen

Fordeling af Skolepenge

289

1891-289

 

1891

Skolevæsen

Lærernes og Lærerindernes Bygtillæg

 

 

 

1891

Skolevæsen

Skolepenge for udenbys boende Børn

 

 

 

1891

Byens Skove

Se under Gader og Vejle

152

1891-152

 

1891

Byens Skove

Andragende om Køb af Skov

254

 

 

1891

Sundhedsvæsen

Ændring i Vedtægten

5

1891-005

 

1891

Sundhedsvæsen

Kødkontrol

26

1891-026

 

1891

Sundhedsvæsen

Desinfektion af Jordemødre m.m.

290

1891-290

 

1891

Sygehuset

Badeanstalt

22

1891-022

 

1891

Sygehuset

Leverancer

248

1891-248

 

1891

Sygehuset

Budget

304

 

 

1891

Understøttelser

Tilskud til Havebrugsudstilling

33

1891-033

 

1891

Understøttelser

Se under Industri og Håndværk

247

1891-247

 

1891

Understøttelser

Tilskud til Husflidsforeningen

268

1891-268

 

1891

Understøttelser

Voldgiftsmænd

63

1891-063

 

1891

Understøttelser

Hegnsynsmænd

128

1891-128

 

1891

Understøttelser

Oversundhedskommissionen

153

1891-153

 

1891

Understøttelser

Se under Rådhus - Tinghus - Arresthus

221

1891-221

 

1891

Understøttelser

Fortolkningsspørgssmål

282

1891-282

 

1891

Understøttelser

Vandsynsforretning på nr. 30 af Engene

195

1891-195

 

1891

Understøttelser

Overformynderilånebestyrelsen

 

 

 

1891

Understøttelser

Se under Vandløb

 

 

 

1891

Understøttelser

Valg til Sessionen

 

 

 

1891

Understøttelser

"Valgbestyrelse til Valg til ""de Fattiges Kasse"""

 

 

 

1891

Understøttelser

Valg af Vandsynsmand

 

 

 

1891

Understøttelser

Syn over Omløbsåen og Storåen

 

 

 

1891

Vandværk - Vandforsyning

Vandafgift til Næringsbrug

301

 

 

1891

Andre Sager

Foranstaltninger i Anledning af en påtænkt Skole for Abnorme

12

1891-012

 

 

 

webtopgrafik