År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1902

Alderdomsunderstøttelse

Andragende fra fhv. Skuespiller Jens Halvorsen

 

 

 

1902

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1901

 

 

 

1902

Arbejderforhold

Ulykkesforsikring af Kommunens Stenslagere

5

1902-005

 

1902

Arbejderforhold

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Arbejdsløshed

 

 

 

1902

Arbejderforhold

Spørgsmål om Gratiale til Skovarbejdsmand J. P. Mortensen

61

1902-061

 

1902

Arbejderforhold

Understøttelse til Gasværksarbejderne Anders Christensen og Hans Christensen

75

1902-075

 

1902

Arbejderforhold

Henstilling fra Arbejdernes organisation angående Udførelse af kommunale Arbejder m. v.

88

1902-088

 

1902

Belysningsvæsen

Understøttelse til Gasværksarbejderne Anders Christensen og Hans Christensen

75

1902-075

 

1902

Belysningsvæsen

Lygterne ved Pissoiret på Kirketorvet

 

 

 

1902

Belysningsvæsen

Beregning af Anlægssummen for Vejle Elektricitetsværk

147

1902-147

 

1902

Belysningsvæsen

Anskaffelse af en Dampkedel og en Dampmaskine til Gasværket

159

1902-159

 

1902

Belysningsvæsen

Andragende fra Fabrikant P. Matthiesen om Nedsættelse af hans Skyld for Motorgas

212

1902-212

 

1902

Belysningsvæsen

Nedlægning af Gasledninger under Statsbanen

215

1902-215

 

1902

Belysningsvæsen

Carl Christian Stuhrs Autorisation som Gasmester

245

1902-245

 

1902

Belysningsvæsen

Eftergivelse af Erstatning for Beskadigelse af en Lygtepæl

265

1902-265

 

1902

Belysningsvæsen

Anbringelse af Lygter i Strandgade

267

1902-267

 

1902

Belysningsvæsen

Spørgsmål om Anbringelse af 2 elektriske Buelamper i Torvegade og Nørregade

305

1902-305

 

1902

Belysningsvæsen

Anskaffelse af 3 nye Halvgeneratorovne til Gasværket

 

 

 

1902

Brandvæsen

Regulativ for Ordningen af Skorstensfejervæsenet

38

1902-038

 

1902

Brandvæsen

Ulykkesforsikring af Brandsvendene

137

1902-137

 

1902

Byens Grænser

Forandring af Grænsen for Bygrundene

 

 

 

1902

Bygningsvæsen

Indsendelse af Andragender om Dispensation fra Bygningsloven

117

1902-117

 

1902

Bygningsvæsen

Bygningsinspektørens Indberetning om udførte Byggeforetagender

202

1902-202

 

1902

Bygningsvæsen

Valg af nyt Medlem til Bygningskommissionen

249

1902-249

 

1902

Bygningsvæsen

Spørgsmål om Udvidelse af Gadebredden ud for det nye Vogterhus på Kirkegaardsvejen

260

1902-260

 

1902

Byrådet

Fuldmægtig Christiansens Udtrædelse og Foretagelse af nyt Valg (jfr. Ark. Nr. 232)

110

1902-110

 

1902

Byrådet

Afholdelse af et Møde til ekstraordinær Tid

 

 

 

1902

Byrådet

Udarbejdelse af en Fortegnelse over ikke afsluttede Byrådssager

135

1902-135

 

1902

Byrådet

Besættelse af forskellige Udvalg

 

 

 

1902

Dyr, skadelige

Indsamling af Oldenborrelarver

37

1902-037

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Sundhedsbetjent Sallingboe andrager om Lønforhøjelse

235

1902-235

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Besættelse af Posten som Værkmester ved Pumpestationen

241

1902-241

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Besættelse af Pladsen som Pedel ved den nye Kommuneskole

296

1902-296

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Skatteopkræveren

 

 

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Skatteopkræverens Afsked

310

1902-310

 

1902

Embeds- og Bestillingsmænd

Byrådssekretærens Gage

341

1902-341

 

1902

Erstatningsspørgsmål

Erstatning for Skade fra en Vandledning

197

1902-197

 

1902

Erstatningsspørgsmål

Andragende fra Gæstgiver N. C  Frich om Erstatning i Anledning af, at han har lidt Tab ved Opførelsen af den nye Kommuneskole

227

1902-227

 

1902

Fattigvæsen

Gratiale til Fattiginspektøren

158

1902-158

 

1902

Fattigvæsen

Spørgsmål om Forandringer ved Fattiggårdens Indretning

284

1902-284

 

1902

Fiskeri og søretslige Forhold

Beskikkelse af nye Søretsmedlemmer

 

 

 

1902

Fiskeri og søretslige Forhold

Udtrædelse af ”Dansk Fiskeriforening”

387

1902-387

 

1902

Folketælling

Kommunal Folketælling 1902

390

1902-390

 

1902

Forskelligt

Fællesgave fra Landets Købstadskommuner til Københavns nye Rådhus

84

1902-084

 

1902

Forskelligt

Eftergivelse af en Dagsmulkt, som Entreprenørerne for Opfyldningen af Markedspladsen have pådraget sig

201

1902-201

 

1902

Forskelligt

Beretning fra Viborg Fængselsselskab

277

1902-277

 

1902

Forskelligt

Andragende fra Møbelhandler Eriksen, København, om Umyndiggørelse af fhv. Kroejer Hans Eriksen Pedersen, kaldet Stroyer

 

 

 

1902

Forskelligt

Andragende fra Købmand Johan Andersen om Optagelse i Matrikulen af et fra Fjorden indvundet Areal

 

 

 

1902

Forskelligt

Afløsning af Borgmesterens Brændselsdeputat med en Pengesum

390

1902-390

 

1902

Forskelligt

Eftergivelse af Aktionsomkostninger

 

 

 

1902

Diverse

Diverse sager

div

1902-div

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Bestemmelser angående Automobilkørsel

6

1902-006

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Markedspladsen og Vedelsgades Forlængelse

96

1902-096

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægningsarbejder

115

1902-115

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om Optagelse af en Vej på Ømkulerne på Regulativet over offentlige Veje

116

1902-116

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fjærnelse af Sneen i Skyttehusgade

118

1902-118

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Mosaikbrolægning ud for Købmand Fisbeks Ejendom på Nørrebrogade

139

1902-139

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af 2 Pladser foran Administrationsbygningen

157

1902-157

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Garver Cederholms Besværing over den ham pålagte Andel i Udgifterne ved Vedelsgades Istandsættelse

165

1902-165

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen angående Grejsdalsvejens Udvidelse

 

 

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Beskadigelse af Havnebroens Gelænder

 

 

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Flisebelægningen af det nordre Fortov i Fredericiagade

209

1902-209

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Overkørselsforhold v. Jernbanen

 

 

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Udvidelse af Gadebredden udfor Vogterhuset ved Kirkegaardsvejen

260

1902-260

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

De af Amtsrådet valgte Medlemmer til Forhandling angående Landevejsgaderne

273

1902-273

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Flisebelægningen af Fortovet i Skovgade

275

1902-275

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Købmand Jesper Thomsen om Nedsættelse af den ham pålignede Andel i Udgifterne ved Vedelsgades Istandsættelse

286

1902-286

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Enggade

304

1902-304

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Vedelsgades Forlængelse og Gadens Overtagelse af Kommunen

307

1902-307

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Anlæggelse af en Gangsti fra Pumpestationen til Gammelhavn

329

1902-329

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Grundejere i Skyttehusgade om Fritagelse for Renholdelse af Rendestenen ved Kørebanen

335

1902-335

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Jernbanegade

340

1902-340

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fliselægning i Korsgade

355

1902-355

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen angående eventuel Overtagelse af Landevejsgaderne

 

 

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om Udvidelse og Flisebelægning af Fortovet på den østre Side af Kirkegaardsvej

376

1902-376

 

1902

Gader, Veje og offentlige Pladser

Revision af Bivejsfortegnelsen

377

1902-377

 

1902

Havnevæsen

Decision til Havneregnskabet for1899

 

 

 

1902

Havnevæsen

Approbation på Lejekontrakten med M. F. Martensen

9

1902-009

 

1902

Havnevæsen

Overslaget over Havnens Indtægter og Udgifter i 1902

53

1902-053

 

1902

Havnevæsen

Anskaffelse af en Havnelanterne

 

 

 

1902

Havnevæsen

Havneregnskabet for 1901

86

1902-086

 

1902

Havnevæsen

Tømrermester Jørgen Petersen valgt til at revidere Havnens Regnskaber for 1901

 

 

 

1902

Havnevæsen

Forlængelse af Kontrakten angående Dampbådsfarten

 

 

 

1902

Havnevæsen

Forlængelse af Kontrakten angående Dampbådsfarten

134

1902-134

 

1902

Havnevæsen

Decision til Havneregnskabet for 1900

 

 

 

1902

Havnevæsen

Overslaget over Havnens Indtægter og Udgifter i 1903

369

1902-369

 

1902

Havnevæsen

Indberetning om de i 1902 udførte Arbejder

385

1902-385

 

1902

Havnevæsen

Nedsættelse af Havneafgiften for Bomuld

405

1902-405

 

1902

Indfødsret

Cigarmagerlærling Peter Jørgensen

 

 

 

1902

Indfødsret

Cigarmagersvend Chr. Jørgensen

 

 

 

1902

Indfødsret

Smedesvend N. Hansen Abrahamsen

 

 

 

1902

Indfødsret

Bogholder Thomas Nielsen Thomsen

 

 

 

1902

Indfødsret

Smedesvend Hans Peter Hansen

 

 

 

1902

Indfødsret

Hans Poulsen Gammelgaard

 

 

 

1902

Industri, Håndværk, Landbrug

Andragende fra Foreningen af jydske Landboforeninger om Tilskud i Anledning af et Dyrskue i Kolding

 

 

 

1902

Industri, Håndværk, Landbrug

Opgivelse af Udbyttet af Høsten i 1902

391

1902-391

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Valg af 2 Medlemmer af Driftsbestyrelsen for Vejle -Vandel Jernbaneselskab

 

 

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Betingelser for Nedlægning af Gas-, Vand- og Kloakledninger under Statsbanerne

215

1902-215

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Beretning om Vejle-Give Banens Drift 1901-02

252

1902-252

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Spørgsmål om Fjernelse af Drejekorsene ved Overkørsel Nr. 72 m. v.

 

 

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Beretning om Vejle-Vandel Banens Drift 1901-02

270

1902-270

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Spørgsmål om Forlængelse af Vejle-Vandel Banen til Grindsted

311

1902-311

 

1902

Jernbaner og Dampfærger

Spørgsmål om Forlængelse af Vejle-Vandel Banen til Grindsted

 

 

 

1902

Jorder og Ejendomme

Markedspladsen og omliggende Arealer

96

1902-096

 

1902

Jorder og Ejendomme

Cand. pharm. Vedels Lejemål ang. en Del af Matr. Nr. B. 43 x.

119

1902-119

 

1902

Jorder og Ejendomme

Restauratør Nørholms Lejemål ang. Mølholms Mølle m. m.

132

1902-132

 

1902

Jorder og Ejendomme

Møller Brems's Lejemaal ang. Mølholms Mølle m. m.

133

1902-133

 

1902

Jorder og Ejendomme

Kloakarealet ud for Fabrikant Matthiesens Ejendom

136

1902-136

 

1902

Jorder og Ejendomme

Skøde til Murermester Carl Iversen på Matr. Nr. B. 184 d. m. fl.

162

1902-162

 

1902

Jorder og Ejendomme

Berigtigelse af Ejendomsforholdet vedrørende Matr. Nr. B 184 c

225

1902-225

 

1902

Jorder og Ejendomme

Berigtigelse af Ejendomsforholdet vedrørende Matr. Nr. B. 185 b

226

1902-226

 

1902

Jorder og Ejendomme

Salg af et Jordstykke ved Vedelsgades Forlængelse

246

1902-246

 

1902

Jorder og Ejendomme

Fastsættelse af en Pris for det til Pumpestationen afgivne Areal

268

1902-268

 

1902

Jorder og Ejendomme

Kloakarealet mellem Matr. Nr. 533 a og b og Nr. 532

 

 

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Regnskab for 1900

54

1902-054

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Sagsanlæg mod Kommunen i Anledning af, at Anvisningen af en Regning over Omkostninger ved Magelæget mellem Kommunen og Købmand Birnbaum er bleven nægtet

 

 

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Bidrag til Landevejsudgifter

94

1902-094

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Eftergivelse af Renten for 1901 af Teatrets Gæld

149

1902-149

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Overslaget for 1903

325

1902-325

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Andragende fra Karethmager G. Winther om Fritagelse for Hvervet som kommunal Revisor

328

1902-328

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Spørgsmaal om Salg af Kommunens Obligation i Vejle Teater

 

 

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Slagter P. Larsens Overtagelse af den til Kommunen indestående Gæld i Ejendommen Matr. Nr. B 141-142

375

1902-375

 

1902

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommuneregnskabet for 1901

406

1902-406

 

1902

Kirkelige Forhold

Valg af 2 Medlemmer til Bedømmelsesudvalget for den nye Kirke

12

1902-012

 

1902

Kirkelige Forhold

Den residerende Kapellans Lønning m. v.

93

1902-093

 

1902

Kirkelige Forhold

Det Gludske Familiegravsted

 

 

 

1902

Købstadforeningen

Højesteretsdommen i den på Foreningens Bekostning appellerede Retssag angående Skattepligt til en fraflyttet Kommune

29

1902-029

 

1902

Købstadforeningen

Skrivelse angående Forståelse af Cirkulære af 10. Sept. 1901 om Læremidler til Børn i Folkeskolen

34

1902-034

 

1902

Købstadforeningen

Cirkulære angående Skattelovforslagene

59

1902-059

 

1902

Købstadforeningen

Foreningens Regnskab for 1901

63

1902-063

 

1902

Købstadforeningen

Cirkulære angående eventuel ophævelse af den vedtægtsmæssig fastsatte Begrænsning i Beværternes Antal

77

1902-077

 

1902

Købstadforeningen

Skrivelse angående Forslag, der ønskes behandlede på repræsentantmødet

248

1902-248

 

1902

Købstadforeningen

Henstilling til Foreningen angående Købstædernes Skattebyrde

272

1902-272

 

1902

Købstadforeningen

Cirkulære angående Tilvejebringelsen af en Oversigt over kommunal Socialpolitik

291

1902-291

 

1902

Landsognet

Fastsættelse af Bidraget til Udgifter ved Skole- og Fattigvæsen for 1902-04

51

1902-051

 

1902

Legater

Skomager L. R. Møllers og Konsul J. P. Møllers Legater

60

1902-060

 

1902

Legater

Det Havemannske Legat

 

 

 

1902

Musik

Nedsættelse af Musikudvalg

 

 

 

1902

Musik

Den offentlige Musik på Kongens Fødselsdag og Grundlovsdagen

130

1902-130

 

1902

Myndighedsbevillinger

Niels Peter Jacobsen

 

 

 

1902

Myndighedsbevillinger

Søren Thomas Sørensen Hammer

 

 

 

1902

Myndighedsbevillinger

Villiam Bendix Johannes Bierregaard

 

 

 

1902

Myndighedsbevillinger

Anders Peter Madsen

 

 

 

1902

Næringsvæsen

Cirkulære fra Købstadforeningen angående eventuel Ophævelse af den vedtægtsmæssig fastsatte Begrænsning i Beværternes Antal

77

1902-077

 

1902

Næringsvæsen

Andragende om ekstraordinær Meddelelse af et Borgerskab som Restauratør på Havnemolen

112

1902-112

 

1902

Næringsvæsen

Andragende om Tilladelse til at forene Borgerskab som Fotograf med Borgerskab som Detaillist

 

 

 

1902

Næringsvæsen

Andragende om Tilladelse til at forene Borgerskab som Detaillist med Borgerskab som Snedker

 

 

 

1902

Næringsvæsen

Andragende om Tilladelse til at forhandle Kul fra Vogn på Gaden

285

1902-285

 

1902

Næringsvæsen

Revision af Vedtægten for bunden Næring

408

1902-408

 

1902

Pensionsvæsen

Spørgsmål om Gymnastiklærer J. H. Madsens Pension

82

1902-082

 

1902

Pensionsvæsen

Patrouillebetjent N. Jensen

373

1902-373

 

1902

Plejebørn

Valg af Medlemmer af Tilsynet med Plejebørn

56

1902-056

 

1902

Plejebørn

Beretning fra Tilsynet for 1901

 

 

 

1902

Politivæsen

Udkast til Tillæg til Politivedtægten angående Kørsel med Automobiler m. v.

6

1902-006

 

1902

Politivæsen

Ulykkesforsikring af Politifunktionærer

150

1902-150

 

1902

Politivæsen

Patrouillebetjent N. Jensens Afsked og N. C. Jensens Ansættelse som Patrouillebetjent

373

1902-373

 

1902

Politivæsen

Hans M. Hansens Ansættelse som Reservepatrouillebetjent

412

1902-412

 

1902

Råd-, Ting- og Arresthuset

Overslaget for 1903-04

342

1902-342

 

1902

Råd-, Ting- og Arresthuset

Regnskabet for 1901-02

 

 

 

1902

Renovationsforhold

Nytårsgratiale til Renovationsarbejdere

14

1902-014

 

1902

Renovationsforhold

Nytårsgratiale til Renovationsarbejdere

47

1902-047

 

1902

Renovationsforhold

Fornyelse af Overenskomsterne med Entreprenørerne Rebsholt, Skanderup og Hvenegaard

144

1902-144

 

1902

Renovationsforhold

Andragende om Fjernelse af Renovationen fra Kiddesvej og St. Bjærggade

282

1902-282

 

 

 

webtopgrafik