År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1902

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Cirkulære angående Klokkeringning i Mobiliseringstilfælde

50

1902-050

 

1902

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg af 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

261

1902-261

 

1902

Skatter og Afgifter

Fordeling af Direktør F.C.Peschardts Skat

10

1902-010

 

1902

Skatter og Afgifter

Højesteretsdom angående Skatte­pligt til en fraflyttet Kommune

29

1902-029

 

1902

Skatter og Afgifter

Udnævnelse af Sagf. Gyntelberg som Overligningskommissær og Købm. A. Schjøth som Suppleant

36

1902-036

 

1902

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Thorkilsens Skat for 1901

52

1902-052

 

1902

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Købstadforeningen ang. Skattelovforslagene

59

1902-059

 

1902

Skatter og Afgifter

Henstilling til Købstadforeningen ang. Købstædernes Skattebyrde

272

1902-272

 

1902

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Schiødts Skat

351

1902-351

 

1902

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Thorkilsens Skat

378

1902-378

 

1902

Skatter og Afgifter

Nedsættelse af Havneafgiften for Bomuld

405

1902-405

 

1902

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen

Tilskud af Sorø Akademis Midler

155

1902-155

 

1902

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen

Tilbagebetaling af en Del af Lærernes Indskud til Pensionsfonden

 

 

 

1902

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen

Forhøjelse af Skolefondens Tilskud

210

1902-210

 

1902

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen

Besættelse af Fripladser

233

1902-233

 

1902

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen

Cand. mag. Fr. Olsens Oprykning i 1ste Lønningsklasse

333

1902-333

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Valdemar Petersen får fast Ansættelse

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens og forskellige Lærerinders Anciennitet

22

1902-022

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Fru Britta Wolff s Konstitution og Frk. Margrethe Petersens Ansættelse som Timelærerinde

23

1902-023

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ministeriets Approbation på Udkastet til Regulativ for Skoleinspektøren

24

1902-024

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Frk. C. Clausens faste Ansættelse samt Afgørelse af Spørgsmålet om hendes Anciennitet

25

1902-025

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærerinde Marie Ida Anna Petersen, f. Clausen, om Afsked (jfr. Ark. Nr. 111)

26

1902-026

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Beregning af Gymnastiklærer Madsens og Lærerinde Frk. Henriette Henriksens Anciennitet (jfr. Ark. Nr. 124-125)

27

1902-027

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Beregning af Gymnastiklærer Madsens og Lærerinde Frk. Henriette Henriksens Anciennitet (jfr. Ark. Nr. 124-125)

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skrivelse fra Købstadforeningen angående Forståelsen af Kirke- og Undervisningsministeriets Cirkulære af 10. September 1901 om Læremidler til Børn i Folkeskolen

34

1902-034

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Munchs personlige Løntillæg

48

1902-048

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Aagesen får fast Ansættelse

57

1902-057

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Antagelse af en Vikar for Lærerinde Frk. Ane Jorgensen og Udredelse af Udgifterne herved

62

1902-062

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Den nye Kommuneskole. Bestemmelse m. H. t. Typen for Bordene (jfr. Ark. Nr. 164)

76

1902-076

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Indlægning af Lys

76

1902-076

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lønningstillæg og Pension til Gymnastiklærer J. H. Madsen

82

1902-082

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lønningstillæg til Lærerinde Frk. Henriette Henriksen

83

1902-083

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Fripladser og Legatpladser

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Lærerindeembeder (jfr. Ark. Nr. 26)

111

1902-111

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ordning af Vikariat for Lærerinde, Frk. A. Bolette Nielsen

122

1902-122

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens og Lærerinde Frk. Henriksens Anciennitetsberegning (jfr. Ark. 27-28)

124

1902-124

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens og Lærerinde Frk. Henriksens Anciennitetsberegning (jfr. Ark. 27-28)

125

1902-125

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Betaling for 3 udenbys boendes Skolegang

163

1902-163

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilbud paa Levering af Skoleborde

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Borgerskolens Ombygning

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Pedel R. Jørgensens Datter får Tilladelse til fremdeles i 1 år at frekventere Skolen

203

1902-203

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Sofie Martini Dahls Optagelse i Realafdelingen

204

1902-204

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Mary Anna Hauberg Jensens Optagelse i Realafdelingen

205

1902-205

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer C. Hedegaard Christensen om midlertidig Fritagelse for Skolegerning i Anledning af Deltagelse i et Kursus i Svømning

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af en Timelærerindeplads

211

1902-211

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Signe Jansens Optagelse i Realafdelingen

213

1902-213

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Fru Britta Wolff, f. Müller, andrager om afsked

218

1902-218

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af et Lærerindeembede

219

1902-219

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Skoleinspektør Thomsen om Rejsetilladelse

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Instruks for Pedellen ved den nye Skole

22a

22a

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Anbringelse af elektriske Ventilatorer

22b

22b

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Yderligere Lønningstillæg til Lærer N. J. Andersen

247

1902-247

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikar for Frk. Gattemeyer

266

1902-266

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Forståelsen af Skoleplanens § 5

274

1902-274

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Pedelpladsen

296

1902-296

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Kontorist J. Jørgensen, Vardevej, om at hans 3 Sønner vedblivende må nyde Undervisning i Friskolen

299

1902-299

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Maskinmester Hansens Enke om Friplads i Real­afdelingen til Sønnen, Thorvald

300

1902-300

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærere ved Friskolen om Forhøjelse af Betalingen for Ekstratimer

303

1902-303

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besværing fra Arbejdsmand Rs. Berg over, at det er nægtet hans Søn, der går i Friskolen, at få en dansk Læsebog udleveret

306

1902-306

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af et Embede som Lærerinde ved Søndermarkskolen (jfr. Ark. Nr. 411)

309

1902-309

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikariat for Lærerinde Frk. Marie Jensen Græm

309

1902-309

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærer C. M. M. Christensen får fast Ansættelse

313

1902-313

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af 2 Timelærerindepladser (jfr. Ark. Nr. 404)

334

1902-334

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af et Lærerindeembede (jfr. Ark. Nr. 404)

337

1902-337

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Efterbevilling af 1300 Kr. til Anskaffelse af Skiftesko

347

1902-347

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærer Hans Magnus Eriksens faste Ansættelse

 

 

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af ledige Lærerindeembeder

404

1902-404

 

1902

Skolevæsen B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Embedet som Lærerinde ved Søndermarkskolen

 

 

 

1902

Skolevæsen C. Pigeskoler.

Forhøjelse af Tilskudet til Frk. Mikkelsens Skole

121

1902-121

 

1902

Skolevæsen C. Pigeskoler.

Besættelse af Fripladser i Døtreskolen og Frk. Seligmanns Skole

234

1902-234

 

1902

Skolevæsen C. Pigeskoler.

Forhøjelse af Tilskudet til Frk. Seligmanns Skole

348

1902-348

 

1902

Skolevæsen C. Pigeskoler.

Tilskud til Fru Basts Skole til Anskaffelse af Skolemateriel

349

1902-349

 

1902

Skovene

Spørgsmål om Gratiale til Skovarbejdsmand I. P. Mortensen

61

1902-061

 

1902

Skovene

Skovriderens Deltagelse i en Arbejdsprøve

344

1902-344

 

1902

Skovene

Mergling af en Del af Skovriderens Embedsjord

345

1902-345

 

1902

Slagtehuset, det offentlige

Leje af Kølerummene m. m.

55

1902-055

 

1902

Slagtehuset, det offentlige

Oversigt over Indtægter og Udgifter samt over Veterinærkontrollen i 1901

97

1902-097

 

1902

Slagtehuset, det offentlige

Andragende fra Arbejdsmand Zakarias Nielsen om Lønforhøjelse

 

 

 

1902

Sundhedsvæsen

Tuberkulosens Bekæmpelse

167

1902-167

 

1902

Sundhedsvæsen

Sundhedsbetjenten andrager om Lønningsforhøjelse

235

1902-235

 

1902

Sundhedsvæsen

Meddelelse fra Distriktslæge Schleisner om hans Deltagelse i det i Odense afholdte Møde af Kommunernes Udvalg i Tuberkulosesagen

253

1902-253

 

1902

Sundhedsvæsen

Flytning af Bopælen i Amtets 12  Jordemoderdistrikt fra Hørup til Jelling

342

1902-342

 

1902

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Fordeling af det Methodistmenighedens Sygeplejeforening for 1902 bevilgede Tilskud

 

 

 

1902

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusregnskabet 1900-01

 

 

 

1902

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Beretning fra Sygehuset for 1901

170

1902-170

 

1902

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslaget for Sygehuset 1903-04

356

1902-356

 

1902

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusregnskabet 1901-02

 

 

 

1902

Tvangsarbejdsanstalten

Regnskabet for 1901-02

198

1902-198

 

1902

Tvangsarbejdsanstalten

Overslaget for 1903-04

346

1902-346

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Foreningen af jydske Landboforeninger andrager om Tilskud i Anledning af Afholdelsen af et Dyrskue

 

 

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

"Andragende om Tilskud fra Redningshjemmet ""Solhjem”"

7

1902-007

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Arbejdernes Sygekasseforening

33

1902-033

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Hjemmet for vanføre

120

1902-120

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

De samvirkende Afholdsselskaber, ”Jacob Molay” og ”Sunrise”

131

1902-131

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Hedeselskabet

217

1902-217

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Ormslev Børnehjem

229

1902-229

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Skomager Janchowsky

231

1902-231

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Frelsens Hær

251

1902-251

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

269

1902-269

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

"Bestyrelsen for de Fattiges Kasse; Dækning af Repræsentationsudgifter i Anledning af et Delegeretmøde"

276

1902-276

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

288

1902-288

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Vejle Folkebogsamling

290

1902-290

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Folkeuniversitetsforeningen

292

1902-292

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Vejle Amts Landboforening til en Planteavlsudstilling

295

1902-295

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

De hjemløses Venner

308

1902-308

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Kystsanatoriet ved Juelsminde

331

1902-331

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Menighedssygeplejeforeningen

332

1902-332

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

De Fattiges Kasse

336

1902-336

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Metodistmenighedens Dagskole

350

1902-350

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning

358

1902-358

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

360

1902-360

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Horsens Fængselsselskab

363

1902-363

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Rednings- og Fødehjemmet ”Bethesda”

368

1902-368

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Dansk Børnehjemsforening

380

1902-380

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

 

 

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Foreningen for Danmarks Fjerkræavl

383

1902-383

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Teknisk Skole

384

1902-384

 

1902

Understøttelser og Tilskud samt Andragende herom

Arbejdernes Sygekasse

407

1902-407

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af Jagtafløsningsmænd

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af Snefoged

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af Snefoged

31

1902-031

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af Medlemmer af Tilsynet med Plejebørn

56

1902-056

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af et Medlem af Bestyrelsen for ”Friboligen for gamle Good­ Templars af I. 0. G. T. i Vejle”

58

1902-058

 

1902

Valg- og Valgklager

Cirkulære angående Fremgangsmåden ved Foretagelsen af Valg til Medlemmer af Bestyrelsen for ”De Fattiges Kasse”

81

1902-081

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af 2 Medlemmer af Driftsbestyrelsen for Vejle-Vandel jernbanselskab

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Behandling af Klager over Rigsdagsvalglisterne for 1902-03

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af nyt Byrådsmedlem i Stedet for Fuldmægtig Christiansen

110

1902-110

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af nyt Medlem til Bestyrelsen for ”De Fattiges Kasse”

110

1902-110

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af et Medlem til Bestyrelsen for Kystsanatoriet ved Juelsminde

145

1902-145

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg til Landstinget og Valgmandsvalg

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af Valgbestyrelse for Valg til Ligningskommissionen

 

 

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg af nyt Medlem til Bygningskommissionen

249

1902-249

 

1902

Valg- og Valgklager

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Valgmandsvalg

250

1902-250

 

1902

Valg- og Valgklager

Valg i Anledning af Afgivelse af Votum til Kapiteltakstens Fastsættelse

256

1902-256

 

1902

Valg- og Valgklager

Udfaldet af Valget til Ligningskommissionen

271

1902-271

 

1902

Valg- og Valgklager

Byrådsvalg

381

1902-381

 

1902

Vandløb

Ændring i Regulativet for det mindre offentlige Vandløb Nr. 3 af 23. April 1889

 

 

 

1902

Vandløb

Regulering af Vandafløbet ved den nye Markedsplads

96

1902-096

 

1902

Vandløb

Bidrag til en Kloakledning fra Murer Carl Iversens Ejendom

129

1902-129

 

1902

Vandløb

Rørlægning af en Grøft udfor Fabrikant Matthiesens Ejendom i Skovgade

136

1902-136

 

1902

Vandløb

Spørgsmål om Forbedring af Vandafløbsforholdene ved det offentlige Slagtehus

151

1902-151

 

1902

Vandløb

Kloakering af Grøften ved Danmarksgade

154

1902-154

 

1902

Vandløb

Nedlægning af Kloakledninger under Statsbanen

215

1902-215

 

1902

Vandløb

Kloakarealet mellem Matr. Nr. 532 og 533

 

 

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Forbedringen af Vandværket og Vandforsyningen. Antagelse af Tilbud på den samlede Entreprise vedrørende Vandværkets Maskinhus med Bolig

87a

87a

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Forbedringen af Vandværket og Vandforsyningen. Køb af en Parcel af St. Grundet til Iltnings- og Filtrationsanlæg

87b

87b

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Forbedringen af Vandværket og Vandforsyningen. Instruks for Værkmesteren og Assistenten ved Vandværket

87c

87c

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Forespørgsel fra Vandmester Aarup om Betalingen for Reparationer på Vandledningerne

 

 

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Erstatning for Skade fra en Vandledning

197

1902-197

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlægning af Vandledninger under Statsbanen

215

1902-215

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Besættelse af Posten som Værkmester ved Pumpestationen

241

1902-241

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Carl Christian Stuhrs Autorisation som Vandmester

245

1902-245

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af en Vandledning under Jernbanen ved Vogterhus Nr. 4

 

 

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Fastsættelse af en Pris for det til Pumpestationen afgivne Areal

268

1902-268

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Rejsegilde i Anledning af Opførelsen af Bygningen til Filteranlæg i Grejsdalen

 

 

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Ansættelse af Værkmesterens Emolumenter

287

1902-287

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Spørgsmål om Bageres og Konditorers Ret til at benytte Vand fra Vandværket til Overisling af Smør

327

1902-327

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Spørgsmål om en Grundejers Pligt til at bekoste Reparation af en utæt Stikledning

354

1902-354

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Skalaen for Beregning af Afgift af Vand til Husbrug . Tillæget og

364

1902-364

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Besværing fra Fotograf Frk. Boldsen over utilstrækkelig Vandtilførsel

366

1902-366

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Beregning af Afgiften af Vand til Næringsbrug

367

1902-367

 

1902

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlægning af en Vandledning langs den nordre Havnemole

388

1902-388

 

1902

Æresoprejsning

Lars Pedersen

 

 

 

1902

Æresoprejsning

Peter Fr. Haagensen

 

 

 

1902

Æresoprejsning

Johan R. Koch

 

 

 

1902

Æresoprejsning

Henrik Marius Jørgensen

 

 

 

 

webtopgrafik