År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1917

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtidstillæg til Alderdomsunderstøttede

59

1917-059

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Indenrigsministeriel  Cirkulære vedr. Tillæg til Alderdomsunderstøttede

79

1917-079

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Meddelelse fra Horsens Byråd om Refusion af ydet Dyrtidshjælp til alderdomsunderstøttede Personer

186

1917-186

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opgørelse over Kommunens Udgifter til Alderdomsunderstøttelse for 1915-16

 

 

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Resttilskud fra Statskassen til Alderdomsunderstøttelse for 1915-16

376

1917-376

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Forespørgsel vedr. Panteobligation tilh. den umyndiggjorte Jens Kirk Andersen

 

 

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opsigelse fra Sygeplejerske Frk. Olsen og Ansættelse af Frk. Wittarp

479

1917-479

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Anskaffelse af Indervinduer i ”De gamles Hjem”

531

1917-531

 

1917

Alderdomsunderstøttelse

Opførelse af et Ligkapel ved ”De gamles Hjem”

 

 

 

1917

Arbejdsanvisningskontorerne

Overslag for Arbejdsanvisningskontorerne i Amtets 3 Købstæder for 1917-18

46

1917-046

 

1917

Arbejdsanvisningskontorerne

Valg af Formand

215

1917-215

 

1917

Arbejdsanvisningskontorerne

Beretning fra Den offentlige Arbejdsanvisning i Danmark

563

1917-563

 

1917

Arbejdsløshedskasser

Skrivelse fra Arbejdsløshedsinspektoratet om Kommunens Maksimaltilskud

 

 

 

1917

Badeanstalten

Indskrænkning af Åbningstiderne

88

1917-088

 

1917

Badeanstalten

Driftsindskrænkning

297

1917-297

 

1917

Badeanstalten

Badetiden for Kvinder

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fragtgodtgørelse fra Kommunens Kulkontor

2

1917-002

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Belysning langs Skyttehusvejen

13

1917-013

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anbringelse af 2 Lygter i Dalgade

38

1917-038

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fast Ansættelse af Arbejderne ved Gasværket E. Andersen, Carl Jensen, Johs. Nielsen, E. Nielsen og N. P. Nielsen

41a

1917-041a

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ansættelse af Assistent J. Therkildsen ved Gasværket

41a

1917-041a

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra A/S M. I. Ballins Sønner om Tilladelse til at trække en Lysledning over Staldgaardsgade

65

1917-065

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra A/S De danske Bomuldsspinderier om Forlængelse af elektriske Ledninger

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indskrænkninger i Leveringen af Elektricitet

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Lukketiden for Beværtningssteder

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne på Gas og Elektricitet

104

1917-104

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om Forhøjelse af Priserne på Gas og Elektricitet

141

1917-141

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Erklæring vedr. Afbrydelse af Tilførslen af Gas og Elektricitet til Barber Josef Berg, såfremt Vedkommende ikke overholder Lukketiden

175

1917-175

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af billige Koks fra Gasværket

196

1917-196

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Elektrisk Strøm til A/S Fællesbageriet

226

1917-226

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indkøb af indtil 10,000 Tons Koks

227

1917-227

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Henstilling fra Vejle Turistforening vedr. Lukning af Butikker og andre Forretninger

244

1917-244

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Prisen på Gas og Nedsættelse at Forbruget

267

1917-267

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet om Salg og Udlevering af Petroleum og om Indskrænkninger i Elektricitets- og Gasforsyningen til Forlystelsesetablissementer

268

1917-268

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Godkendelse af Overenskomsten mellem Kommunen og Fabrikejer C. M. Hess ang. Levering af Elektricitet

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning om Foranstaltninger til Fremskaffelse af Lysmidler

275

1917-275

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne på Elektricitet

277

1917-277

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

285

1917-285

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragender om Dispensation i Elektricitetsforsyningen

420

1917-420

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Gas i Ejendomme på Uhre Bakke

299

1917-299

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Franskvaskerske Sofie Jensen om Moderation i Betalingen for Gas

311

1917-311

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Køb af et Dampanlæg til Brug for Elektricitetsværket

341

1917-341

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Grosserer P. Pedersen vedr. Forlængelse af elektriske Ledninger

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indskrænkninger i Brugen af elektrisk Lys

400

1917-400

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indlæggelse af Elektricitet i kommunale Ejendomme

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Elektricitet

421

1917-421

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse af Elektricitet

422

1917-422

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Indlæggelse at Elektricitet i Hospitalet

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Klage fra Vejle Installatørforening over Elektricitetsværksbestyreren

424

1917-424

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Installation på Gasværket af et Destillationsanlæg til Udvinding af Tjæreolie

447

1917-447

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændringer i Ordningen af Aflæsning af Gas og Elektricitet og Ansættelse af 3 Aflæsere og Opkrævere

 

 

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sanktion af Kontrakten med A/S H. Steensens Margarinefabrik vedr. Levering af Elektricitet

457

1917-457

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Bevilling af ca. 150 indkomne Begæringer om elektrisk Installation

461

1917-461

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Skovrider Klüwer om indlæggelse af Gas eller Elektricitet

470

1917-470

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Gratiale til Maskinmester Holm

514

1917-514

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anskaffelse af et Sugegasanlæg til Elektricitetsværket

519

1917-519

 

1917

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere i Kommunens Ejendomme i Skolegade om Indlæggelse af Gas

528

1917-528

 

1917

Biblioteket

Takkeskrivelse fra Biblioteket for Vejle By og Amt

113

1917-113

 

1917

Brandvæsen

Lønforhøjelse til Brandsvendene

171

1917-171

 

1917

Brandvæsen

Sprøjtehusets Forsyning med nyt Tag

506

1917-506

 

1917

Byens Grænser

Sagen om Indlemmelse i Købstaden af Pedersholm Landdistrikt og Mølholm

 

 

 

1917

Bygningsvæsen

Forbud mod Nedrivning af Bygninger m. v.

128

1917-128

 

1917

Bygningsvæsen

Andragende fra Grosserer P. Pedersen om Tilladelse til at nedrive Ejendommen Matr. Nr. 548 på Nørrebrogade

149

1917-149

 

1917

Bygningsvæsen

Andragende fra Vognmand K. Petersen om Tilladelse til at foretage en Ombygning af Ejendommen Matr. Nr. 499 i Vestergade

149

1917-149

 

1917

Bygningsvæsen

Andragende fra Frk. Bertha C. Møller om Tilladelse til at ombygge Ejendommen Nr. 14 og 16 i Fiskergade

193

1917-193

 

1917

Bygningsvæsen

Andragende fra Chr. Jensen, Nørregade 35, om Tilladelse til i Stuelejligheden at anbringe Vinduer

205

1917-205

 

1917

Bygningsvæsen

Indberetning fra Bygningsinspektøren

210

1917-210

 

1917

Bygningsvæsen

Andragende fra Automobilhandler J. Christiansen om Tilladelse til at nedrive den på Matr. Nr. 185 b stående Bygning

249

1917-249

 

1917

Bygningsvæsen

Dispensation til Karl Andersen, Vedelsgade, vedr. indretning af Butik i Ejendommen

319

1917-319

 

1917

Byrådet

Afholdelse af Byrådets ordinære Møder

 

 

 

1917

Byrådet

Dannelse af Valggrupper

199

1917-199

 

1917

Byrådet

Dannelse af Valggrupper

200

1917-200

 

1917

Byrådet

Konstitution af Folketingsmand C. Jacobsen som Borgmester

340

1917-340

 

1917

Dyrskuet

Fastsættelse af Vognmandstakster, gældende under Dyrskuet

 

 

 

1917

Dyrskuet

Andragende om Udlæggelse af fast Dyrskueplads

 

 

 

1917

Dyrskuet

Andragende fra Konsul Becher Christensen om delvis Refusion af Udgifterne ved Indretning af Dyrskuepladsen

536

1917-536

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra kommunale Tjenestemænd om Dyrtidstillæg

42

1917-042

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende om Lønforhøjelser fra Slagtehusarbejder Zacharias Nielsen, Medhjælper på Pumpestationen C. Østergaard og. Fyrbøder N. M. Christrup

 

 

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Skovarbejderne om Forhøjelse af Dyrtidstillægget

44

1917-044

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Reservebetjent O. Henriksen om Dyrtidstillæg

45

1917-045

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til de af Kommunen pensionerede Personer

58

1917-058

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønforhøjelse til Skatteopkræverne Jensen og Barsøe

92

1917-092

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende om Lønforhøjelse fra Assistent på Kæmnerkontoret P. Jul. Petersen

157

1917-157

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Forflyttelse af Opsynsmand Mortensen ved Slagtehuset til Kæmnerkontoret

166

1917-166

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Opkræverne af Elektricitetsafgifter Chr. Christensen og L. Raben

185

1917-185

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Gratiale til afg. Patrouillebetjent N. Rasmussen

187

1917-187

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Gratiale til Gasværksbestyreren

189

1917-189

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Enkefruerne Kjersmeier og Didriksen, der er pensioneret af Råd-, Ting- og Arresthuskassen

 

 

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønforhøjelse til Fejemand M. K. Rasmussen

218

1917-218

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Løntillæg til timelønnede Arbejdsmænd ved Gasværket

230

1917-230

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Salær til Skovrideren for Salg af Brænde

 

 

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Reserve-Patrouillebetjent B. Hansen

255

1917-255

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra M. C. Mortensen, Kæmnerkontoret, om Ydelse af Erstatning

305

1917-305

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Forflyttelse af M. C. Mortensen

305

1917-305

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Tillæg til Arbejdsmand Zakarias Nielsen ved Slagtehuset

306

1917-306

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Ydelse af månedligt Tilskud til N. Zakariasen og Fru Helene Sørensen samt Fastsættelse af Badetiden for Kvinder

 

 

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Værkmester A. M. Andersen om Tilladelse til i hans Fritid at udfore mindre, mekaniske Arbejder

332

1917-332

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af Assistent P. Jul. Petersen på Gasværket

336

1917-336

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Besætt. af Stillingen som Byrådssekretær

360

1917-360

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Henstilling fra ”Landsforbundet af kommunale Tjenestemænd”

378

1917-378

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Gratiale til Opkræverne af Gasafgifter

425

1917-425

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Tillæg til Kommunens timelønnede Arbejdere

462

1917-462

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende om Lønforhøjelse til Arbejdsmænd og Fabriks- og Lagerarbejdere ved kommunale Virksomheder

490

1917-490

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønforhøjelse til forskellige kommunale Tjenestemænd

490

1917-490

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til ikke fast ansatte Personer i Kommunens Tjeneste

512

1917-512

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Gratiale til Maskinmester Holm

514

1917-514

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Reserve-Patrouillebetjent J. Helbo

568

1917-568

 

1917

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Personer, der oppebærer Pension af Kommunen, eller disses Enker

574

1917-574

 

1917

Enkelovsudvalget

Opgørelse over Kommunens Udgifter til Børn af Enker

 

 

 

1917

Enkelovsudvalget

Statstilskud til Understøttelse tit Børn af Enker for 1915-16

374

1917-374

 

1917

Enkelovsudvalget

Forskud fra Statskassen til Understøttelse til Børn af Enker for 1916-17

375

1917-375

 

1917

Fattigvæsenet

Sagen angående Ombygning af den nuværende Inspektørbolig

9

1917-009

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Former Peter Olesen Toft

94

1917-094

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Arbejdsmand Peter Christensen

159

1917-159

 

1917

Fattigvæsenet

Forhøjelse af Refusionstaksterne for Benyttelse af Kommunens Alderdomshjem og Forsørgelsesanstalten samt Sygeafdelingen

178

1917-178

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Enke Amanda Jonsson

212

1917-212

 

1917

Fattigvæsenet

Afløsning af den årlige Afgift til Kolding nedlagte lærde Skoles Fond

318

1917-318

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Snedker Rudolf Wange af Horsens

354

1917-354

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af FattighjæIp for N. P. Mikkelsen

451

1917-451

 

1917

Fattigvæsenet

Eftergivelse af ydet Fattighjælp for Rasmus Hansen

 

 

 

1917

Fattigvæsenet

Anskaffelse af en Skrivemaskine

543

1917-543

 

1917

Folketælling

Afholdelse af Mandtal

516

1917-516

 

1917

Folketælling

Afholdelse af kommunalt Mandtal

524

1917-524

 

1917

Forskelligt

Sagen ang. Flytning af Markedspladsen og Opførelse af Eksportstalde

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragende fra K. F. U.K. om Byggegrund

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Skrivelærer L. Schwartz om Tilladelse til at benytte et Klasseværelse i en af Kommuneskolerne

69

1917-069

 

1917

Forskelligt

Anmodning om statistiske Oplysninger

89

1917-089

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Chauffør Fred. Røgilds

93

1917-093

 

1917

Forskelligt

"Tilbud fra ""Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring"" om Overtagelse af Erstatningsansvaret for kommunale Funktionærer"

101

1917-101

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Automobiltaksterne

120

1917-120

 

1917

Forskelligt

Regnskabet for 1916 for I. O. G. T.s Alderdomshjem

134

1917-134

 

1917

Forskelligt

Honorarerne til Vurderingsmændene

174

1917-174

 

1917

Forskelligt

Fastsættelse af Normalbidraget for Vejle Amt

202

1917-202

 

1917

Forskelligt

Anskaffelse af 4 Eksemplarer af ”Fortegnelse over Generalstabens Fikspunkter”

239

1917-239

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Beløbet til forskudsvis Udbetaling af Alimentationsbidrag

290

1917-290

 

1917

Forskelligt

Beretning og Regnskab fra Købstædernes alm. Brandforsikring

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragender om Statslån til Oprettelse af Husmandsbrug

381

1917-381

 

1917

Forskelligt

Takkeskrivelse fra Kaptajn I. Bast

383

1917-383

 

1917

Forskelligt

Henstilling fra Vejle Sagførerforening vedr. Udfærdigelse af Kommunens Dokumenter ang. Køb og Salg af Ejendomme

389

1917-389

 

1917

Forskelligt

Honoraret til Vurderingsmændene for Fordelingen af Ejendomsskylden

407

1917-407

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Taksterne for Skorstensfejning

 

 

 

1917

Forskelligt

Receptionslokalets Benyttelse til Anbringelse af husvilde Familier

434

1917-434

 

1917

Forskelligt

Andragender fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab, Dalgade, om Statstilskud

461

1917-461

 

1917

Forskelligt

Andragender fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab, Dalgade, om Statstilskud

 

 

 

1917

Forskelligt

Ændring i Vedtægten for ”Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere”

487

1917-487

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab ”Dalgade” om Støtte til Opførelse af en Tilbygning

489

1917-489

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Vejlenser-Samfundet om senere Lukketid ved dets Årsfest

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Bivejsanlæget Klattrup-Horsted-Vejle

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen om Overtagelse af de indenfor Kommunens Grænser liggende Landevejsstrækninger

3

1917-003

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Lejekontrakt vedr. Kielstrups Enkes Grusgrav

5

1917-005

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Murermester C. Christoffersens Opsigelse af Lejemålet af Vejarealet langs Jernbanen fra Strandgade til Ørstedsgade

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen angående Ordning af Adgangsforholdene fra Jernbanepladsen til Godsbanegården

7

1917-007

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra E. Lund, Nørremarken, om Fjernelse af et udenfor hans Ejendom stående Træ

17

1917-017

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere i ”Skovbrynet” og ”Pedersborg” om Fliser og Rendesten foran deres Ejendomme

23

1917-023

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere på Koldingvej om brolagt Overgang udfor Matr. Nr. 187

26

1917-026

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Spørgsmålet om Ydelse af Erstatning til Hotelejer Klinge for Afgivelse af Areal til Gaderegulering i Tilfælde af Hotel ”Royal”s Ombygning

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Klager fra Vejle Vognmandsforening over Gadernes Tilstand

57

1917-057

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om at få overladt den Kommunen tilh. mindre Bygning på Markedspladsen til Brug for Børnebespisningen

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Forhøjelse af Betalingen for Skærveslagning

95

1917-095

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Indkomne Tilbud på Brosten og Kantsten

125

1917-125

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Køb af den Fabrikant P. Matthiesen tilhørende Bygning på Markedspladsen

126

1917-126

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Beskæring af Kastanietræerne i Jernbanegade

142

1917-142

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Kirkegaardsvej

143

1917-143

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Optagelse af Lån til Dækning af Udgifter ved Brolægningsarbejdet

155

1917-155

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ansættelse af Amtsvejmand R. V. Christensen som Vejmand

162

1917-162

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Bevarelse af Trærne på Gl. Jellingvej

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Overtagelse af Gl. Jellingvej som offentlig Vej

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen om Aagades Afspærring ved Jernbaneoverkørslen

173

1917-173

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Anmodning fra Vejle Vognmandsforening om Fremskyndelse af mulige Kørselsarbejder

203

1917-203

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Bladsælger Jørgen Fr. Jørgensen om Tilladelse til at opføre et mindre Træskur på den anviste Stadeplads

238

1917-238

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Grundejere på Grejsdalsvej om Fortov

242

1917-242

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen om Købet af en Motortromle

258

1917-258

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ansættelse af Motortromlefører A. Larsen

278

1917-278

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere på Horsensvej m. fl. vedr. Støvplagen

310

1917-310

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Beskikkelse af Budfoged for 2. Kreds

 

 

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Beskikkelse af Snefoged i 2. Kreds

353

1917-353

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Anlægget af Gaden langs Teknisk Skole og Jernbanelinien fra Strandgade til Ørstedsgade og det af Murermester Christoffersen tagne Forbehold

418

1917-418

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om Fældning af Træer udfor Ejendommen Strandgade 3

491

1917-491

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra A/S De danske Bomuldsspinderier om Rørlæggelse af en Grøft samt Besværing over Svinehold i flere Småhaver

492

1917-492

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Vedtagelse af Gadenavnene Fyensgade og Sjællandsgade

493

1917-493

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Istandsættelse af Strandgade

494

1917-494

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Vedtagelse af Gadenavnene Enghavevej, Sofievej og Flegborg

497

1917-497

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Vedtagelse af Gadenavnene Rolighedsvej, Flegmade og Langelinie

501

1917-501

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere i Fredericiagade om en brolagt Overgang

564

1917-564

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere om Vedligeholdelse af den offentlige Sti fra Vejrmøllen til Kiddesvej

569

1917-569

 

1917

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fortegnelse over offentlige Biveje i Kommunen

578

1917-578

 

1917

Havnevæsen

Overslaget for 1917-18

30

1917-030

 

1917

Havnevæsen

Tilskud til A/S Vejle Dampbåde

31

1917-031

 

1917

Havnevæsen

Forhøjelse af Skibsafgiften

 

 

 

1917

Havnevæsen

Understøttelse til fhv. Fyrpasser I. Th. Hansen

223

1917-223

 

1917

Havnevæsen

Regnskabet for 1914-15

 

 

 

1917

Havnevæsen

Regnskabet for 1916-17

 

 

 

1917

Havnevæsen

Decisioner til Antegnelser til Regnskabet for 1915-16

 

 

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et ekstraordinært Tilskud på 50,000 Kroner

28

1917-028

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et ekstraordinært Tilskud på 30,000 Kroner

86

1917-086

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et ekstraordinært Tilskud på 2000 Kr.

87

1917-087

 

1917

Hjælpekassen

Hjælpekassens Regnskab for 1915-16

127

1917-127

 

1917

Hjælpekassen

Valg af Medlemmer til Hjælpekassens Bestyrelse

138

1917-138

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af 30,000 Kr. til Dyrtidsforanstaltninger

163

1917-163

 

1917

Hjælpekassen

Anvisning af et Beløb til Dækning af Udgifterne ved en Skibsladning Kul og Koks

167

1917-167

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af Tilskud på 80,000 og 20,000 Kr

229

1917-229

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud på 10,000 Kr

251

1917-251

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud på 40,000 Kr.

269

1917-269

 

1917

Hjælpekassen

Udtrædelse af og Indtrædelse i Hjælpekassens Bestyrelse

323

1917-323

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud på 20,000 Kr.

 

 

 

1917

Hjælpekassen

Deltagelse i et Delegeretmøde i Aarhus

409

1917-409

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse at et Tilskud på 25,000 Kr.

 

 

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud på 30,000 Kr

544

1917-544

 

1917

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud på 10,000 Kr

562

1917-562

 

1917

Indfødsret

Sæbemester H. Becher

302

1917-302

 

1917

Jernbanevæsen

Andragende om Tilskud til den påtænkte Bane fra Holsted By til Bindeballe St.

 

 

 

1917

Jernbanevæsen

Anmodning fra Herning Byråd vedr. den foreslåede Bane fra Skive til Aulum

71

1917-071

 

1917

Jernbanevæsen

Beretning om Vejle-Vandel-Grindsted Jernbanes Drift i Året 1916-17

 

 

 

1917

Jernbanevæsen

Udmeldelse af 2 Medlemmer til Deltagelse i Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionens Forhandlinger vedr. Anlæget af 2. Spor fra Fredericia til Daugaard

 

 

 

1917

Jorder og Ejendomme

Udlejning af Mølholms Jorder og Ladebygning til Rebslager G. Funder

 

 

 

1917

Jorder og Ejendomme

Købet af den kgl. Vejer og Måler Jørgensens Dødsbo tilhørende Ejendom Matr. Nr. 192 b og og 194 b

62

1917-062

 

1917

Jorder og Ejendomme

Afhændelse af en Parcel ved Sdr. Villavej til Gårdejer P. Pedersen

96

1917-096

 

1917

Jorder og Ejendomme

Godtgørelse til Bestyrer N. Krogh Larsen for Ophævelse af Lejemålet af Matr. Nr. 22 af Engene

97

1917-097

 

1917

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Køb af Matr. Nr. 173 af Vejle Købstads Bygrunde, tilhørende Enkefru Skougaards Arvinger

 

 

 

1917

Jorder og Ejendomme

Salg af Areal til Sct. Maria Hospital

156

1917-156

 

1917

Jorder og Ejendomme

Udstedelse af Skøde på Matr. Nr. 206 af Engene

201

1917-201

 

1917

Jorder og Ejendomme

Udlejning af et Areal til Vejle Andelsmejeri

272

1917-272

 

1917

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Magelæg mellem Kommunen og A/S Hansens mek. Væveri

283

1917-283

 

1917

Jorder og Ejendomme

Salg af Grund ved Sdr. Villavej til Grosserer N. Fr. Petersen

 

 

 

1917

Jorder og Ejendomme

Salg af et Areal af Jordemoderlodden til Overlærer N. C. Nielsen

 

 

 

1917

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Køb af de på Gl. Havn beliggende Matr. Nr. 42, 43, 44, 45, 46 og 47

520

1917-520

 

1917

Jorder og Ejendomme

Skrivelse fra Statsbanerne om Salg af et nedlagt Vejareal mellem ”Beriderbakken” og ”Gormsgade”

 

 

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud i H. t. Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903 § 31

24

1917-024

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Budget for 1917-18

41

1917-041

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Regnskab for 1915-16

90

1917-090

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Skrivelse fra Indenrigsministeriet vedr. Skattelempelser for nye Beboelsesbygninger i H. t. Lov Nr. 204 af 3. Juli 1916

116

1917-116

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning på Forskud af Statstilskud i H. t. Lov af 28. December 1916 §§ 1 og 2

119

1917-119

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Bidraget fra Vejle Landsogn til Kommunen

139

1917-139

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Bidrag til Vejle Amtsrepartitionsfond for 1917-18

150

1917-150

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Fordeling af Købstædernes og Amtsrådskredsens Fællesudgifter for 1915 -16

176

1917-176

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Forhøjelse af Kommunens Kassekredit i A/S Vejle Bank

182

1917-182

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Reglerne for Ydelse af Refusion fra Statskassen af Udgifterne ved kommunale Dyrtidsforanstaltninger

183

1917-183

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Ydelse af et Forskudsbeløb til Gasværksbestyreren

184

1917-184

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Tilståelse af Statstilskud

204

1917-204

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Skrivelse vedr. Statstilskud i H. t. Dyrtidsloven af 22. December 1915

224

1917-224

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Optagelse af Kassekredit i A/S Vejle Bank

314

1917-314

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

”De hjemløses Venner”

 

 

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Andragende fra Vognmand Hans Dahl som Ejer af Matr. Nr. 287 af Engene om Overtagelse af 2. Prioritet

450

1917-450

 

1917

Kasse- og Regnskabsvæsenet

"Kautionserklæring for ""Byggeselskabet Dalgade"""

 

 

 

1917

Kirkelige Forhold

Sagen ang. Ydelse af Tilskud til yderligere præstelig Betjening i Kommunen

276

1917-276

 

 

 

 

webtopgrafik