1887 Andragende - Ansøgninger

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Søren Jørgensen m.Fl. om Nedsættelse af Renten af Prioitetslån af Kommunens Midler fra 4 1/2 % til 4 % p.A.

21

1887-021

1887-021

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør C. Jensen om Tilladelse til at drive Herbergeri i et Tidsrum ag 1 1/2 År

32

1887-032

1887-032

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Lauridsen om Tilladelse til at herbergere

33

1887-033

1887-033

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter Sørensens Enke om en årlig Understøttelse.

37

1887-037

1887-037

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru Bast og Frøken Michelsen om Tilskud af Kæmnerkassen til deres Privatskoler

38

1887-038

1887-038

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

43

1887-043

1887-043

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hansine Petersen om Skatteeftergivelse

44

1887-044

1887-044

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skrædder Ørums Enke om Skatteeftergivelse

45

1887-045

1887-045

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enken Karen Clausen om Skatteeftergivelse

46

1887-046

1887-046

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hans Møllers Enke om Skatteeftergivelse

48

1887-048

1887-048

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Jensens Hustru om Skatteeftergivelse

49

1887-049

1887-049

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens N.B. Jensen om Skatteeftergivelse

50

1887-050

1887-050

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Gårdskarl Hans Johansen om Skatteeftergivelse

51

1887-051

1887-051

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Enkemadam Kyster om Skatteeftergivelse

52

1887-052

1887-052

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Mette M. Olsen om Skatteeftergivelse

53

1887-053

1887-053

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Gattemeyer om Skatteeftergivelse

54

1887-054

1887-054

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand Th. Christensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1887-055

1887-055

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse. (Se ogsaa

56

1887-056

1887-056

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Maler A. Andersen om Skatteeftergivelse

57

1887-057

1887-057

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels R. Møller om Skatteeftergivelse

58

1887-058

1887-058

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra V. Vestermann om Skattenedsættelse og Eftergivelse af Skolepenge

59

1887-059

1887-059

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Enevoldsens Enke om Skattefritagelse

60

1887-060

1887-060

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Stenhugger Poulsens Enke om Skatteeftergivelse.

61

1887-061

1887-061

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Hans Christiansens Enke om Skatteeftergivelse.

62

1887-062

1887-062

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist H. Nielsenom Skatteeftergivelse.

63

1887-063

1887-063

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens P. Jensens Enke om Skatteeftergivelse.

64

1887-064

1887-064

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Jens Christiansens Enke om Skatteeftergivelse.

65

1887-065

1887-065

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra N. Christensens Enke om Skatteeftergivelse.

66

1887-066

1887-066

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand P. Pedersens Hustru om Skatteeftergivelse

67

1887-067

1887-067

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Detaillist S.P.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

68

1887-068

1887-068

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedkersvend L. Hansen om Skattefetergivelse

69

1887-069

1887-069

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Snedker M. Nielsen om Skattefetergivelse

70

1887-070

1887-070

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Murer C. Eriksen om Skattefetergivelse

71

1887-071

1887-071

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Mekanikus H. Lauritsen om Skattefetergivelse

72

1887-072

1887-072

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra J.P. Petersens Enke om Skattefetergivelse

73

1887-073

1887-073

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Herredsskriver Muhles Enke om Skattenedsættelse

74

1887-074

1887-074

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler J. Dupont om Skatteeftergivelse

75

1887-075

1887-075

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bager V. Petersen om Skatteeftergivelse

76

1887-076

1887-076

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Detaillist T. Hansen om Skatteeftergivelse

78

1887-078

1887-078

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra P. Nielsen om Skatteeftergivelse

79

1887-079

1887-079

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Johannes Jensen om Skatteeftergivelse

80

1887-080

1887-080

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragnde fra Rebslager H. Petersen om hans Hustrus Begravelse tilståede Understøttelse ikke må blive betragtet som Fattighjælp

81

1887-081

1887-081

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Jens Laursen om en Friplads i Borgerskolen til hans Søn

83

1887-083

1887-083

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Holm, Søndermarksskolen om et Lån på 400 Kr. til Mergling af Skolelodden

86

1887-086

1887-086

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Kristen Pedersen om Nedsættelse af Skolepenge

87

1887-087

1887-087

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for de demokratiske Foreninger i Vejle Amts tredje Valgkreds om at afholde et politisk Møde i Nørreksoven ved Fr. VII Høj den 26. juli i År

92

1887-092

1887-092

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om Understøttelse

103

1887-103

1887-103

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels Lauritzen om Understøttelse for at kunne anbringe sin åndssvage Søn på Kelelrs Abnormanstalt

104

1887-104

1887-104

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skomagersvend Andr. Høyer ang. Hjælp til hans 6-årige Søns Anbringelse på Kysthospitalet

106

1887-106

1887-106

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Drejer Dinesen om, at Udgifterne ved hans Tjenestepiges Kur på Sygehuset for Difteritis må afholdes af Kæmnerkassen

107

1887-107

1887-107

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningens Tegneskole om et Tilskud.

108

1887-108

1887-108

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Husflidsforeningen for Vejle og Omegn om Tilskud.

109

1887-109

1887-109

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Afholdsforening om et lille Bidrag.

110

1887-110

1887-110

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Børnehjemmet for Skanderborg og Omegn om Understøtteæse

111

1887-111

1887-111

1887 Andragende - Ansøgninger uden dokument

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Smed Mads Jensen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Murer P. Jensen om Tilladelse til at sætte et Vindue i Gavlen på hans Ejendom på langelinie ud mod Kommunens Jord

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Ølhandler Rasmussen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Skipper Svinding Hansen om, at Udgifterne ved hans Søns Kur på Sygehuset for Difteritis må afholdes af Kæmnerkassen

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen om en Statsunderstøttelse til Vejle Handelsskole

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P. Andersens Enke om en Huslejehjælp.

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Niels C. Jensen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør P. Andersen om Skatteeftergivelse og Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1887

Andragende - Ansøgninger

Andragende fra Fattiginspektør Henckel om at erholde Afsked med Pension fra 1. maj 1888 at regne

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik