1884 Byens Arkiv

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1884

Byens Arkiv

Skrivelse fra Arrestforvarer Kjersmeier, hvormed afleveres som Prøve det af ham udarbejdede Sagsregiister over Byrådets Fohandlinger i 1882 og et Uddrag af Forhandlingerne i 1883

6

1884-06

1884-06

1884

Byens Arkiv

Skrivelse fra Arrestforvarer Kjersmeier, hvori han erklærer sig villig til at udarbejde et Sagsregister ovder de i Byrådet forhandlede Sager

7

1884-07

1884-07

 

 

webtopgrafik