1885 Den offentlige Renlighed

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1885

Den offentlige Renlighed

Forslag fra Gade- og Vejudvalget angående Ordningen af Renovationskørslen

41

1885-41

1885-41

1885

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Renovationsentreprenørerne om at få Afgiften 300 Kr. nedsat til 150 Kr.

42

1885-42

1885-42

 

 

webtopgrafik