1916 Indfødsret

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Indfødsret

Arbejdsmand Jacob Hansen Jollmand

329

1916-329

 

1916 Indfødsret  uden dokumenter

1916

Indfødsret

Garveriarbejder Nikolaj Petersen Lund

 

 

 

1916

Indfødsret

Vejmand Thomas Christian Jepsen 41 193 Enke Ane Ohlsson, f. Hansen

 

 

 

1916

Indfødsret

Sagen angaaende Omordning af Banegaardsforholdene

 

 

 

1916

Indfødsret

Kommunelærerinde Frk. Kathrine Aagesen

 

 

 

1916

Indfødsret

Snedker Soren Paulsen Lund

 

 

 

 

webtopgrafik