1866 Jordemodervæsen uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1866

Jordemodervæsen

Et Andragende fra Reservejordemoder Bartram afslås

4

 

 

1866

Jordemodervæsen

Andragende fra Jordemoder Nielsine Ahrens om at blive ansat som Reservejordemoder

5

 

 

webtopgrafik