1898 Jorder - Ejendomme

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1898

Jorder - Ejendomme

Salg af et Areal af Hviis Toft til Kaptajn Poulsen

2

1898-002

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Arealer til Slagtehuset

71

1898-071

 

1898

Jorder - Ejendomme

Magelæg af et Areal af Matr.nr. 28 af Engene med et tørlagt Areal

155

1898-155

 

1898

Jorder - Ejendomme

De Byfoges- og Byskriverembedet tidligere tillagter Jorder

157

1898-157

 

1898

Jorder - Ejendomme

Udstykning af Matr.nr. 292a

227

1898-227

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Møllebygger Nielsens Ejendom

241

1898-241

 

1898

Jorder - Ejendomme

Afhændelse af to Parceller af Hospitalsengen til Ynglingeforeningen og H.C. Petersen og P. Poulsen

255

1898-255

 

1898

Jorder - Ejendomme

Landvæsenskommissionsforretning vedr. Slagtehuset

289

1898-289

 

1898

Jorder - Ejendomme

Spørgsmål om Grænselinjen mellem Kommunens og Bryggeriets Ejendom i Nørreskoven

318

1898-318

 

1898 Jorder - Ejendomme uden dokumenter

1898

Jorder - Ejendomme

Lejeafgift for Afgivet Areal til Møllestien

32

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Ejendommen Matr.nr. 343 i Skolegade

46

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Ejendommen Matr.nr. 351, Bkegbanken

47

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Ejendommen Matr.nr. 340 i Skolegade

62

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Salg af et Jordstykke i Tønnesgade

133

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Mølholms Mølle

266

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Køb af Amtsgården

267

 

 

1898

Jorder - Ejendomme

Tilbud om Salg til Kommunen af Matr.nr. 182 af Engene og 5 af Byggegrundene

332

 

 

 

 

webtopgrafik